FUEL FOR LIFE INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Vysoké nároky, které kladete na vlastnosti našich výrobků a služeb, jsou pro nás vodítkem při nakládání s vašimi údaji. Snažíme se přitom vytvořit a udržovat základ pro důvěrný obchodní vztah s našimi zákazníky a zájemci. Důvěrnost a integrita vašich osobních údajů je pro nás obzvlášť důležitá. Budeme vaše údaje zpracovávat a používat svědomitě, účelově a v souladu s vaším souhlasem a zákonnými ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů.

Oznámení o ochraně osobních údajů v rámci služby Fuel For Life popisuje v následujících odstavcích, jak společnost BMW AG na internetové platformě „Fuel For Life“ shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje svých zákazníků a zájemců.

Vezměte prosím na vědomí, že odkazy v těchto informacích o ochraně osobních údajů pro službu Fuel For Life na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“), včetně dalších odkazů specifických pro EU, platí pouze v oblasti působnosti GDPR. Tyto odkazy nejsou vyčerpávající, neboť platí rovněž jiné právní předpisy, zejména právní předpisy v místě bydliště.

Vezměte prosím na vědomí „Zvláštní upozornění“ pro Velkou Británii, Austrálii, Kanadu, Mexiko a Srbsko na konci těchto informací o ochraně údajů. Tato „Zvláštní upozornění“ platí tehdy, pokud sídlíte v uvedené zemi.

+ Pokračovat ve čtení
Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

Společnost Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (dále jako „BMW AG“, „BMW“, nebo „my“, „nás“ apod.) se sídlem na adrese Petuelring 130, 80788 Mnichov, je správcem ve smyslu GDPR a je tedy odpovědná za zpracování vašich osobních údajů.

Společnost BMW AG je mateřskou společností BMW Group a provozuje webovou stránku www.fuelforlife.bmw-motorrad.com („Fuel For Life“). Přes Fuel For Life se nabízejí různé Experiences (zážitky) z kategorií „Travel“, „Training, „Event“, „Rental“ a „Routes“ prostřednictvím našich partnerů Fuel For Life či Rent A Ride:

Za zpracování vašich údajů prostřednictvím služby Fuel For Life odpovídá výhradně společnost BMW. Partneři služeb Fuel For Life a Rent A Ride jsou nezávisle odpovědní za zpracování těch osobních údajů, které od nás obdrží v souvislosti s různými zážitky (experiences) prostřednictvím služby Fuel For Life, nebo které obdrží přímo od vás v souvislosti s vaší žádostí a péčí o zákazníky nebo od vašeho partnera Rent A Ride; v případě zážitků poskytovaných třetí stranou to zahrnuje i následné předání příslušným třetím poskytovatelům ze strany partnerů Fuel For Life nebo Rent A Ride.

V těchto informacích o ochraně údajů pro službu Fuel For Life je vedle zpracování vašich údajů společností BMW popsáno také zpracování vašich údajů partnery Fuel For Life a Rent A Ride. Ovšem partneři Fuel For Life a Rent A Ride mohou zpracovávat i další osobní údaje. Společnost BMW nerozhoduje o účelech a prostředcích zpracování ze strany partnerů a, v případě zážitků od jiných poskytovatelů třetí stranou, a není v tomto ohledu odpovědná ve smyslu GDPR.

Další informace o zpracování vašich údajů partnery Fuel For Life a Rent A Ride najdete v informacích o ochraně údajů od příslušného partnera.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů koncernu BMW AG jsou následující:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Petuelring 130
80788 München
Německo
E-mail: datenschutz@bmw.de

Kdy služba Fuel For Life shromažďuje a zpracovává osobní údaje?

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pro službu Fuel For Life mimo jiné v následujících případech:

 • Pokud nás kontaktujete přímo, například prostřednictvím naší webové stránky.
 • Když nám poskytnete své osobní údaje, abychom mohli zaslat kontaktní dotaz vámi zvolenému partnerovi programu Fuel For Life.
 • Pokud na naší webové stránce provedete rezervaci pro Rental-Experience (Rent A Ride).
 • Pokud nám vaše osobní údaje předají partneři Fuel For Life a Rent A Ride, třetí strany, naše národní společnosti BMW nebo jiné společnosti koncernu BMW Group, naši obchodní partneři nebo třetí strany, pokud jsou splněny nezbytné požadavky na ochranu osobních údajů (např. za účelem zodpovězení vašeho dotazu, který nám byl předán v rámci služby Fuel For Life).
Které údaje týkající se vaší osoby mohou být shromažďovány?

