OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY FUEL FOR LIFE

  

+ Pokračovat ve čtení

1. Předmět

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Mnichov, Německo, společnost se sídlem v Mnichově, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném místním soudem v Mnichově pod číslem registrace HRB 42243 (dále „BMW AG“ nebo „BMW“) provozuje internetovou platformu s názvem „Fuel For Life“ na webových stránkách fuelforlife.bmw-motorrad.com (dále služba „Fuel For Life“). Prostřednictvím služby Fuel For Life mohou zúčastnění poskytovatelé (dále „partneři Fuel For Life“) nabízet fyzickým a právnickým osobám (dále každá z nich „zákazník“) různé zážitky v kategoriích „Pronájem“ (Rent A Ride), „Cestování“ (Travel), „Tréninky“ (Trainings) (dále každá tato kategorie „zážitek“). Na platformě Fuel For Life mohou zákazníci vyhledávat a srovnávat různé zážitky nabízené partnery Fuel For Life.

Služba Fuel For Life je zákazníkovi k dispozici za těchto obecných smluvních podmínek služby Fuel For Life (dále „OP“). Aktuální verze těchto OP je přístupná k prohlížení, uložení nebo tisku na webových stránkách fuelforlife.bmw-motorrad.com.

Věnujte prosím pozornost „Zvláštním ustanovením pro zákazníky v konkrétních zemích“ v odst. 12 těchto OP. Tato „zvláštní ustanovení“ platí dodatkově pro zákazníky usazené v některé ze zemí vyjmenovaných v odst. 12 těchto OP, a to při uzavření smlouvy s BMW na základě těchto OP.

1.1 Zprostředkování zážitků z pronájmu (Rent A Ride)

Zákazníci si mohou zarezervovat zážitky v kategorii „Pronájem“ (Rent A Ride) přímo na platformě Fuel For Life. V tomto ohledu společnost BMW napomáhá při sjednání smlouvy mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem zážitků z pronájmu (Rent A Ride). Partneři Fuel For Life, kteří nabízejí zážitky z pronájmu (Rent A Ride) se zde dále uvádějí jako „partneři Rent A Ride“. Společnost BMW nenese odpovědnost za plnění takovýchto smluv ze strany příslušných partnerů Rent A Ride (viz odst. 2 těchto OP).

Každý partner Rent A Ride nese výhradní odpovědnost za dodržení požadavků všech předpisů závazných pro nabídky pronájmu, a to včetně všech požadavků na registraci, způsobilost, povolení a/nebo oprávnění. Společnost BMW neponese žádnou odpovědnost za jakékoli nedodržení požadavků předpisů na straně partnera Rent A Ride.

1.2 Kontaktní formulář pro rezervaci zážitků z cestování a tréninků mimo rámec Fuel For Life

Zážitky v kategoriích „Cestování“ a „Tréninky“ si nelze rezervovat přímo na platformě Fuel For Life. Fuel For Life není „prodejním místem“ ve smyslu čl. 3 odst. 15 směrnice o souborných cestovních službách 2015/2302/EU pro kategorie „Cestování“ a „Tréninky“. Funkce platformy Fuel For Life je co do rozsahu omezena na poskytování obecných informací o nabídkách rezervací a cenách. Pokud má zákazník zájem o zážitek z kategorie „Cestování“ a „Tréninky“, naváže BMW na vyžádání zákazníka kontakt mezi nim a příslušným partnerem Fuel For Life, a to prostřednictvím kontaktního formuláře. BMW však nepůsobí jako zprostředkovatel ani facilitátor smlouvy o poskytnutí příslušného zážitku mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life. Zejména pak společnost BMW nejedná jako (cestovní) agentura/prodejce/obchodník, který by zprostředkoval spojenou cestovní službu. Uzavření smlouvy o poskytnutí příslušného zážitku přímo mezi zákazníkem a příslušným partnerem For Life se uskutečňuje mimo rámec služby Fuel For Life. Společnost BMW nenese odpovědnost za plnění takovýchto smluv ze strany příslušných partnerů Fuel For Life (viz odst. 3 těchto OP).

Některé z nabídek zážitků nejsou poskytovány přímo příslušným partnerem Fuel For Life, nýbrž společností třetí strany (dále „poskytovatel třetí strany”), přičemž příslušný partner Fuel For Life jedná jako zástupce nebo zprostředkovatel takového poskytovatele třetí strany pro dané zážitky (dále „zážitky od poskytovatelů třetích stran“). Pokud partner Fuel For Life zprostředkuje zážitky od dodavatelů třetích stran, platí stejná pravidla, jaká jsou stanovena v tomto odst. 1.2 a v odst. 3 těchto OP.

