Zásady ochrany osobních údajů Fuel For Life

Při nakládání s vašimi údaji usilujeme o dosahování stejně vysokých standardů, jaké očekáváte, pokud jde o vlastnosti našich produktů a služby Naším cílem je vytvořit a udržovat základnu pro na důvěře založený obchodní vztah s našimi zákazníky a zainteresovanými stranami. Důvěrnost a integritu vašich osobních údajů pojímáme s extrémní vážností. Proto vaše údaje uchováváme s velkou pečlivostí, ke konkrétnímu účelu (a/nebo v souladu se souhlasem, jenž jste nám udělili) a budeme je zpracovávat a využívat v souladu se zákonnými ustanoveními o ochraně údajů.

Následující zásady ochrany soukromí pro službu Fuel For Life popisují, jak BMW AG shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje patřící jejím zákazníkům a zainteresovaným stranám, a to na internetové platformě Fuel for Life. Další, obecnější informace k tomu, jak zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete v Zásadách ochrany soukromí BMW Motorrad.

Upozorňujeme na „Zvláštní ustanovení“ pro konkrétní země – Austrálii, Kanadu, Mexiko a Srbsko – na konci těchto zásad ochrany soukromí pro službu Fuel For Life. Tato „Zvláštní ustanovení“ platí dodatkově, pokud se nacházíte v uvedených zemích.

+ Pokračovat ve čtení
Kdo je správcem údajů pro účely zpracování údajů?

Správcem vašich osobních údajů pro účely zpracování ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále nařízení „GDPR“) je společnost Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (dále společnost „BMW AG“, „BMW“ nebo „my“, „nás“ a další gramatické tvary tohoto zájmena), Petuelring 130, 80788 Mnichov, Německo.

BMW AG je mateřská společnost skupiny BMW Group a provozuje webové stránky www.fuelforlife.bmw-motorrad.com (dále platforma „Fuel For Life”). Prostřednictvím služby Fuel For Life mohou zúčastnění poskytovatelé (dále „partneři Fuel For Life“) nabízet fyzickým a právnickým osobám (dále každá z nich „zákazník“) různé zážitky v kategoriích „Pronájem“ (Rent A Ride), „Cestování“ (Travel), „Tréninky“ (Trainings) (dále každá tato kategorie „zážitek“). Na platformě Fuel For Life mohou zákazníci vyhledávat a srovnávat různé zážitky nabízené partnery Fuel For Life.

Zprostředkování zážitků z pronájmu (Rent A Ride).  Zákazníci si mohou zarezervovat zážitky v kategorii „Pronájem“ (Rent A Ride) přímo na platformě Fuel For Life. V tomto ohledu společnost BMW napomáhá při sjednání smlouvy mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem zážitků z pronájmu (Rent A Ride). Partneři Fuel For Life, kteří nabízejí zážitky z pronájmu (Rent A Ride), se zde dále uvádějí rovněž jako „partneři Rent A Ride“.

Kontaktní formulář pro zážitky z cestování a tréninků  Zážitky v kategoriích „Cestování“ a „Tréninky“ si nelze rezervovat přímo na platformě Fuel For Life. Funkce Fuel For Life je co do rozsahu omezena na poskytování obecných informací o zážitcích poskytovaných partnery Fuel For Life. Pokud má zákazník zájem o zážitek z kategorie „Cestování“ a „Tréninky“, naváže BMW na vyžádání zákazníka kontakt mezi nim a příslušným partnerem Fuel For Life, a to prostřednictvím kontaktního formuláře. BMW však nepůsobí jako zprostředkovatel ani facilitátor smlouvy o poskytnutí příslušného zážitku mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life.
Některé z nabídek zážitků nejsou poskytovány přímo příslušným partnerem Fuel For Life, nýbrž společností třetí strany (dále „poskytovatel třetí strany”), přičemž příslušný partner Fuel For Life Partner jedná jako zástupce nebo zprostředkovatel pro dané zážitky (dále „zážitky od poskytovatelů třetích stran“).

Správcem vašich osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím platformy Fuel For Life je společnost BMW AG. Společnost BMW také zpracovává vaše údaje v rozsahu, v němž je společnosti BMW předávají partneři Fuel For Life, pod podmínkou a v takovém rozsahu, aby byly dodržovány všechny požadavky na ochranu těchto údajů.

Partneři Fuel For Life odpovídají za zpracování těch osobních údajů, které jim poskytnete v souvislosti se svým požadavkem a které dáte k dispozici útvaru zákaznické podpory; v případě zážitků od poskytovatelů třetích stran to může zahrnovat vaše osobní údaje postoupené dále příslušnému poskytovateli třetí strany. Partneři Fuel For Life rovněž zpracovávají vaše údaje nezávisle jako správci údajů poté, co jim je BMW předá v souladu s vaším požadavkem.

Tyto zásady ochrany soukromí pro službu Fuel For Life také popisují některé způsoby, jimiž vaše údaje zpracovávají partneři Fuel For Life. Je nicméně možné, že partneři Fuel For Life budou shromažďovat ještě další osobní údaje. Zásady ochrany soukromí stanovené dotyčným partnerem Fuel For Life budou formulovat, jak tento partner Fuel For Life vaše údaje využívá. Společnost BMW neurčuje prostředky ani účely takových dodatečných činností zpracování údajů na straně partnerů Fuel For Life, respektive v případě zážitků od poskytovatelů třetích stran na straně příslušných poskytovatelů třetích stran.