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pro službu Fuel For Life mimo jiné v následujících případech:

 • Pokud nás kontaktujete přímo, například prostřednictvím naší webové stránky.
 • Když nám poskytnete své osobní údaje, abychom mohli zaslat kontaktní dotaz vámi zvolenému partnerovi programu Fuel For Life.
 • Pokud na naší webové stránce provedete rezervaci pro Rental-Experience (Rent A Ride).
 • Pokud nám vaše osobní údaje předají partneři Fuel For Life a Rent A Ride, třetí strany, naše národní společnosti BMW nebo jiné společnosti koncernu BMW Group, naši obchodní partneři nebo třetí strany, pokud jsou splněny nezbytné požadavky na ochranu osobních údajů (např. za účelem zodpovězení vašeho dotazu, který nám byl předán v rámci služby Fuel For Life).

Které údaje týkající se vaší osoby mohou být shromažďovány?

Následující kategorie osobních údajů mohou být shromažďovány prostřednictvím služeb a kontaktních kanálů popsaných v tomto oznámení o ochraně údajů pro službu Fuel For Life:

Pokud používáte službu Fuel For Life pro Rental-Experiences (Rent A Ride), můžeme shromažďovat tyto kategorie vašich osobních údajů:

 • vaše kontaktní údaje ► oslovení, jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo, dodatek k adrese/firma (volitelně), PSČ, obec/město, spolková země/provincie (volitelně), země), telefonní číslo (volitelně), e-mailová adresa.
 • další osobní údaje ►vámi již poskytnuté informace o datu narození, skupině řidičského oprávnění a době platnosti řidičského průkazu.
 • Pokud nájemce a řidič nejsou jedna a tatáž osoba: jméno, příjmení, datum narození, skupina řidičského oprávnění a doba platnosti řidičského průkazu řidiče.
 • Smluvní údaje ► čísla rezervací, čísla faktur.
 • Používání webových stránek a komunikace ► informace o tom, jak používáte webovou stránku a zda otevíráte nebo přeposíláte naše sdělení, např. údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích technologií. Další informace naleznete zde v našich směrnicích Fuel For Life o používání souborů cookies.
 • Údaje o transakcích a interakcích ► informace o pronájmech motocyklů BMW, příslušenství, vybavení pro řidiče, nebo sazbách pojistného, interakce se zákaznickým servisem Rent A Ride (vaše dotazy a stížnosti) a s partnery Rent A Ride, účast na studiích zabývajících se průzkumem trhu.

Pokud používáte službu Fuel For Life pro Travel-Experiences a Training-Experiences, můžeme shromažďovat tyto kategorie vašich osobních údajů:

 • vaše kontaktní údaje ► pohlaví, jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo, dodatek adresy/firma (volitelně), PSČ, obec/město, země), telefonní číslo (volitelně), e-mailová adresa, datum narození, státní příslušnost (volitelně).
 • Další kategorie vašich osobních údajů, které uvádíte pro předání příslušnému partnerovi Fuel For Life v kontaktním formuláři (například velikost vašeho trika, vaše řidičské schopnosti, informace o řidičském oprávnění a jiné dodatečné informace).
 • Používání webových stránek a komunikace ► informace o tom, jak používáte webovou stránku a zda otevíráte nebo přeposíláte naše sdělení, např. údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích technologií. Další informace naleznete zde v našich směrnicích Fuel For Life o používání souborů cookies.
 • Údaje o transakcích a interakcích ► Informace k vaší kontaktní poptávce, interakce se zákaznickým servisem Fuel For Life (vaše poptávky a stížnosti) a partnery Fuel For Life a účast na studiích průzkumu trhu.
K jakým účelům a na jakých právních základech jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Údaje shromážděné v souvislosti se službou Fuel For Life jsou zpracovávány pro následující účely a na následujících právních základech.

A. Uzavření a plnění smlouvy

Zprostředkování Rental-Experiences (Rent A Ride).  Společnost BMW zprostředkovává přes službu Fuel For Life nabídky pronájmu od partnerů Rent A Ride. Zákazníci uzavírají s těmito partnery Rent A Ride samostatné smlouvy, které BMW pouze zprostředkovává. V případě rezervace se uzavírá nájemní smlouva přímo mezi zákazníkem a příslušným partnerem Rent A Ride. Společnost BMW jedná přitom pouze jako zprostředkovatel.

V souvislosti s rezervací a uzavřením smlouvy mezi zákazníkem a příslušným partnerem Rent A Ride budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • vaše kontaktní údaje ► pohlaví, jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo domu, PSČ, obec/město, spolková země/provincie (volitelně), země), telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • další osobní údaje ►vámi již poskytnuté informace o datu narození, skupině řidičského oprávnění a době platnosti řidičského průkazu.
 • Pokud nájemce a řidič nejsou jedna a tatáž osoba: jméno, příjmení, datum narození, skupina řidičského oprávnění a doba platnosti řidičského průkazu řidiče.

Na základě provedení rezervace příslušné Rental-Experience v rámci služby Fuel For Life předáváme vaše osobní údaje příslušnému partnerovi Rent A Ride.