Partneři Fuel For Life – a pokud jsou zapojeni – i poskytovatelé třetích stran, nesou výhradní odpovědnost za dodržení požadavků všech předpisů závazných pro zážitky, a to včetně všech požadavků na registraci, způsobilost, povolení a/nebo oprávnění. Společnost BMW neponese žádnou odpovědnost za jakékoli nedodržení takových požadavků předpisů na straně partnerů Fuel For Life, případně partnerů třetích stran.

+ Pokračovat ve čtení

2. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZÁŽITKŮ Z PRONÁJMU (RENT A RIDE)

2.1 BMW jedná jako zprostředkovatel pro zážitky z pronájmu

Na platformě Fuel For Life mohou zákazníci vyhledávat nabídky pronájmu motocyklů BMW, motocyklového příslušenství a výbavy BMW (dále „pronajímané věci“), které nabízejí partneři Rent A Ride na platformě Fuel For Life (dále „nabídky pronájmu“), a uzavírat příslušné smlouvy o pronájmu.

Pokud je zadána rezervace, uzavře se smlouva o pronájmu přímo mezi zákazníkem a příslušným partnerem Rent A Ride, který nabízí pronajímané věci, které si zákazník vybral na platformě Fuel For Life. V tomto ohledu jedná BMW jako zprostředkovatel.

Znamená to, že společnost BMW není stranou smlouvy o pronájmu mezi zákazníkem a partnerem Rent A Ride a nemá žádný vliv na individuální podmínky pronájmu ani na ceny příslušného partnera Rent A Ride.

2.2 Partner Rent A Ride jako smluvní partner zákazníka

BMW nabízí zákazníkům možnost vyhledávat si nabídky pronájmu na online platformě Fuel For Life a pronajímat si pronajímané věci od partnera Rent A Ride. Zákazníci vyhledávají na online platformě Fuel For Life produkty, o které mají zájem.

Výsledky vyhledávání zobrazované na online platformě Fuel For Life se mohou lišit od kritérií vyhledávání, zejména nejsou-li k dispozici žádné nabídky pronájmu plně odpovídající kritériím vyhledávání zadaným zákazníkem. Nabídky pronájmu na platformě Fuel For Life jsou omezeny na pronajímané věci, které jsou k dispozici k pronájmu u partnerů Rent A Ride.

2.3 Smlouvy o pronájmu

Smlouvy o pronájmu pronajímaných věcí vybraných zákazníky se řídí podmínkami pronájmu partnerů Rent A Ride.

Nabídky pronájmu na online platformě Fuel For Life vycházejí z informací, které nahráli partneři Rent A Ride do vyhrazeného systému Fuel For Life a které byly partnery Rent A Ride schváleny k zveřejnění.

Informace zobrazované na platformě Fuel For Life, mimo jiné o dostupnosti, cenách a dalších podmínkách pronájmu, jsou výhradně v odpovědnosti partnerů Rent A Ride. Výjimky se vztahují na obecné informace o programu Fuel For Life jako celku, na výběrová kritéria vyhledávacích filtrů, obrazovky pro vkládání osobních údajů a popisy vozidel u jednotlivých modelů.

2.4 Uzavření smlouvy o pronájmu

2.4.1 Proces rezervace

Při sjednáni pronájmu pronajímané věci si musí zákazník nejdříve požadovanou pronajímanou věc vybrat na online platformě Fuel For Life. Následně zákazník poskytne své osobní údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu a údaje, platební údaje) a provede výběr pronajímané věci a veškerých volitelných doplňků. Poté je zákazníkovi dána možnost zkontrolovat si všechny údaje a provést případné nezbytné opravy. Po kliknutí na tlačítko „Rezervovat nyní, bez povinnosti zaplatit“ (nebo na tlačítko s rovnocenným označením) zadá zákazník právně závazný rezervační požadavek u partnera Rent A Ride na pronájem zvolené pronajímané věci, přičemž musí splnit podmínky partnera Rent A Ride.

2.4.2 Potvrzení rezervace u nabídek pronájmu bez povinnosti zaplatit zálohu.

Pokud podmínky pronájmu partnera Rent A Ride nevyžadují složení zálohy při rezervaci, proběhne potvrzení rezervace následovně: Po kliknutí na tlačítko „Rezervovat nyní, s povinností zaplatit“ (nebo na tlačítko s rovnocenným označením) dá zákazník pokyn a oprávnění BMW ke zprostředkování specifikované smlouvy o pronájmu s partnerem Rent A Ride.