Službu Fuel For Life můžete kontaktovat na e-mailové adrese fuelforlife@bmw-motorrad.com

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů za společnost BMW AG jsou:

BMW AG
Data Protection Officer
Petuelring 130
80788 Mnichov
Německo
E-mail: datenschutz@bmw.de

Kdy služba Fuel For Life shromažďuje a zpracovává osobní údaje?

Vaše osobní údaje v rámci Fuel For Life shromažďujeme a zpracováváme za různých okolností, a sice:

 • Pokud nás kontaktujete přímo, např. prostřednictvím našich webových stránek.
 • Pokud nám poskytnete osobní údaje pro účely vyplnění požadavku o kontakt, určeného k zaslání vámi vybranému partnerovi Fuel For Life.
 • Pokud dokončíte proces rezervace některého zážitku z pronájmu (Rent A Ride) od partnera Rent a Ride na našich webových stránkách.
 • Pokud zareagujete na náš přímý marketing (např. vyplníte odpovědní kartu).
 • Pokud jsou nám vaše osobní údaje předány partnery Fuel For Life, poskytovateli třetích stran, našimi vnitrostátními distributory BMW nebo třetími stranami.
 • Pokud nám vaše osobní údaje povoleným způsobem poskytnou další společnosti ve skupině BMW Group a naši obchodní partneři.
 • Pokud nám vaše osobní údaje povoleným způsobem poskytnou třetí strany (např. certifikovaní poskytovatelé adres).

Pomáhejte nám prosím udržovat vaše údaje v aktuálním stavu tím, že nás informujete o změnách vašich osobních a zejména kontaktních údajů.

Jaké údaje o vás mohou být shromažďovány?

Můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů, a to s použitím služeb a komunikačních kanálů uvedených v těchto zásadách ochrany soukromí pro službu Fuel For Life:

Pokud využíváte službu Fuel for Life v rámci zážitků z pronájmu (Rent A Ride), můžeme shromažďovat následující kategorie vašich osobních údajů:

 • Vaše kontaktní údaje ► Pohlaví, jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo domu, přípona adresy/společnost (nepovinné), PSČ, město/obec, kraj/nižší územní celek, země), telefonní číslo (nepovinné), e-mailová adresa.
 • Další osobní údaje ► Vámi poskytnuté informace, tj. vaše datum narození, kategorie řidičského oprávnění, jak dlouho jste držitelem řidičského oprávnění.
 • Pokud nájemce a jezdec nejsou totožní: Křestní jméno jezdce, příjmení jezdce, datum narození jezdce, kategorie řidičského oprávnění jezdce a jak dlouho je jezdec držitelem řidičského oprávnění.
 • Smluvní údaje ► Čísla rezervací, čísla faktur.
 • Využívání webových stránek a komunikací ► Informace, jak využíváte webové stránky a zda otevíráte nebo přeposíláte zprávy od nás, včetně údajů shromážděných za pomoci souborů cookie a dalších sledovacích technologií. Více informací v tomto ohledu získáte zde v našich zásadách používání souborů cookie pro službu Fuel For Life.
 • Údaje o transakcích a interakcích ► Informace o pronájmu motocyklů BMW, vybavení vozidel, vybavení pro jezdce nebo pojistné, interakce se zákaznickou podporou služby Rent A Ride (vaše podněty a stížnosti) a s partnery Rent A Ride, účast v průzkumu trhu.
 • Historie důvěryhodnosti a údaje o identitě ► Údaje dokládající vaši identitu, např. vnitrostátní průkaz totožnosti nebo řidičská oprávnění; transakční informace, včetně všech dlužných plateb našim partnerům; informace o případech podvodného jednání, úmyslného zničení předmětů pronájmu, trestných činech, podezřelých transakcích, politicky exponovaných osobách a o sankčních seznamech, ve kterých mohou být zařazeny vaše údaje.

Pokud využíváte službu Fuel for Life v rámci zážitků z kategorie „Cestování“ a „Tréninky“, můžeme shromažďovat následující kategorie vašich osobních údajů:

K čemu se používají vaše osobní údaje a jaké jsou právní základy takového použití?

Údaje shromážděné v souvislosti s programem Fuel For Life se používají pro následující účely a na základě následujících právních základů.

A. Uzavření a plnění smlouvy

Zprostředkování zážitků z pronájmu (Rent A Ride).  BMW jedná prostřednictvím platformy Fuel For Life jako zprostředkovatel nabídek partnerů Rent A Ride. Zákazník s těmito partnery Rent A Ride uzavírá samostatné smlouvy, které BMW pouze zprostředkuje. V případě rezervace se daná smlouva o pronájmu uzavírá výhradně mezi zákazníkem a dotyčným partnerem Rent A Ride. Společnost BMW jedná v tomto procesu výhradně jako zprostředkovatel.

V souvislosti s procesem rezervace a uzavřením smlouvy mezi zákazníkem a dotyčným partnerem Rent A Ride budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • Vaše kontaktní údaje ► Pohlaví, jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město/obec, kraj/nižší územní celek, země), telefonní číslo (nepovinné), e-mailová adresa.
 • Další osobní údaje ► Datum narození, kategorie řidičského oprávnění, jak dlouho jste držitelem řidičského oprávnění.
 • Pokud nájemce a jezdec nejsou totožní: Křestní jméno jezdce, příjmení jezdce, datum narození jezdce, kategorie řidičského oprávnění jezdce a jak dlouho je jezdec držitelem řidičského oprávnění.

Po dokončení procesu rezervace příslušného zážitku z pronájmu na platformě Fuel For Life předáme vaše osobní údaje dotyčnému partnerovi Rent A Ride.