Právní základ zpracování v souladu s GDPR: Právním základem pro výše uvedené činnosti zpracování prováděné společností BMW je „splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů“ nebo „provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy" (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Předání kontaktní poptávky na Travel-Experiences a Trainings-Experiences příslušnému partnerovi Fuel For Life.  Experiences z kategorií „Travel“ a „Trainings“ není možné rezervovat přímo na Fuel For Life. V tomto ohledu se funkčnost služby Fuel For Life omezuje na poskytnutí všeobecných informací o zážitcích (Experiences), které nabízejí partneři Fuel For Life. Pokud zákazník poptává cestovní zážitek nebo školení, BMW naváže kontakt mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life. Vaše údaje budou zpracovány za účelem zaslání kontaktního dotazu příslušnému partnerovi programu Fuel For Life, pokud o to výslovně požádáte.

Když obdržíme váš kontaktní dotaz a předáme jej příslušnému partnerovi programu Fuel For Life, zpracováváme následující kategorie údajů:

 • vaše kontaktní údaje ► pohlaví, jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo, dodatek adresy/firma (volitelně), PSČ, obec/město, země), telefonní číslo (volitelně), e-mailová adresa, datum narození, státní příslušnost (volitelně).
 • Další kategorie vašich osobních údajů, které uvádíte pro předání příslušnému partnerovi Fuel For Life v kontaktním formuláři (například velikost vašeho trika, informace o řidičském oprávnění a jiné dodatečné informace).

Partner programu Fuel For Life může vaše osobní údaje použít k tomu, aby vám nabídl příslušný zážitek a aby s vámi sjednal, uzavřel a splnil smlouvu o poskytnutí zážitku. V případě zážitků nabízených třetí stranou – tj. pokud partner společnosti Fuel For Life neposkytuje příslušný zážitek sám, ale jedná jako zástupce nebo zprostředkovatel třetí strany – může partner společnosti Fuel For Life předat výše uvedené osobní údaje třetí straně, aby vám mohl nabídnout příslušný zážitek třetí strany a sjednat, uzavřít a splnit s vámi smlouvu o poskytnutí zážitku třetí strany.

Další informace o zpracování vašich údajů partnery Fuel For Life, popř. Rent A Ride najdete v informacích o ochraně údajů od příslušného partnera.

Právní základ zpracování v souladu s GDPR: Právním základem pro výše uvedené činnosti zpracování prováděné společností BMW je „splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů“ nebo „provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy" (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

B. Péče o zákazníky

Společnost BMW, příslušný partner Fuel For Life, popř. Rent A Ride a, v případě zážitků třetích stran, příslušný třetí poskytovatel, použijí vaše osobní údaje, aby vás kontaktovali v rámci zpracování vaší výše popsané rezervace nebo kontaktního dotazu popsaného výše, nebo pro zpracování vámi formulované žádosti. Společnost BMW, příslušný partner Fuel For Life, popř. Rent A Ride, nebo, v případě zážitků třetích stran, příslušný třetí poskytovatel, vás může kontaktovat bez zvláštního souhlasu ohledně všech aspektů zpracování smlouvy nebo vyřízení žádosti. To může probíhat písemně, telefonicky, prostřednictvím služby Messenger nebo e-mailem, podle toho, jaké kontaktní údaje jste uvedli.

Právní základ zpracování v souladu s GDPR: Podle okolností je právním základem pro výše uvedené činnosti zpracování prováděné společností BMW buď (i) „splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů“ nebo „provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy“ (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), nebo (ii) „oprávněné zájmy“ společnosti BMW, vašeho partnera Fuel For Life nebo, v případě zážitků třetích stran, příslušné třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

C. Plnění zákonných povinností, které se na společnost BMW vztahují

Shromážděné údaje se zpracovávají také v rámci zabezpečení provozu IT systémů. Zabezpečením se mimo jiné rozumí následující činnosti:

 • zajištění a obnova údajů zpracovávaných IT systémy.
 • zaznamenávání a sledování transakcí za účelem ověření správné funkce IT systémů.
 • rozpoznání neoprávněného přístupu k osobním údajům a ochrana před ním.
 • řízení incidentů a problémů za účelem odstranění poruch IT systémů.

Společnosti BMW je uloženo mnoho dalších zákonných povinností. Aby byly tyto povinnosti splněny, zpracováváme vaše údaje v požadovaném rozsahu a předáváme je případně v rámci zákonné ohlašovací povinnosti odpovědným úřadům.

Dále zpracováváme vaše údaje v případě soudního sporu, pokud je zpracování vašich údajů pro soudní spor nezbytné.