Zákazník musí svou rezervaci potvrdit přes svou e-mailovou adresu, a to pomocí odkazu na e-mail tak, že do 24 hodin klikne na „Potvrdit rezervaci nyní“ (nebo na tlačítko s rovnocenným označením) (dále „e-mailové potvrzení zákazníkem“). Pokud zákazník e-mailové potvrzení neprovede do 24 hodin, online platforma Fuel For Life danou rezervaci vymaže.

Pokud zákazník e-mailové potvrzení provede včas, platforma Fuel For Life přijetí rezervace okamžitě jménem partnera Rent A Ride potvrdí na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem během procesu rezervace (dále „potvrzení rezervace“). Dalším výsledkem tohoto potvrzení rezervace bude uzavření smlouvy o pronájmu mezi zákazníkem a partnerem Rent A Ride o příslušných pronajímaných věcech.

2.4.3 Potvrzení rezervace u nabídek pronájmu s povinností zaplatit zálohu.

Pokud podmínky pronájmu partnera Rent A Ride vyžadují složení zálohy při rezervaci, proběhne potvrzení rezervace následovně: Po kliknutí na tlačítko „Rezervovat nyní, s povinností zaplatit“ (nebo na tlačítko s rovnocenným označením) dá zákazník pokyn a oprávnění BMW ke zprostředkování specifikované smlouvy o pronájmu s partnerem Rent A Ride. Platforma Fuel For Life přijetí rezervace okamžitě jménem partnera Rent A Ride potvrdí na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem během procesu rezervace (dále „potvrzení rezervace“).

Dalším výsledkem tohoto potvrzení rezervace bude uzavření smlouvy o pronájmu mezi zákazníkem a A Ride.

Zákazník kromě toho bude ihned přesměrován na proces zaplacení na online platformě Fuel For Life. Pokud zákazník do 24 hodin nezaplatí zálohu po kliknutí na tlačítko „Rezervovat nyní, s povinností zaplatit“ (nebo na tlačítko s rovnocenným označením), platforma Fuel for Life rezervaci automaticky zruší.

2.5 Předání v působnosti zmocněného doručovatele

Během procesu rezervace jedná společnost BMW jako doručovatel pro zákazníka při zaslání rezervačního požadavku zákazníka příslušnému partnerovi Rent A Ride. Společnost BMW je schopna zajistit řádné zpracování rezervace pouze tehdy, pokud zákazník správně a úplně vyplnil všechny údaje, mimo jiné kontaktní údaje zákazníka, dobu pronájmu, model vozidla a veškeré doplňkové pronajímané věci.

2.6 Uchovávání údajů

Rezervační údaje bude uchovávat BMW nebo zmocněný poskytoval služeb. Rezervační údaje a obecné podmínky se znovu zobrazí v potvrzení rezervace a lze je stáhnout ve formě souboru.

2.7 Placení a záloha

2.7.1 Žádné poplatky pro BMW

BMW za své zprostředkovatelské služby neúčtuje zákazníkům žádné poplatky.

2.7.2 Placení cen pronájmu partnerům Rent A Ride

Zaplacení ceny pronájmu partnerovi Rent A Ride se řídí podmínkami pronájmu partnera Rent A Ride, který je smluvní stranou pro zákazníka.

2.7.3 Metoda úhrady zálohy a platby

V souladu s podmínkami pronájmu může být od zákazníků vyžadováno zaplacení zálohy na smlouvu o pronájmu danému partnerovi Rent A Ride. Přesné podmínky takové zálohy jsou stanoveny v podmínkách pronájmu daného partnera Rent A Ride a jsou k dispozici k nahlédnutí před konečným podáním rezervace. Pokud zákazník zálohu nezaplatí do 24 hodin po kliknutí na tlačítko „Rezervovat nyní, s povinností zaplatit“ (nebo na tlačítko s rovnocenným označením), platforma Fuel for Life rezervaci automaticky zruší a ukončí smlouvu o pronájmu mezi zákazníkem a partnerem Rent A Ride. Po úspěšném zaplacení zálohy se na internetové platformě objeví potvrzovací zpráva, která zákazníka informuje, že záloha byla zaplacena. Zákazník o své úspěšné platbě rovněž obdrží informaci e-mailem. Zákazníci musí zálohu uhradit pomocí platební metody, která je pro ně k dispozici na online platformě Fuel For Life, tj. platební metody, ke které budou připojení během procesu rezervace. Smlouvy o pronájmu se uzavírají v souladu s ustanoveními odst. 2.4.3 těchto OP.