Právní základ zpracování údajů v souladu s nařízením GDPR: Právním základem výše uvedených činností zpracování prováděných společností BMW je „splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,“ nebo „provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“ (čl. 6 odst. 1 písm b nařízení GDPR).

Zaslání požadavku o kontakt pro zážitky z kategorie „Cestování“ a „Tréninky“ příslušnému partnerovi.  Na platformě Fuel For Life nelze přímo rezervovat zážitky v kategoriích „Cestování“ a „Tréninky“ nabízené partnery Fuel For Life. Společnost BMW nicméně zpracovává vaše osobní údaje pro přeposlání vašeho požadavku o kontakt partnerům Fuel For Life, jestliže o to výslovně požádáte.

Pokud shromažďujeme údaje a přeposíláme váš požadavek o kontakt příslušnému partnerovi Fuel for Life, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • Vaše kontaktní údaje ► Pohlaví, jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo domu, přípona adresy/společnost (nepovinné), PSČ, město/obec, země), telefonní číslo (nepovinné), e-mailová adresa, datum narození, státní příslušnost (nepovinné).
 • Další kategorie vašich osobních údajů, které si přejete uvést v kontaktním formuláři a sdělit je příslušnému partnerovi Fuel For Life (např. vaše velikost trička, údaje o řidičském oprávnění a jiné vedlejší informace).

Partner Fuel For Life může poté, co obdrží váš požadavek o kontakt, použít výše uvedené osobní údaje k vašemu kontaktování, aby vám nabídl zážitek a dojednal, uzavřel s vámi a splnil zákaznickou smlouvu, podle které vám bude příslušný zážitek poskytnut.
V případě zážitků od poskytovatelů třetích stran, tj. pokud vám zážitek neposkytuje sám partner Fuel For Life, nýbrž jedná jako zástupce nebo zprostředkovatel poskytovatele třetí strany, může takový partner Fuel For Life předat výše uvedené osobní údaje příslušnému poskytovateli třetí strany a nabídnout vám zážitek od takového poskytovatele třetí strany a dojednat, uzavřít s vámi a splnit zákaznickou smlouvu, podle které vám bude poskytnut příslušný zážitek od poskytovatele třetí strany.

Právní základ zpracování údajů v souladu s nařízením GDPR: Právním základem výše uvedených činností zpracování prováděných společností BMW je „splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,“ nebo „provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“ (čl. 6 odst. 1 písm b nařízení GDPR).

B. Zákaznická podpora

Společnost BMW, příslušný partner Fuel For Life Partner a v případě zážitku od poskytovatele třetí strany příslušný poskytovatel třetí strany mohou používat vaše osobní údaje k tomu, aby vás kontaktovali ke splnění vaší rezervace nebo požadavku o kontakt dle popisu výše, nebo aby vyřídili vámi zformulovaný podnět (např. podněty a stížnosti adresované službám BMW Motorrad pro zákazníky). My, partner Fuel For Life nebo v případě zážitku od poskytovatele třetí strany příslušný poskytovatel třetí strany vás můžeme kontaktovat ohledně libovolné stránky plnění smlouvy nebo vyřízení podnětu. Takový kontakt může být písemný, telefonický, prostřednictvím doručovací služby nebo e-mailem podle kontaktních údajů, které jste nám poskytli.

Společnost na tomto základě bude vaše osobní údaje rovněž zpracovávat tak, aby dále optimalizovala zážitky z poskytování zákaznické podpory BMW Motorrad, nebo také například proto, aby si mohla jednoznačně ověřit vaši identitu, pokud nás budete kontaktovat.

Právní základ zpracování údajů v souladu s nařízením GDPR: Právním základem výše uvedených činností zpracování prováděných společností BMW je v závislosti na konkrétních okolnostech (i) „splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,“ nebo „provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“ (čl. 6 odst. 1 písm b nařízení GDPR) nebo (ii) „oprávněné zájmy“ sledované BMW, vaším partnerem Fuel For Life nebo v případě zážitku od poskytovatele třetí strany příslušným poskytovatelem třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR).

C. Marketingová sdělení a průzkum trhu na základě vašeho souhlasu

Pokud udělíte souhlas k libovolnému dalšímu používání vašich osobních údajů, vaše osobní údaje (i) mohou být používány v rozsahu uvedeném ve vašem souhlasu, a to i pro účely přímého marketingu (vybrané nabídky produktů a služeb) a/nebo průzkumu trhu a (ii) mohou být přeposlány některé dceřiné společnosti BMW AG a vybraným partnerům BMW Motorrad. Další informace lze najít v příslušném prohlášení o souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Pokud udělíte řádný souhlas k přímé marketingové komunikaci, společnost BMW shromažďuje a zpracovává:

 • Kontaktní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo).
 • Další osobní údaje / preference (např. informace o řidičském oprávnění jezdce, stav vašeho prohlášení o souhlasu týkajícího se soukromí a zvolené/preferované prostředky komunikace).
 • Identifikační údaje (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy).
 • Historie zákazníka (např. historie rezervací včetně modelu, rezervačního období, historie reklamních kampaní a dopadu (zákazník a zainteresované strany podporují programy a iniciativy přímého marketingu), účast na akcích).

Právní základ zpracování údajů v souladu s nařízením GDPR: Právním základem výše uvedených činností zpracování je váš „souhlas“ (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR).