Právní základ zpracování v souladu s GDPR: Právním základem pro výše uvedené činnosti zpracování, prováděné společností BMW, je „splnění právní povinnosti“ (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

D. Předávání údajů v rámci skupiny BMW

Společnost BMW AG je součástí skupiny BMW Group. Příležitostně, po pečlivém ověření, předáváme vaše údaje dalším společnostem v rámci skupiny BMW, které tyto údaje zpracovávají jako správci. K takovému předání údajů může například dojít, když je to potřeba ke zodpovězení vašich dotazů.

Právní základ zpracování v souladu s GDPR: Právním základem pro výše uvedené činnosti zpracování prováděné společností BMW je (i) „splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů“ nebo „provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy“ (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), nebo (ii) „oprávněné zájmy“ společnosti BMW, vašeho partnera Fuel For Life nebo, v případě zážitků třetích stran, příslušné třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

E. Předávání údajů vybraným třetím stranám

Vaše údaje jsou předávány mimo jiné následujícím společnostem, pokud jsou pro to splněny nezbytné požadavky předpisů týkajících se ochrany osobních údajů:

 • partnerům Fuel For Life pro předání vašeho požadavku na rezervaci. V případě zážitků třetích stran může váš partner Fuel For Life předat vaše údaje příslušné třetí straně.
 • partnerům Rent A Ride za účelem zpracování vaší smlouvy s příslušným partnerem Rent A Ride.
 • Pečlivě vybraným a ověřeným poskytovatelům služeb a obchodním partnerům, s nimiž spolupracujeme, aby vám mohli nabízet výrobky a služby. K tomu dochází pouze v případě, že jsme příslušnému příjemci uložili přísné smluvní povinnosti pro tzv. pověřené zpracování údajů.
 • V případě prodeje jedné nebo více obchodních oblastí společnosti BMW AG společnosti, na níž převedeme naše práva, za podmínky dodržení všech s vámi sjednaných dohod.
 • Dalším třetím stranám (např. veřejným institucím), pokud se jedná o zákonnou povinnost.
Jak chráníme vaše osobní údaje?

Zavádíme různá bezpečnostní opatření (jako například šifrovací a ověřovací nástroje podle nejmodernějších technologií), abychom chránili vaše údaje a zajišťovali jejich bezpečnost, integritu a dostupnost.

Stoprocentní ochranu před neoprávněným přístupem nelze v případě přenosů dat prostřednictvím internetu nebo webové stránky zaručit. My i naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři se však snažíme a vynakládáme maximální úsilí, abychom chránili vaše osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, a to pomocí fyzických, elektronických a organizačních bezpečnostních opatření podle nejmodernějších technologií. Zavádíme mimo jiné následující opatření:

 • přísná kritéria pro oprávnění k přístupu k vašim údajům na základě principu nezbytné znalosti (Need-to-Know) (omezení na co nejméně osob) a výhradně za uvedeným účelem.
 • předávání shromážděných údajů výhradně v zašifrované podobě.
 • ukládání důvěrných údajů výhradně v zašifrované podobě.
 • zabezpečení IT systémů pomocí brány firewall za účelem ochrany před neoprávněným přístupem (např. ze strany hackerů), a
 • neustálá kontrola přístupů k IT systémům za účelem identifikace a znemožnění zneužití osobních údajů.
Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní příslušné účely, pro něž vaše údaje zpracováváme. Pokud vaše údaje zpracováváme pro více účelů, budou údaje automaticky vymazány nebo uloženy ve formátu, který neumožňuje přímé spojení s vaší osobou, dokud nebude splněn poslední konkrétní účel. Abychom zajistili, že budou všechny vaše údaje znovu vymazány v souladu s principem minimalizace údajů, navrhla společnost BMW interní koncept výmazu údajů. Základní principy, dle kterých koncept výmazu stanovuje výmaz vašich osobních údajů, jsou uvedeny níže.

Používání za účelem plnění smlouvy

Za účelem plnění smluvních povinností můžeme od vás shromážděné údaje uchovávat po dobu, kdy je smlouva platná, a také v závislosti na povaze a předmětu smlouvy po dobu 6 nebo 10 let, aby byly splněny zákonné povinnosti uchovávání a aby mohly být po vypršení smlouvy objasněny případné dotazy nebo nároky.

Používání za účelem prověření nároků

Údaje, které jsou podle našeho uvážení potřeba, aby bylo možné prověřit nebo zamítnout nároky vznesené vůči nám, zahájit trestní stíhání vaší osoby nebo třetí strany nebo uplatnit nároky, můžeme uchovávat po dobu, po kterou může probíhat příslušné řízení.

Komu poskytujeme přístup k vašim údajům na mezinárodní úrovni a jak údaje v takovém případě chráníme?