Pokud si zákazník zvolí zaplacení zálohy kreditní kartou, musí výslovně oprávnit partnera Rent A Ride ke stržení splatné částky z účtu kreditní karty zákazníka. U těchto rezervací dává zákazník souhlas k tomu, aby částka zálohy, která se zobrazí v rezervačním dialogu, nebo celková splatná částka za rezervaci včetně všech daní a poplatků byla účtována přímo k tíži jeho kreditní karty. Platforma Fuel For Life nemá jakýkoli přístup k prostředkům zaplaceným zákazníkem.

Pokud si zákazník zvolí zaplacení zálohy prostřednictvím služby PayPal, provede tuto platbu přímo na stránce připojené na online platformu Fuel For Life.

2.8 Zrušení nebo změna smlouvy o pronájmu

2.8.1 Zrušení smlouvy o pronájmu

Zákazníci mohou smlouvu o pronájmu zrušit během stornovací lhůty uvedené v platných podmínkách pronájmu, a to pomocí stornovacího odkazu v potvrzení rezervace od Fuel For Life. V souladu s podmínkami partnera Rent A Ride může být od zákazníků po datu uzavření smlouvy vyžadováno zaplacení přiměřeného storno poplatku. Podrobné podmínky zrušení smlouvy jsou uvedeny v podmínkách pronájmu partnera Rent A Ride, které se zákazníkovi zobrazí během procesu rezervace. Veškerá ostatní práva zákazníka zůstávají nedotčena.

2.8.2 Změna smlouvy o pronájmu

Možnost provedení změn smlouvy o pronájmu závisí na podmínkách pronájmu každého partnera Rent A Ride. Pokud by si zákazník přál změnit smlouvu o pronájmu, musí se e-mailem nebo telefonicky spojit přímo s partnerem Rent A Ride podle kontaktních údajů uvedených v podmínkách pronájmu daného partnera Rent A Ride.

+ Pokračovat ve čtení

3. ZÁŽITKY Z CESTOVÁNÍ A TRÉNINKŮ: POUZE KONTAKT

3.1 PŘEHLED

Na platformě Fuel For Life si mohou zákazníci v kategoriích „Cestování“ a „Tréninky“ vyhledávat zážitky nabízené partnery Fuel For Life (dále „nabídky rezervací“) a zvolit si příslušnou nabídku rezervace, která vyhovuje jejich individuálním preferencím.

Nabídky rezervacínelzerezervovat přímo na Fuel For Life. To znamená, že Fuel For Life není „prodejním místem“ ve smyslu čl. 3 odst. 15 směrnice o souborných cestovních službách 2015/2302/EU pro nabídky rezervací kategorií „Cestování“ a „Tréninky“. Funkce platformy Fuel For Life je ve vztahu k nabídkám rezervací omezena na poskytování obecných informací o nabídkách rezervací a cenách.

Pokud má zákazník zájem o nabídku rezervace, BMW naváže na vyžádání zákazníka kontakt mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life prostřednictvím kontaktního formuláře, avšak aniž by BMW jednala jako makléř nebo zprostředkovatel při poskytování příslušného zážitku mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life. Společnost BMW pouze přeposílá údaje k požadavku na e-mailovou adresu partnera Fuel For Life (viz odst. 3.2.2 těchto OP), přičemž BMW tyto údaje neuchovává.

Znamená to, že BMW nepůsobí v souvislosti s danou nabídkou rezervace jako zprostředkovatel ani strana příslušné smlouvy o poskytnutí zážitků mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life. Kromě toho BMW nejedná jako zástupce zákazníka ani partnera Fuel For Life.

Dále BMW nemá žádný vliv na individuální podmínky a ceny příslušného partnera Fuel For Life.

Tento odst. 3.1 a dále ustanovení v odst. 3.2 těchto OP se uplatní také, pokud partner Fuel For Life zajišťuje pro zákazníka zážitky jako zprostředkovatel od poskytovatelů třetí strany

3.2 Navázání kontaktu s partnerem Fuel For Life

3.2.1 Vyhledávání a zobrazování nabídek rezervací

Na platformě Fuel For Life nabízí společnost BMW možnost vyhledávání zážitků v kategoriích „Cestování“ a „Tréninky“. Zákazník může na Fuel For Life provádět individuální vyhledávání. Na základě takového vyhledávání zobrazí platforma Fuel For Life nabídky rezervací na zážitky poskytované zákazníkovi partnery Fuel For Life.