D. Splnění právních povinností, které se vztahují na BMW

Shromážděné údaje jsou také zpracovávány jako součást zajišťování provozu IT systémů. „Zajišťování“ zahrnuje mimo jiné tyto činnosti:

 • Zabezpečování a obnovu údajů zpracovávaných v IT systémech.
 • Vedení logů a sledování transakcí k zajištění správného fungování IT systémů.
 • Detekování a prevence neoprávněného přístupu k osobním údajům.
 • Řízení incidentů a problémů z hlediska nápravy jakéhokoli narušení IT systémů.

Na společnost BMW se vztahují různé další právní povinnosti. Abychom tyto povinnosti splnili, zpracováváme vaše údaje v požadovaném rozsahu a poskytujeme je v povinných případech odpovědným orgánům jako součást našich oznamovacích povinností.

Vaše údaje také zpracováváme v případě kteréhokoli právního sporu, pokud jeho povaha vyžaduje takové zpracování vašich údajů.

Právní základ zpracování údajů v souladu s nařízením GDPR: Právním základem výše uvedených činností zpracování je „splnění právních povinností, které se vztahují na BMW“ (čl. 6 odst. 1 písm c nařízení GDPR).

E. předávání údajů v rámci skupiny BMW Group

Společnost AG je součástí skupiny BMW Group. Občas a vždy po bedlivých kontrolních úkonech budeme předávat vaše údaje dalším společnostem ve skupině BMW Group, které tyto údaje pak budou samy zpracovávat jako správci údajů. Tato předání údajů mohou probíhat za následujících okolností a k následujícím účelům:

 • Pokud je nezbytné zodpovědět vaše podněty nebo pokud nám udělíte předběžný výslovný souhlas ke sdílení vašich údajů v rámci skupiny BMW Group pro reklamní nebo marketingové účely a konkrétně ke sdílení údajů s distributorem BMW nebo některými autorizovanými dealery na našem domovském trhu nebo na trhu, kde jste aktuálně usazeni.

Upozorňujeme, že uvedené účely nepředstavují vyčerpávající ani konečný výčet procesů předávání údajů v rámci skupiny BMW Group a slouží pouze jako příklady pro lepší objasnění procesů předávání údajů.

F. Předávání údajů vybraným třetím stranám

Za podmínky a v míře zaručující splnění nezbytných požadavků ochrany údajů budou vaše údaje zasílány například těmto společnostem:

 • Partnerům Fuel For Life (kteří nejsou partnery Rent A Ride) za účelem přeposlání vašeho požadavku o kontakt. V případě zážitků od poskytovatelů třetích stran může váš partner Fuel For Life přeposlat vaše údaje příslušným poskytovatelům třetích stran.
 • Partnerům Rent A Ride, aby mohli splnit vaši smlouvu s dotyčným partnerem Rent A Ride nebo vyřídit váš požadavek na zkušební jízdu nebo servis, nebo aby vám předložili konkrétní nabídky.
 • Partnerům Rent A Ride, aby si aktualizovali své údaje (například vaše kontaktní údaje). Údaje pro použití k aktualizaci vašich údajů budou zaslány všem partnerům Rent A Ride, kteří mají ve svých databázích uloženy vaše adresní údaje.
 • Pečlivě vybraným a prověřeným poskytovatelům služeb a obchodním partnerům, s nimiž spolupracujeme, aby vám mohli nabízet své produkty a služby. Toto budeme provádět pouze v případě, že jsme příjemce třetí strany zavázali striktními smluvními povinnostmi při tzv. zpracování údajů z pověření, nebo na základě vašeho výslovného souhlasu (např. přeposlání marketingovým specialistům, kteří pro vás sestaví personalizovanou nabídku).
 • V případě, že budou jedna nebo více oblastí podnikání BMW AG prodány společnosti, na niž převedeme svá práva, a to v souladu se všemi stávajícími smluvními ujednáními s vámi.
 • Dalším třetím stranám (např. veřejným subjektům) v rozsahu, který nám ukládá zákon.
Jak udržujeme vaše osobní údaje v bezpečí?

Používáme různá bezpečnostní opatření, jako jsou nejmodernější šifrovací a autentizační nástroje, abychom zajistili a udržovali bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

Není možné zaručit, že kterékoli předání údajů na internetu nebo prostřednictvím webových stránek bude zcela ochráněno před neoprávněným přístupem. Nicméně společně s našimi poskytovateli služeb a obchodními partnery děláme vše v našich silách, abychom vaše osobní údaje ochraňovali v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a k tomu používáme fyzické, elektronické a procedurální prostředky na soudobé technologické úrovni. Uplatňujeme tato opatření:

 • Striktní kritéria udělování oprávnění k přístupu k vašim údajům, kdy přístup je umožňován podle zásady tzv. „nezbytné znalosti“ (omezení oprávnění na minimální nutný počet jedinců) a pouze pro daný účel.
 • Předávání shromážděných údajů pouze v šifrované podobě.
 • Uchovávání důvěrných údajů (např. údaje o kreditních kartách) pouze v šifrované podobě.
 • Zajištění IT systémů firewally na ochranu před neoprávněným vniknutím (např. hackery).
 • Trvalé sledování přístupů do IT systémů k zajištění detekování a prevence jakéhokoli zneužití osobních údajů.