BMW je celosvětová společnost. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci společnosti BMW, národní prodejní společnosti, partneři Fuel For Life nebo Rent A Ride a námi pověření poskytovatelé služeb, přednostně v rámci Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Spojeného království (UK). Vzhledem k tomu, že zážitky Fuel For Life jsou nabízeny po celém světě prostřednictvím našich mezinárodních partnerů Fuel For Life nebo Rent A Ride, mohou být vaše údaje zpřístupněny mezinárodně. V takových případech chrání společnost BMW vaše údaje takto:

Pro země mimo EU/EHP nebo UK, jako je např. Kanada nebo Švýcarsko, již EU stanovila srovnatelnou (tedy „odpovídající“) úroveň ochrany osobních údajů. Na základě této odpovídající úrovně ochrany osobních údajů nevyžaduje předávání údajů do těchto zemí žádná zvláštní opatření.

Pokud se vámi vybraný partner Rent A Ride nebo Fuel For Life nachází v zemi mimo EU/EHP nebo Spojené království a EU nebo Spojené království dosud nezjistily, že tato země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů (např. čl. 45 odst. 3 a čl. 45 odst. 9 GDPR), může společnost BMW přesto předat vaše údaje příslušnému partnerovi Rent A Ride nebo Fuel For Life, pokud a v rozsahu, v jakém je toto předání nezbytné pro „splnění smlouvy“ mezi vámi a společností BMW, nebo je nezbytné „pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy“ na vaši žádost (např. čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR). Pokud jsou osobní údaje jinak předávány do zemí mimo EU/EHP, u nichž dosud nebylo zjištěno, že zaručují odpovídající úroveň ochrany údajů, používá společnost BMW AG tzv. standardní smlouvy EU, včetně vhodných technických a organizačních opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s evropskou úrovní ochrany údajů. Pro osobní údaje, které podléhají vnitrostátním právním předpisům Spojeného království o ochraně údajů, uzavřela společnost BMW EU standardní smlouvy se zvláštní přílohou pro tato předávání údajů („dodatek pro Spojené království“).

Kontaktujte nás na této adrese na níže uvedených kontaktních údajích, pokud chcete nahlédnout do konkrétních bezpečnostních opatření pro předávání vašich údajů do jiných zemí.

Jak můžete online nahlížet do svého nastavení ochrany osobních údajů a měnit jej?

Nahlížení do údajů v souvislosti se zážitky Rental-Experiences (Rent a Ride). 

Své osobní údaje poskytnuté v souvislosti s rezervací si můžete na webu Fuel For Life prohlédnout, ale nemůžete je sami změnit. V případě dotazů k používání vašich osobních údajů, nebo pokud chcete své osobní údaje změnit, můžete se obrátit e-mailem na fuelforlife@bmw-motorrad.com nebo na zákaznický servis služby Fuel For Life.

Nahlížení do údajů v souvislosti s Travel/Training-Experiences. 

Do svých údajů na Fuel For Life nemůžete nahlížet nebo je měnit, protože tyto neukládáme, ale pouze je předáváme partnerovi Fuel For Life. V případě dotazů k používání vašich osobních údajů se můžete obrátit e-mailem na fuelforlife@bmw-motorrad.com na zákaznický servis služby Fuel For Life.

Naše kontaktní údaje, vaše práva na ochranu osobních údajů a vaše právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů k používání vašich osobních údajů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti BMW AG. Jeho kontaktní údaje naleznete níže:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Petuelring 130
80788 München
Německo
E-mail: datenschutz@bmw.de

Jako osoba dotčená zpracováním svých osobních údajů (subjekt údajů) můžete v souladu s nařízením GDPR a s dalšími příslušnými ustanoveními na ochranu osobních údajů u nás uplatnit určitá práva. Následující odstavec "Práva subjektu údajů" objasňuje vaše práva subjektu údajů v souladu s nařízením GDPR. V závislosti na typu a rozsahu vaší žádosti vás prosíme o písemnou formu.

Práva subjektu údajů

V souladu s nařízením GDPR vám, jakožto subjektu údajů, náleží vůči společnosti BMW především následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR): Můžete nás kdykoli požádat o informace o údajích, které o vás uchováváme. Tyto informace obsahují mimo jiné informace o kategoriích údajů, které zpracováváme, pro jaké účely je zpracováváme, o původu údajů, pokud jsme je neshromáždili přímo od vás, případně o příjemcích, kterým jsme vaše údaje předali. Můžete od nás získat bezplatnou kopii svých údajů. Pokud budete mít zájem o další kopii, vyhrazujeme si právo další kopie účtovat.

Právo na opravu (článek 16 GDPR): Můžete nás požádat o opravu svých údajů. Přijmeme odpovídající opatření, abychom údaje, které o vás uchováváme a nadále zpracováváme, uchovávali ve správné, úplné a aktuální podobě na základě posledních nám poskytnutých informací.