Zobrazované nabídky rezervací jsou pouze přehledem zážitků v kategoriích „Cestování“ a „Tréninky“ a k rezervování jsou zásadně dostupné v souladu s informacemi poskytnutými partnery Fuel For Life.

Obsah nabídek rezervací na online platformě Fuel For Life je založen na informacích, které byly společnosti BMW poskytnuty a uvolněny ke zveřejnění na Fuel For Life příslušným partnerem Fuel For Life.

BMW nemá žádné vědomosti o skutečné dostupnosti a možnosti rezervování příslušných zážitků, ani o jejich kvalitě. Partneři Fuel For Life nesou výhradní odpovědnost za obsah informací zobrazovaných v souvislosti s příslušnou nabídkou rezervace, zejména za informace o dostupnosti, cenách a dalších smluvních podmínkách. Výjimky se vztahují na obecné informace o programu Fuel For Life jako celku, na výběrová kritéria vyhledávacích filtrů, obrazovky pro vkládání osobních údajů a popisy vozidel u jednotlivých modelů.

Zobrazení nabídek rezervací na Fuel For Life nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy ze strany BMW, a nepředstavuje ani nabídku na uzavření smlouvy ze strany příslušného partnera Fuel For Life.

 

3.2.2 Požadavek o kontakt pro partnera Fuel For Life

Pro potřeby navázání kontaktu s partnerem Fuel For Life, který odpovídá za příslušnou nabídku rezervace, si zákazník může napřed požadovanou nabídku rezervace vybrat na platformě Fuel For Life, specifikovat požadovaný termín a počet účastníků a vybrat si dostupné doprovodné služby.

Následně může zákazník zadat své osobní údaje (pohlaví, jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, státní příslušnost) a veškeré doplňkové údaje ke konkrétnímu zážitku (například informaci o řidičských dovednostech a třídě řidičského oprávnění), o všech požadovaných doprovodných službách a platební údaje (dále „údaje k požadavku“).

Poté je zákazníkovi dána možnost zkontrolovat si všechny údaje a provést případné nezbytné opravy. Zákazník tím, že klikne na tlačítko „Odeslat požadavek nyní“ (nebo na tlačítko s rovnocenným označením), dá společnosti BMW pokyn, aby poslala nezávazný požadavek o kontakt se všemi údaji k požadavku příslušnému partnerovi Fuel For Life, a to včetně požadavku o kontaktování zákazníka formou komunikace vyznačenou v rámci údajů k požadavku (dále „požadavek o kontakt“). Společnost BMW jedná jako doručovatel pro zákazníka.

Platforma Fuel For Life ihned přepošle požadavek o kontakt partnerovi Fuel For Life. Po přeposlání požadavku o kontakt příslušnému partnerovi Fuel For Life zašle BMW potvrzovací zprávu na e-mail zákazníka (dále „potvrzovací zpráva“).

 

3.3 Smlouva o poskytnutí zážitku pouze s partnerem FUEL FOR LIFE

Společnost BMW nenese odpovědnost za žádné činnosti nad rámec předání požadavku o kontakt příslušnému partnerovi Fuel For Life. BMW především nenese odpovědnost za zprostředkování konkrétní smlouvy o poskytnutí příslušného zážitku v kategoriích „Cestování“ a „Tréninky“ mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life. Totéž platí i pro veškeré zážitky od poskytovatelů třetích stran.

Za uzavření konkrétní smlouvy o poskytnutí příslušného zážitku v kategoriích „Cestování“ a „Tréninky“ nesou odpovědnost zákazník a příslušný partner Fuel For Life. Platforma Fuel For Life neposkytuje žádnou funkci, která by umožňovala uzavřít smlouvu mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life o poskytnutí zážitků v kategoriích „Cestování“ a „Tréninky“. Totéž platí i pro veškeré zážitky od poskytovatelů třetích stran.

Za realizaci rezervace a poskytnutí zážitku nese výhradní odpovědnost příslušný partner Fuel For Life. Poskytnutí jakéhokoli zážitku vybraného zákazníkem se vždy řídí výhradně smluvními podmínkami příslušného partnera Fuel For Life Možnost zrušení rezervace se řídí výhradně příslušnou smlouvou o poskytnutí zážitku uzavřenou mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life; nebo v případě zážitku od poskytovatele třetí strany se řídí příslušnou smlouvou o poskytnutí příslušného zážitku od poskytovatele třetí strany uzavřenou mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem třetí strany.

Příslušný partner Fuel For Life nebo v případě zážitku od třetí strany příslušný poskytovatel třetí strany jakožto potenciální smluvní strana smlouvy o poskytnutí příslušného zážitku nebo zážitku od poskytovatele třetí strany má povinnost poskytnout zákazníkovi veškeré předsmluvní informace uložené ze zákona.