Pokud od nás obdržíte heslo nebo si vytvoříte vlastní heslo, které vám umožňuje přístup do určitých zón na našich webových stránkách nebo na jiných námi provozovaných portálech, aplikacích nebo službách, je vaší odpovědností (i) zajistit, aby toto heslo zůstalo utajeno a (ii) aby byly dodržovány všechny další bezpečnostní postupy, o kterých vás případně budeme informovat. Konkrétně vás žádáme, abyste své heslo nikomu nesdělovali.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, pro nějž vaše údaje zpracováváme. Pokud zpracováváme vaše údaje pro několik účelů, pak jakmile bude dosaženo posledního z konkrétních účelů, budou automaticky vymazány nebo uloženy v takovém formátu, aby vaše údaje již nebylo možné přiřadit přímo k vám. K zajištění toho, aby veškeré vaše údaje byly vymazány v souladu se zásadou minimalizace údajů, sestavila BMW interní plán výmazů. Níže jsou uvedeny základní principy, kterými se řídí vymazání vašich osobních údajů podle tohoto plánu.

Použití pro účely splnění smlouvy

Údaje, které od vás shromáždíme, můžeme uchovávat jen do konce trvání platnosti smlouvy a v závislosti na povaze a rozsahu takové smlouvy ještě po dobu 6 až 10 let po tomto datu, aby byly splněny zákonné archivační požadavky a mohly být objasněny veškeré dotazy nebo nároky případně vzešlé po vypršení smlouvy.

Použití pro přezkum nároků

Údaje, které považujeme za nezbytné pro přezkum nároků vznesených proti nám nebo pro obhajobu proti nim, nebo pro účely zahájení stíhání proti vám, nám nebo třetí straně nebo pro účely uplatnění nároku, můžeme uchovávat po dobu trvání pravděpodobnosti, že takové řízení bude zahájeno.

Použití pro zákaznickou podporu a pro marketingové účely

Údaje, které od vás shromáždíme pro účely zákaznické podpory a marketingu budou uchovávány do doby, než bude zrušen k tomu daný souhlas. Své prohlášení o udělení souhlasu k jakémukoli budoucímu používání vašich údajů můžete kdykoli odvolat. Máte také právo požádat o výmaz těchto údajů, pokud takovému výmazu nebráni žádná smluvní nebo zákonná archivační doba.

Kdo má přístup k vašim údajům v zahraničí a jak je to chráněno?

BMW je globální společnost. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci BMW, partneři Fuel For Life a poskytovatelé služeb zpracovávající vaše údaje z našeho pověření, a to pokud možno na území EU.

Právní základ zpracování údajů v souladu s nařízením GDPR: Pokud vámi vybraný příslušný partner Rent A Ride nebo partner Fuel For Life (který není partnerem Rent A Ride) sídlí v zemi mimo EU/EHP a pokud EU dosud neshledala, že tato země poskytuje srovnatelnou („odpovídající“) úroveň ochrany osobních údajů (čl. 45 odst. 3 a čl. 45 odst. 9 nařízení GDPR), může společnost BMW předat vaše osobní údaje takovému partnerovi Rent A Ride nebo partnerovi Fuel For Life, jestliže je takové předání „nezbytné pro splnění smlouvy“ mezi vámi a BMW, a také „nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy“ na vaši žádost (čl. 49 odst. 1 nařízení GDPR). Společnost BMW rovněž může vaše osobní údaje předat partnerovi Rent A Ride nebo partnerovi Fuel For Life v případě, že udělíte výslovný souhlas (čl. 40 odst. 1 písm. a nařízení GDPR).
EU již určila, že některé země mimo EU, například Kanada a Švýcarsko, nabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Vzhledem k této odpovídající úrovni ochrany údajů nevyžadují předání údajů do těchto zemí specifická schválení a ujednání.
Pokud jsou v jiných případech osobní údaje předávány do zemí mimo EU/EHP, o nichž nebylo shledáno, že poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů, používá BMW AG standardní smlouvy EU, které jsou předschválené Evropskou komisí (tzv. standardní smluvní doložky), včetně patřičných technických a organizačních opatření, aby bylo zajištěno, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se standardy EU ochrany údajů.
Pokud si budete přát nahlédnout do konkrétních záruk pro předávání údajů do jiných zemí, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Jak můžete online prohlížet a měnit své nastavení soukromí?

Své údaje na platformě Fuel For Life nemůžete prohlížet a měnit online. Pokud máte jakékoli dotazy k našemu používání vašich osobních údajů nebo si v nich přejete provést změny, můžete kontaktovat zákaznickou podporu Fuel For Life e-mailem na fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Jak nás kontaktovat, vaše práva při ochraně osobních údajů a vaše právo podat stížnost u orgánu dohledu

Pokud máte jakékoli dotazy k našemu používání vašich osobních údajů, kontaktujte prosím nejdříve zákaznickou podporu Fuel For Life e-mailem na fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Můžete rovněž kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů za společnost BMW AG s použitím těchto údajů:

BMW AG
Data Protection Officer
Petuelring 130
80788 Mnichov
Německo
E-mail: datenschutz@bmw.de

Jako subjekt údajů dotčený zpracováním vašich osobních údajů máte oprávnění vykonávat vůči nám některá práva v souladu s nařízením GDPR a s další příslušnou legislativou o ochraně údajů. Následující odstavec „Práva subjektů údajů“ obsahuje informace o vašich právech jako subjektů údajů podle nařízení GDPR. V závislosti na druhu a rozsahu vašeho dotazu vás můžeme požádat, abyste nám jej předložili písemně.