Právo na výmaz (článek 17 GDPR): Můžete nás požádat o výmaz svých údajů, pokud k tomu existují právní důvody. V souladu s článkem 17 GDPR se může jednat o případ, kdy:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vyjádříte nesouhlas se zpracováním údajů pro účely přímé reklamy;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR): Můžete nás požádat o omezení zpracování vašich údajů, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR): Na základě vaší žádosti předáme vaše údaje – pokud je to technicky možné – jinému správci. Toto právo vám však náleží, pouze pokud se zpracování údajů zakládá na vašem souhlasu nebo pokud je nezbytné pro účely plnění smlouvy. Namísto kopie vašich údajů nás můžete požádat, abychom údaje předali přímo jinému vámi určenému správci.

Právo vznést námitku (článek 21 GDPR): Máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se zpracování zakládá na vašem souhlasu nebo na našich oprávněných zájmech či oprávněných zájmech třetí strany. V takovém případě nebudou vaše osobní údaje nadále zpracovávány. Poslední bod neplatí, pokud můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, nebo pokud potřebujeme vaše údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Lhůty pro splnění práv subjektu údajů

Zásadně se snažíme všem žádostem vyhovět do 30 dnů. Tato lhůta se však může případně prodloužit, a to z důvodů souvisejících s konkrétním právem subjektu údajů nebo složitostí vaší žádosti.

Omezení informací při plnění práv subjektu údajů

V určitých situacích vám nemusíme v důsledku zákonných požadavků poskytnout informace o všech vašich osobních údajích. Pokud musíme v takovém případě vaši žádost o poskytnutí informací zamítnout, informujeme vás rovněž o důvodech zamítnutí.

Stížnosti podané dozorovým úřadům

Společnost BMW AG bere vaše pochybnosti a práva velmi vážně. Pokud však máte dojem, že jsme vašim stížnostem nebo pochybnostem dostatečně nevyhověli, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o zákaznících v EU

Průměrný měsíční počet aktivních uživatelů internetové stránky FUEL FOR LIFE v Evropské unii, vypočtený jako průměr za uplynulých šest měsíců, činí 50 000 (čl. 24 odst. 2 zákona o digitálních službách). Stav 31.08.2023

Specifické informace pro Velkou Británii

Máte-li dotazy týkající se našeho používání vašich osobních údajů, měli byste se obrátit na příslušného pověřence pro ochranu osobních údajů:

DataPrivacyOfficer@bmw.co.uk

Zvláštní upozornění pro Austrálii

Pokud jste fyzická osoba s hlavním bydlištěm v Austrálii, platí pro vás tato dodatečná zvláštní upozornění:

Rozhodné právo

Kromě GDPR, kterou musí společnost BMW AG dodržovat, platí pro vaše osobní údaje, které společnost BMW AG shromažďuje nebo uchovává v souvislosti se službou Fuel For Life, také Privacy Act 1988 (Cth).

Přenos údajů do zámoří

Osobní údaje, které shromažďuje společnost BMW AG v souvislosti s Fuel For Life, jsou ukládány mimo Austrálii.

Provozovatelem služby Fuel For Life je společnost BMW AG, se sídlem v Mnichově, Německo. Podle způsobu používání služby Fuel For Life mohou být vaše osobní údaje sdíleny s partnery Rent A Ride, partnery služby Fuel for Life a poskytovateli třetích stran, kteří se mohou nacházet kdekoli na světě.

Osobní údaje jsou ukládány na cloudovém serveru Amazon Web Services („AWS“) v Evropské unii. AWS nabízí širokou škálu globálních cloudových produktů, včetně výpočetní techniky, úložišť, databází, analýz, sítí, mobilních zařízení, vývojářských nástrojů, nástrojů pro správu, IoT, zabezpečení a podnikových aplikací.

Vaše práva na ochranu údajů

Australian Privacy Principles („APPs“) v Schedule 1 Privacy Act 1988 vám dávají různá práva:

Právo na přístup a opravu

Podle APPs máte právo požadovat informace o vašich osobních údajích, uložených společností BMW AG, a/nebo jejich opravu. Tato práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti BMW AG:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Petuelring 130
80788 München
Německo
E-mail: datenschutz@bmw.de

Pověřenec pro ochranu osobních údajů odpoví na vaši žádost v přiměřené lhůtě. Pokud pověřenec pro ochranu osobních údajů vaši žádost zamítne, obdržíte písemné odůvodnění zamítnutí a informace o tom, jak můžete podat stížnost proti zamítnutí.

Právo podat stížnost

Máte také právo podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nejprve vaši stížnost prověří, aby zjistil, zda lze přijmout jednoduchá nebo okamžitá opatření k nápravě vaší stížnosti. Pověřenec pro ochranu osobních údajů se bude snažit ukončit prověrku vaší stížnosti co nejdříve. Možná vás požádá, abyste mu sdělili další informace ke své stížnosti a výsledku, který požadujete. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pak obvykle shromáždí relevantní fakta, vyhledá a přezkoumá příslušné dokumenty a promluví si se zúčastněnými osobami.