3.4 Uchovávání údajů

Údaje k požadavku bude uchovávat BMW nebo zmocněný poskytoval služeb. Tyto OP se opět zobrazí v potvrzovací zprávě a bude je možno stáhnout jako soubor.

3.5 Placení

3.5.1 Žádné poplatky pro BMW

Společnost BMW neúčtuje zákazníkům žádné poplatky za předání požadavku o kontakt příslušnému partnerovi Fuel For Life.

 

3.5.2 Náhrady pro partnera Fuel For Life

Jakákoli náhrada vyplácená partnerovi Fuel For Life se řídí příslušnými smluvními podmínkami partnera Fuel For Life nebo, v případě zážitku od poskytovatele třetí strany, podmínkami toho poskytovatele třetí strany, jenž je smluvní stranou zákazníka. Na uvedené nemá BMW jakýkoli vliv.

 

3.5.3 Žádná akceptace plateb od zákazníka při poskytnutí náhrady příslušnému partnerovi Fuel For Life.

Společnost BMW neakceptuje jakékoli platby od zákazníka k vyplacení jakékoli náhrady příslušnému partnerovi Fuel For Life a/nebo jakémukoli poskytovateli třetí strany, přičemž BMW k tomu ani nemá jakékoli zmocnění.

+ Pokračovat ve čtení

4. INFORMACE O NABÍDKÁCH PRONÁJMU A NABÍDKÁCH REZERVACÍ NA PLATFORMĚ FUEL FOR LIFE

4.1 Nabídky pronájmu a nabídky rezervací

Všechny informace o nabídkách pronájmu (odst. 2.1 těchto OP) a nabídkách rezervací (odst. 3.1 těchto OP), včetně příslušných informací o cenách, které jsou zobrazovány na online platformě Fuel For Life, odpovídají informacím poskytnutým příslušným partnerem Fuel For Life. Společnost BMW nemá na tyto informace jakýkoli vliv, a nenese tudíž odpovědnost za jejich správnost. Výjimky se vztahují na obecné informace o modelech vozidel i o programu Fuel For Life jako celku, na výběrová kritéria vyhledávacích filtrů, obrazovky pro vkládání osobních údajů a popisy vozidel u jednotlivých modelů.

4.2 Řazení nabídek pronájmu na platformě Fuel For Life

Výsledky zákazníkova vyhledávání nabídek pronájmu se na online platformě Fuel For Life zobrazují následovně, v závislosti na geolokační službě:

-        Pokud je geolokační služba povolena: V pořadí vzdálenosti k nejbližšímu partnerovi Rent A Ride.

-        Pokud se geolokační služba neuplatní: V abecedním pořadí zemí (A-Z).

Zákazníkovi bude umožněno změnit abecední pořadí zemí v rozbalovací nabídce na „země (Z-A)".

Pokud nejsou k dispozici žádné nabídky pronájmu odpovídající kritériím vyhledávání, budou nabídnuty nabídky pronájmu podobné kritériím vyhledávání.

Pokud ještě nebyl vybrán žádný partner Rent A Ride, zobrazí se nabídky pronájmu od prvních 20 partnerů Rent A Ride v některém z výše uvedených pořadí. Toto omezení je nezbytné pro zachování rychlého fungování zobrazování. Jakmile si zákazník vybere určitého partnera Rent A Ride, budou zákazníkovi poskytnuty informace o dalších nabídkách pronájmu.

4.3 Řazení nabídek rezervací na platformě Fuel For Life

Platforma Fuel For Life poskytuje funkci vyhledávání a umožňuje zákazníkovi vyhledávat zážitky, a sice:

1.      Vybrat kategorii zážitku,

2.      Vyznačit konkrétní období,

3.      Uvést počet účastníků,

4.      Vybrat cenové pásmo.

Výsledky zákazníkova vyhledávání zážitků jsou na platformě Fuel For Life řazeny následovně:

V pořadí zážitků nastaveném editorem ve schvalovacím prostředí zázemí platformy Fuel For Life. Toto pořadí se také zobrazí zákazníkovi na uživatelském rozhraní Fuel For Life. Partner Fuel For Life nemá možnost ovlivnit pořadí na základě jakékoli přímé ani nepřímé odměny, kterou by partner Fuel For Life vyplatil společnosti BMW.