Práva subjektů údajů

V souladu s nařízením GDPR máte jako subjekt údajů následující konkrétní práva ve vztahu k BMW:

Právo být informován (čl. 15 nařízení GDPR) Máte právo vyžádat si od nás kdykoli informace o údajích, které o vás máme v držení. Tyto informace mimo jiné zahrnují kategorie námi zpracovávaných údajů, účely, k nimž údaje zpracováváme, původ údajů (které jsme nezískali přímo od vás) a v předmětných případech příjemce, jimž jsme vaše údaje zaslali. Jednu kopii vašich údajů od nás můžete obdržet bezplatně. Pokud máte zájem obdržet další kopie, vyhrazujeme si právo tyto další kopie pro vás zpoplatnit.

Právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR) Máte právo požádat nás, abychom vaše údaje opravili. Přijmeme přiměřená opatření k zajištění toho, aby údaje, které o vás držíme a nadále zpracováváme, byly přesné, úplné a aktuální, a to na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici.

Právo na výmaz (čl. 17 nařízení GDPR) Máte právo požádat nás, abychom vaše údaje vymazali, pokud jsou splněny právní podmínky platné pro takový výmaz. Podle č. 17 nařízení GDPR jsou tyto podmínky splněny, pokud:

 • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
 • odvoláte svůj souhlas, o který se zpracování opírá, a pokud neexistují žádné jiné právní důvody zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování svých údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo pokud vznesete námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR) Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich údajů, pokud:

 • napadnete přesnost zpracování údajů, a sice na dobu, kterou potřebujeme k prověření přesnosti údajů;
 • zpracování je protiprávní a vy požádáte o omezení zpracování vašich údajů místo o jejich výmaz;
 • údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, avšak vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování, přičemž dosud zbývá určit, zda vaše oprávněné důvody převažují nad našimi.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR) Na vaši žádost předáme vaše údaje jinému správci údajů, a to v technicky možném rozsahu. Máte nicméně oprávnění toto právo uplatnit pouze tehdy, je-li zpracování založeno na vašem souhlasu nebo je nutné pro splnění smlouvy. Namísto obdržení kopie vašich údajů nás můžete také požádat, abychom vaše údaje předali přímo jinému správci údajů, kterého určíte.

Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR) Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, za podmínky, že zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na oprávněných zájmech vašich nebo třetí strany. V takovém případě zpracování údajů zastavíme. Zastavení zpracování se neuplatní, pokud jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, nebo pokud vaše údaje vyžadujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Lhůty pro uznání práv subjektů údajů

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom všechny podněty vyřídili do 30 dnů. Tato lhůta nicméně může být prodloužena v závislosti na předmětném právu konkrétního subjektu údajů nebo na složitosti vašeho podnětu.

Omezení práva být informován při uznávání práv subjektů údajů

V některých situacích nemusíme být schopni poskytnout vám informace o žádných vašich údajích, a to z důvodu právních omezení. Pokud v takovém případě budeme nuceni váš požadavek o poskytnutí informací zamítnout, budeme vás při vydání zamítavého stanoviska zároveň informovat o důvodech takového zamítnutí.

Stížnosti předkládané orgánům dohledu

Společnost BMW AG bere vaše znepokojení i práva velmi vážně. Pokud však budete mít pocit, že jsme vaše stížnosti nebo znepokojení nevyřešili dostatečně, máte právo podat stížnost u orgánu dohledu pro ochranu osobních údajů.

Informace o spotřebitelích v EU

Průměrný měsíční počet aktivních uživatelů webových stránek FUEL FOR LIFE v Evropské unii vypočítaný jako průměr uplynulých šesti měsíců činí 50 000 (čl. 35 odst. 2 aktu o digitálních službách). K datu 31. 08. 2023

Zvláštní ustanovení pro Austrálii

Pokud jste fyzická osoba nacházející se v Austrálii, vztahují se na vás následující dodatečná zvláštní ustanovení:

Rozhodné právo

Kromě nařízení GDPR musí společnost BMW AG dodržovat zákon o ochraně soukromí (Privacy Act 1988, Cth), který se vztahuje na vaše osobní údaje shromážděné společností BMW AG nebo v jejím držení v souvislosti se službou Fuel For Life.

Předávání údajů do zahraničí

Osobní údaje shromažďované společností BMW AG v souvislosti se službou Fuel For Life jsou uloženy mimo Austrálii.

BMW AG jako provozovatel služby Fuel For Life má sídlo v Mnichově v Německu. Vaše osobní údaje budou v závislosti na povaze vašeho zapojení do služby Fuel For Life sdíleny s partnery Rent A Ride, partnery Fuel for Life a poskytovateli třetích stran, kteří se mohou nacházet kdekoli na světě.

Osobní údaje jsou ukládány v úložišti na cloudovém serveru Amazon Web Services („AWS“) v Evropské unii. AWS nabízí širokou sadu produktů na bázi globálního cloudu, kam patří aplikace pro výpočetní techniku, úložiště, databáze, analytiku, networking, mobilní komunikace a vývojářské nástroje, nástroje správy, IoT, bezpečnostní a podnikové aplikace.

Vaše práva při ochraně osobních údajů

Máte různá práva podle australských zásad ochrany soukromí (Australian Privacy Principles, „APP“), které tvoří Přílohu 1 zákona o ochraně soukromí (Privacy Act 1998):

Právo přístupu a vyžádání opravy

V souladu s APP máte právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům v držení společnosti BMW AG a/nebo jejich opravu. Tato práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) společnosti BMW AG:

BMW AG
Data Protection Officer
Petuelring 130
80788 Mnichov
Německo
E-mail: datenschutz@bmw.de

Pověřenec pro ochranu osobních údajů na váš požadavek odpoví v přiměřené době. Pokud pověřenec pro ochranu osobních údajů váš požadavek zamítne, budou vám sděleny písemně důvody takového zamítnutí a vysvětlen postup, který můžete uplatnit pro stížnost na toto zamítnutí.