Ve většině případů pověřenec pro ochranu osobních údajů vaši stížnost prošetří a písemně vám odpoví do 30 dnů od jejího obdržení. Pokud je záležitost složitější nebo posouzení trvá déle, pověřenec pro ochranu osobních údajů vás o tom bude informovat.

Pokud nejste s odpovědí společnosti BMW AG na vaši stížnost spokojeni, můžete se obrátit na Office of the Australian Information Commissioner („OAIC“). OAIC je možné kontaktovat telefonicky na čísle 1300 363 992 nebo přes kontaktní údaje na internetové stránce www.oaic.gov.au.

Zvláštní upozornění pro Kanadu

Pokud jste fyzická osoba s hlavním bydlištěm v Kanadě, platí pro vás tato dodatečná zvláštní upozornění:

Rozhodné právo

Společnost BMW AG je odpovědná za vaše osobní údaje. Zpracování vašich osobních údajů společností BMW AG podléhá federálním a provinčním zákonům o ochraně osobních údajů v Kanadě, včetně Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předány (nebo jinak zpřístupněny) třetím stranám, které naším jménem poskytují služby. K poskytování služeb využíváme poskytovatele, zejména k hostování webových stránek, zasílání sdělení, zpracování plateb a poskytování reklamních, analytických a marketingových služeb.

My a naši poskytovatelé služeb (včetně přidružených společností) můžeme mít přístup k osobním údajům mimo Kanadu (pro obyvatele Quebecu: mimo Quebec) a ukládat a jinak zpracovávat osobní údaje mimo Kanadu (pro obyvatele Quebecu: mimo Quebec), včetně Spojených států amerických a Evropské unie. My, naše přidružené společnosti a naši poskytovatelé služeb můžeme vaše osobní údaje zveřejnit, pokud jsme k tomu povinni nebo oprávněni na základě platných zákonů nebo soudních řízení, včetně zákonného přístupu zahraničních soudů, orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních orgánů v zemích, ve kterých působíme my, nebo naši poskytovatelé služeb. Chcete-li získat informace o tom, jak my nebo naši poskytovatelé služeb (včetně poskytovatelů služeb mimo Kanadu) zpracováváme osobní údaje, kontaktujte nás, jak je uvedeno výše v části „Naše kontaktní údaje, vaše práva na ochranu osobních údajů a vaše právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů".

Vaše práva

Pro obyvatele Québecu: S výhradou omezených výjimek podle platných právních předpisů můžete mít kromě práv uvedených výše v části „Práva subjektu údajů“ také právo na zastavení šíření, právo na zrušení indexování a právo na opětovné indexování. Za účelem ověření totožnosti žadatele si můžeme vyžádat určité osobní údaje.

Zvláštní upozornění pro Mexiko

Společnost BMW AG poskytuje následující doplňující informace osobám v Mexiku nebo z Mexika, jejichž osobní údaje shromažďuje nebo uchovává BMW, www.fuelforlife.bmw-motorrad.com, nebo jakákoli společnost ze skupiny:

Rozhodné právo

Zpracování vašich osobních údajů společností BMW AG podléhá federálnímu zákonu na ochranu osobních údajů (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) a příslušným nařízením a směrnicím (dále označovaným jako „mexické zákony na ochranu osobních údajů“).

Hlavní účely zpracování údajů

Informujeme vás, že vaše osobní údaje mohou být společností BMW AG použity k následujícím účelům:

 • Proces rezervace a přijetí zákazníka za účelem uzavření smlouvy o pronájmu s partnerem Rent A Ride, kterého si zákazník vybral.
 • Předání kontaktního dotazu partnerovi programu Fuel For Life, kterého si zákazník vybral.
 • Zajištění provozu IT systémů.
 • Pro všechny ostatní s tím spojené služby.

Sekundární účely zpracování údajů

Informujeme vás, že vaše osobní údaje mohou být použity k jiným účelům, než je poskytování našich služeb, jako jsou např.:

Citlivé osobní údaje

Společnost BMW AG může shromažďovat tyto osobní údaje:

 • Osobní údaje: osobní údaje popsané výše v odstavci „Které údaje týkající se vaší osoby mohou být shromažďovány?“.
 • Finanční nebo majetkové údaje: informace o transakcích, včetně informací o neuhrazených platbách našim partnerům a podezřelých transakcích.

Práva subjektů údajů

V souladu s mexickými zákony na ochranu osobních údajů máte jako subjekt údajů kdykoli právo na informace, opravu, výmaz nebo námitku proti zpracování vašich osobních údajů (dále jen „práva ARCO“), stejně jako právo udělený souhlas se zpracováním údajů odvolat. Tato práva lze uplatnit podáním žádosti u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti BMW AG prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše v odstavci „Naše kontaktní údaje, vaše práva na ochranu osobních údajů a vaše právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů“. Upozorňujeme, že ačkoli je uplatnění práv ARCO bezplatné, společnost BMW AG si může účtovat oprávněné náklady na dopravu a kopírování.