+ Pokračovat ve čtení

5. OCHRANA ÚDAJŮ

Údaje poskytnuté zákazníkem společnost BMW shromažďuje, uchovává a využívá v souladu se zákonnými ustanoveními, v rozsahu nezbytném pro zřízení, obsahové uspořádání nebo změnu smluvního vztahu (inventární údaje) a pro využití a vypořádání (údaje o využití) rezervací a smluv zprostředkovaných v rámci takového vztahu, nebo také v rozsahu pro zpracování příslušného požadavku o kontakt.

Společnost BMW je oprávněna předávat partnerům Fuel For Life veškeré nezbytné údaje včetně osobních údajů poskytnutých zákazníkem, tedy například jméno a kontaktní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro zřízení, realizaci, změnu nebo ukončení příslušného smluvního vztahu mezi zákazníkem a příslušným partnerem Rent A Ride nebo pro přeposlání příslušného požadavku o kontakt.

Společnost BMW kromě toho zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany soukromí pro službu Fuel for Life jsou pro zákazníka přístupné přes korespondenční odkaz na online platformě Fuel For Life https://www.fuelforlife.bmw-motorrad.com/en/public-pool/content-pool/privacy.html. Zásady ochrany soukromí pro službu Fuel for Life slouží výhradně informačním účelům a netvoří součást těchto OP ani nezakládají žádnou smlouvu mezi zákazníkem a BMW.

+ Pokračovat ve čtení

6. BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Servery BMW AG jsou chráněny aktuální špičkovou technologií, mimo jiné firewally; zákazník programu Fuel For Life nicméně bere na vědomí, že pro všechny zúčastněné strany existuje riziko, že předávané údaje budou během procesu předání napadeny.

To platí jak o výměně informací e-mailem, kdy informace opouštějí systém, tak o integrovaných aplikacích jako weblogy, uživatelské zprávy apod., i o všech dalších předáních údajů. V důsledku toho nelze při používání online platformy Fuel For Life garantovat důvěrnost přenášených údajů.

+ Pokračovat ve čtení

7. ODPOVĚDNOST

7.1 Žádná odpovědnost za partnery Fuel For Life

Společnost BMW nepřijímá žádnou odpovědnost za plnění smluv a/nebo jakékoli další úkony nebo jednání ze strany partnerů Fuel For Life. Partneři Fuel For Life ani zprostředkovatelé třetích stran nejsou zástupci BMW.

7.2 Obecná zásada

Tímto se odmítá a vylučuje jakákoli odpovědnost společnosti BMW za škody utrpěné zákazníky, a to bez ohledu na právní základ (zejména ze smlouvy, škodlivého jednání, porušení smlouvy nebo jiného závazku [Schuldverhältnis], záruky odškodnění), pokud není uvedeno odchylně v odst. 7.3 těchto OP.

Pro zákazníky, kteří při vstupu do vztahu v rámci těchto OP jednají jako spotřebitelé, platí omezení odpovědnosti dle tohoto odst. 7.2 pouze v rozsahu připuštěném platnou vnitrostátní zákonnou úpravou.

7.3 Vyloučení omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti v odst. 7.2 těchto OP se nevztahuje na (i) úmyslně nebo hrubě nedbalé jednání nebo opomenutí, (ii) ohrožení újmou na životě, těle nebo zdraví, (iii) podvodné zamlčování vad, (iv) odpovědnost plynoucí ze záruky (v takovém případě jsou rozhodná veškerá ustanovení o odpovědnosti platná pro danou záruku), (v) veškeré reklamace z titulu odpovědnosti za produkt (v míře, v níž jsou předmětné) a/nebo (vi) veškeré škody vzešlé z porušení podstatných smluvních povinností (zásadní povinnosti [Kardinalpflichten]), tj. povinností, které jsou s ohledem na podmínky smlouvy jako celku cíleně zamýšlené coby povinnost BMW nebo takové, jejichž plnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejich dodržování se zákazníci mohou opodstatněně spoléhat a obecně se na jejich dodržení fakticky spoléhají.

Nicméně jakákoli odpovědnost za škody způsobené porušením smlouvy z běžné nedbalosti je omezena na opodstatněně předvídatelné škody.

7.4 Odpovědnost za ztrátu údajů

V případě ztráty údajů ponese společnost BMW odpovědnost (i) při uplatnění předchozích ustanovení o omezení odpovědnosti a (ii) pouze tehdy, pokud ztrátě údajů nebylo možno zabránit použitím opodstatněných zálohovacích opatření učiněných zákazníkem.

7.5 Odpovědnost vedoucích pracovníků, členů orgánů a zástupců

Výše stanovená omezení odpovědnosti platí také pro veškeré škodní nároky vznesené zákazníkem proti statutárnímu zástupci, pověřenému zástupci nebo zaměstnanci BMW.