Právo podat stížnost

Máte také právo podat stížnost týkající se ochrany soukromí pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nejprve posoudí vaši stížnost, aby určil, zde existují jednoduché nebo okamžité kroky, které lze využít k řešení dané stížnosti. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vynaloží úsilí o promptní uzavření prošetření vaší stížnosti. Můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací ke své stížnosti a k výsledku, jehož se domáháte. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pak obvykle shromáždí relevantní skutečnosti, soustředí a přezkoumá relevantní doklady a provede pohovor se zúčastněnými jednotlivci.

Ve většině případů pověřenec pro ochranu osobních údajů prošetří vaši stížnost a vydá k ní písemnou odpověď do 30 dnů od obdržení stížnosti. Pokud je záležitost složitější nebo šetření může trvat déle, pověřenec pro ochranu osobních údajů vás o tom uvědomí.

Pokud nebudete spokojeni s reakcí společnosti BMW AG na svou stížnost, lze stížnost předložit úřadu australského komisaře pro informace (Office of the Australian Information Commissioner („OAIC“). OAIC lze kontaktovat na telefonním čísle 1300 363 992 nebo použít kontaktní údaje uvedené na webových stránkách www.oaic.gov.au.

Zvláštní ustanovení pro Kanadu

Pokud jste fyzická osoba nacházející se v Kanadě, vztahují se na vás následující dodatečná zvláštní ustanovení:

Rozhodné právo

Společnost BMW AG je odpovědná za vaše osobní údaje. Zpracování vašich osobních údajů společností BMW AG se řídí kanadskou federální a provinční legislativou o ochraně soukromí, včetně zákona o ochraně osobních informací a o elektronických dokladech (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předávány (či jinak dávány k dispozici) třetím stranám, které z našeho pověření poskytují služby. Využíváme poskytovatele služeb k poskytování služeb, mimo jiné služeb hostování webových stránek, zasílání sdělení, zpracování plateb a poskytování reklamních, analytických a marketingových služeb.

My a naši poskytovatelé služeb (včetně přidružených společností) můžeme přistupovat k osobním údajům, uchovávat je a jinak zpracovávat mimo Kanadu (a pokud jde o rezidenty Québecu, také mimo Québec), a to ve Spojených státech amerických a Evropské unii. My, naše přidružené společnosti a naši poskytovatelé služeb můžeme vaše osobní údaje poskytnout, jestliže to ukládá nebo připouští platný zákon nebo právní postup, což může zahrnovat oprávněný přístup zahraničních soudů, donucovacích orgánů nebo jiných státních orgánů v jurisdikcích, kde naši poskytovatelé služeb provozují činnost. O bližší informace o způsobu, jímž my a naši poskytovatelé služeb (včetně poskytovatelů služeb mimo Kanadu) nakládáme s osobními údaji, nás prosím kontaktujte s použitím informací výše v odstavci „Jak nás kontaktovat, vaše práva při ochraně osobních údajů a vaše právo podat stížnost u orgánu dohledu“.

Vaše práva

Pro rezidenty Québecu: Za podmínky dodržení omezených výjimek podle platných zákonů můžete navíc ke svým právům uvedeným výše v odstavci „Práva subjektů údajů“ uplatnit právo zastavit šíření, právo na deindexaci a právo na reindexaci. Můžeme vyžadovat určité osobní údaje pro účely ověření identity fyzické osoby podávající požadavek.

Zvláštní ustanovení pro Mexiko

BMW AG poskytuje následující doplňující informace pro fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou shromažďovány nebo uchovávány společností BMW, www.rentaride.com, www.fuelforlife.bmw-motorrad.com nebo kteroukoli z jejích přidružených společností v Mexiku či z Mexika:

Rozhodné právo

Zpracování vašich osobních údajů společností BMW AG se řídí zákonem o ochraně osobních údajů (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) a jeho prováděcími předpisy, a dále obecnými zásadami (dále „mexické předpisy o ochraně údajů“).

Primární účely zpracování osobních údajů

Informujeme vás, že vaše osobní údaje může společnost BMW AG používat pro následující účely:

 • Proces rezervace a registrace zákazníka pro účely uzavření smlouvy o pronájmu s partnerem Rent A Ride, kterého si zákazník vybral.
 • Přeposlání požadavku o kontakt partnerovi Fuel For Life vybranému zákazníkem.
 • Zajištění provozu IT systémů.
 • Pro účely všech souvisejících služeb.

Sekundární účely zpracování osobních údajů

Informujeme vás, že vaše osobní údaje mohou být kromě účelů nutných pro poskytnutí služeb využity i pro další účely, jako:

 • Marketingové a reklamní účely.
 • Pro hodnocení kvality produktů a služeb.
 • Pro podporu produktů a služeb.
 • Pro stanovení zvyklostí nebo trendů zákazníků, kteří používají naše produkty.
 • Pro doručování reklamy formou výtisků nebo elektronickými prostředky, včetně online komunikace, a to pro marketingové účely nebo pro telemarketing produktů a služeb.
 • Pro účast na průzkumech.
 • Pro obchodní využití nových produktů.

Citlivé osobní údaje

Společnost BMW AG může shromažďovat následující osobní údaje:

 • Osobní údaje: osobní údaje popsané výše v odstavci „Jaké údaje o vás mohou být shromažďovány?“.
 • Finanční nebo majetkové údaje: údaje o transakcích, včetně veškerých částek splatných našim partnerům a podezřelých transakcí.