Vaše žádost musí obsahovat alespoň vaše jméno a příjmení, vaši úplnou adresu nebo jiný způsob komunikace pro naši odpověď na vaši žádost, doklady potvrzující vaši totožnost, jasné a přesné informace o osobních údajích, ke kterým si přejete získat přístup, opravit je, aktualizovat nebo vymazat, prvky nebo dokumenty, ve kterých se osobní údaje mohou nacházet, a důvody, proč si přejete získat přístup ke svým osobním údajům nebo proč se domníváte, že je třeba vaše osobní údaje aktualizovat, opravit nebo vymazat.

Vezměte prosím na vědomí, že je možné, že vám společnost BMW AG odepře přístup k vašim osobním údajům nebo nebude moci opravit, vymazat, zablokovat nebo vznést námitku proti zpracování všech vašich osobních údajů v souladu s platnými mexickými zákony na ochranu osobních údajů, zejména v následujících případech:

 • Pokud žadatel není vlastníkem osobních údajů nebo zákonný zástupce není k tomuto úkonu řádně zmocněn.
 • Pokud osobní údaje žadatele nebyly v databázi nalezeny.
 • Pokud jsou porušována práva třetích osob.
 • Pokud existuje zákonný zákaz nebo rozhodnutí příslušného orgánu, které omezuje přístup k osobním údajům nebo neumožňuje jejich opravu či výmaz nebo vznesení námitky.
 • Pokud k opravě, výmazu nebo námitce již došlo.

Společnost BMW AG rozhodne nejpozději do 20 dní, počítáno ode dne doručení vaší žádosti o informace, opravu nebo podání námitky. Pokud rozhodnutí potvrdí, že je vaše žádost platná, nabývá účinnosti do 15 dnů od naší odpovědi.

Změny informací o ochraně údajů pro službu Fuel For Life

Veškeré změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Fuel For Life budou zveřejněny na webových stránkách společnosti BMW a v našich obchodních zastoupeních. Povinností subjektu údajů je pravidelně se informovat o obsahu informací o ochraně osobních údajů na www.fuelforlife.bmw-motorrad.com.

Naše kontaktní údaje

Můžete se s námi spojit nebo podat stížnost proti porušení mexických zákonů na ochranu osobních údajů za pomoci kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti BMW AG, které jsou uvedeny výše v odstavci „Naše kontaktní údaje, vaše práva na ochranu osobních údajů a vaše právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů“ těchto informací o ochraně osobních údajů pro službu Fuel for Life. Odpovíme na vaše dotazy, prošetříme vaše stížnosti a budeme se snažit vyřešit všechny problémy k vaší spokojenosti.

Národní institut pro přístup k informacím a ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost u Národního institutu pro přístup k informacím a ochranu osobních údajů (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) (dále označovaný jako „INAI“), nebo u něj zahájit řízení na ochranu práv ARCO, pokud jste toho názoru, že byla dotčena vaše práva na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje INAI najdete na této adrese: www.inai.org.mx. Nejprve nás prosím kontaktujte, abychom mohli vaše problémy řešit přímo.

Zvláštní upozornění pro Srbsko

Předávání údajů do třetích zemí

Pokud jsou osobní údaje předávány ze Srbské republiky do zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů ve smyslu srbského zákona na ochranu osobních údajů, použijí se následující ustanovení tohoto odstavce: společnost BMW splní všechny příslušné podmínky a přijme veškerá opatření nezbytná k zajištění (i) odpovídajících záruk s ohledem na zpracování osobních údajů a (ii) odpovídající úrovně ochrany. Pokud jsou taková opatření vyžadována, mohou zahrnovat (a) použití standardních smluvních ustanovení schválených zmocněncem pro informace veřejného významu a ochranu osobních údajů (Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection), (b) závazné podnikové předpisy pro ochranu údajů nebo (c) podobná opatření. Pro další podrobnosti můžete e-mailem fuelforlife@bmw-motorrad.com kontaktovat zákaznický servis Fuel For Life.

Příslušný dozorový úřad

V případě nezákonného zpracování osobních údajů společností BMW mohou subjekty údajů uplatnit svá zákonná práva, včetně práva podat stížnost u pověřence pro informace veřejného významu a ochranu osobních údajů (Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection) – https://www.poverenik.rs/.

Otázky?

Dotazy nebo připomínky?

  

Jak vám můžeme pomoci?

Zadejte prosím svou zprávu.

Jak vás můžeme kontaktovat?

*Povinné pole

An error occurred. Please try again later.

Děkujeme za vaši zprávu.

Na vaši zprávu odpovíme co nejdříve.

spinner