Práva subjektů údajů

V souladu s mexickými přepisy o ochraně údajů máte jako subjekt údajů trvale a kdykoli právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo vznesení námitky (dále tzv. „ARCO práva“), stejně jako právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Toto právo lze uplatnit formou žádosti podané pověřenci pro ochranu osobních údajů za BMW AG s použitím kontaktních údajů uvedených výše v odstavci „Jak nás kontaktovat, vaše práva při ochraně osobních údajů a vaše právo podat stížnost u orgánu dohledu“. Upozorňujeme, že samotné uplatnění ARCO práv je bezplatné, avšak společnost BMW AG si může účtovat oprávněné výdaje za náklady spojené se zasíláním a reprodukováním.

Vaše žádost musí jako minimum obsahovat vaše jméno, úplnou adresu bydliště a další údaje potřebné pro komunikování naší odpovědi na vaši žádost, doklady prokazující vaši totožnost, a jednoznačnou a přesnou specifikaci osobních údajů, jejichž zpřístupnění, opravu, doplnění nebo výmaz požadujete, prvky nebo dokumenty, ve kterých se takové osobní údaje mohou nacházet, a uvedení důvodů vašeho požadavku o zpřístupnění vašich osobních údajů nebo důvodů, proč dle vašeho názoru je potřeba vaše osobní údaje doplnit, opravit nebo vymazat.

Upozorňujeme, že společnost BMW AG vám případně může odmítnout zpřístupnit vaše osobní údaje nebo nebude schopna provést opravu, výmaz, zablokování nebo uplatnění námitky proti zpracování u všech vašich osobních údajů podle platných mexických předpisů o ochraně údajů, a to zejména v následujících případech:

 • Pokud žadatel není vlastníkem osobních údajů nebo pokud jeho zplnomocněný zástupce k tomu nemá řádné oprávnění.
 • Pokud se osobní údaje žadatele nenacházejí v databázi společnosti.
 • Pokud by došlo k narušení práv třetích stran.
 • Pokud existuje právní zákaz nebo rozhodnutí kompetentního orgánu omezující přístup k osobním údajům nebo nedovolující u těchto údajů opravu, výmaz nebo námitku.
 • Pokud taková oprava, výmaz nebo námitka již byly vykonány dříve.

Společnost BMW AG sdělí své rozhodnutí ve lhůtě maximálně 20 dnů počítáno od data, kdy bude obdržena vaše žádost o zpřístupnění, opravu nebo uplatnění námitky. Pokud se daným rozhodnutím potvrdí váš požadavek jako platný, nastane účinek vašeho požadavku do 15 dnů následujících od data sdělení naší odpovědi.

Změny zásad ochrany soukromí pro službu Fuel For Life

Jakékoli změny tohoto sdělení o ochraně soukromí budou dány k dispozici pro obecnou veřejnost na webových stránkách BMW a v našich administrativních provozovnách. Odpovědností subjektu údajů je pravidelně kontrolovat obsah těchto zásad ochrany soukromí pro službu Fuel For Life na adrese www.fuelforlife.bmw-motorrad.com.

Jak nás můžete kontaktovat

Můžete nás kontaktovat nebo podat stížnost na porušení mexických předpisů o ochraně údajů s použitím kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů za společnost BMW AG, uvedených výše v odstavci „Jak nás kontaktovat, vaše práva při ochraně osobních údajů a vaše právo podat stížnost u orgánu dohledu“ těchto zásad ochrany soukromí pro službu Fuel For Life. Zodpovíme vaše dotazy, prozkoumáme vaše stížnosti a vynaložíme úsilí k vyřešení veškerých problémů k vaší spokojenosti.

Národní úřad pro přístup k informacím a ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení na ochranu ARCO práv u Národního úřadu pro přístup k informacím a ochranu osobních údajů (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) (dále „úřad INAI“), pokud se domníváte, že vaše práva osobních údajů byla dotčena. Kontaktní údaje na úřad INAI jsou k dispozici na této adrese: www.inai.org.mx. Doporučujeme vám k úvaze, abyste se se svým znepokojením nejdříve obrátili k řešení přímo na nás.

Zvláštní ustanovení pro Srbsko

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Pokud budou osobní údaje předávány mimo Republiku srbskou do některé ze zemí, které nezaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu se srbskou právní úpravou ochrany osobních údajů, uplatní se následující ustanovení tohoto odstavce: Společnost BMW splní všechny příslušné podmínky a přijme všechna opatření nezbytná k zajištění (i) odpovídajících záruk, pokud jde o zpracování osobních údajů a (ii) o odpovídající úroveň ochrany. Nastane-li nezbytnost takových opatření, mohou tato opatření zahrnovat (a) uplatnění standardních smluvních doložek schválených Komisařem pro informace veřejného významu a ochranu osobních údajů, (b) závazná pravidla pro právnické osoby nebo (c) obdobná opatření. O bližší informace se laskavě obracejte na zákaznickou podporu služby Fuel For Life, a to e-mailem na adresu fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Kompetentní orgán dohledu

V případě jakéhokoli protiprávního zpracování osobních údajů na straně BMW mohou subjekty údajů uplatnit zákonná práva údajů subjektů, včetně práva na podání stížnosti u Komisaře pro informace veřejného významu a ochranu osobních údajů – https://www.poverenik.rs/.

Questions or feedback?

How can we help you?

Please enter a message.

How can we get in touch?

*Mandatory

Thank you for getting in touch.

We will answer your message as soon as possible.

Questions?
spinner