7.6 Hypertextové odkazy

Webové stránky Fuel For Life mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, což umožňuje zákazníkům opustit stránky Fuel For Life a přejít přímo na odkazované webové stránky. Hypertextové odkazy jsou poskytovány jako pomůcka pro zákazníky, přičemž zařazení hypertextového odkazu neimplikuje, že by společnost BMW vyjadřovala souhlas s odkazovanými stránkami nebo je schválila. BMW nemá žádnou kontrolu nad odkazovanými webovými stránkami a nenese obecnou ani škodní odpovědnost za jejich obsah ani za žádný hypertextový odkaz na takových stránkách, ani za žádné přenosy obdržené z kterékoli odkazované webové stránky.

+ Pokračovat ve čtení

8. KONTAKTY

Zákazník může s libovolným dotazem kontaktovat zákaznickou službu programu Fuel For Life na fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Kontaktní údaje, mimo jiné telefonní číslo a provozní doba zákaznické služby programu Fuel For Life, jsou k dispozici na fuelforlife.bmw-motorrad.com.

+ Pokračovat ve čtení

9. VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA

Tyto OP se řídí zákony Spolkové republiky Německo v rozsahu závazném pro německé rezidenty. Nicméně jako zvýhodnění pro zákazníka mají před německým právem přednost ty povinné právní normy platné v obvyklém místě pobytu zákazníka, jež jsou pro zákazníka příznivější.

+ Pokračovat ve čtení

10. SMLUVNÍ JAZYK

Úředním smluvním jazykem smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a BMW na základě těchto OP je jazyk zvolený zákazníkem na platformě Fuel For Life při zadávání rezervace nebo podávání požadavku o kontakt. Program Fuel For Life a tyto OP jsou k dispozici v těchto jazykových verzích: čeština, nizozemština, angličtina, francouzština, němčina, řečtina, italština, japonština, norština, polština, srbština, slovenština a španělština. Tyto jazyky jsou k dispozici pro zavření smlouvy mezi zákazníkem a BMW na základě těchto OP.

+ Pokračovat ve čtení

11. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

11.1 Soudní příslušnost

Pokud je zákazník právnickou osobou ve smyslu německého práva, platí pro veškeré nynější i budoucí nároky vzešlé z daného obchodního vztahu výlučná pravomoc a příslušnost německých soudů v Mnichově.

11.2 Řešení spotřebitelských sporů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line zřídila Evropská komise online platformu (tzv. ODR platformu) pro online řešení sporů mezi podniky a spotřebiteli. Tato platforma je k dispozici na http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pro uživatele mimo území Finska: Společnost BMW se nebude podílet na řízeních k řešení sporů před žádnými spotřebitelskými mediačními výbory ve smyslu německého zákona o alternativním řešení sporů ve spotřebitelských věcech (VSBG) nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Společnost BMW ani nemá povinnost takové účasti.

Pouze pro spotřebitele na území Finska: Jestliže některý spor mezi BMW a zákazníkem jako spotřebitelem nelze vyřešit smírným vyjednáváním mezi BMW a zákazníkem jako spotřebitelem, může zákazník jako spotřebitel spornou záležitost předložit k řešení vnitrostátnímu Výboru pro spotřebitelské spory (https://www.kuluttajariita.fi/fi/). Před předložením sporné záležitosti vnitrostátnímu Výboru pro spotřebitelské spory musí být daný zákazník jako spotřebitel v kontaktu s poradenskou službou pro spotřebitele (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).

11.3 INFORMACE PODLE NAŘÍZENÍ EU O DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH („DSA“)

Podle nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb (nařízení o digitálních službách – Digital Services Act, dále jen „DSA“) poskytuje BMW zákazníkům s provozovnou nebo sídlem v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru následující informace k moderování obsahu a k internímu systému řízení stížností společnosti BMW. Vezměte prosím na vědomí, že následující informace platí pro nabídky pronájmů, které jsou zobrazeny ve službě Fuel For Life, nikoli však pro nabídky rezervací.

11.3.1 INFORMACE K MODEROVÁNÍ OBSAHU

Společnost BMW může přijmout určitá omezující rozhodnutí týkající se obsahu nebo účtů uživatelů služby Fuel For Life – partnerů Rent A Ride, kteří chtějí na platformu Fuel For Life nahrát informace o nabídkách pronájmu –, (dále jen „uživatelé“), pokud společnost BMW dojde k názoru, že uživatelé porušili zákon nebo smlouvy mezi uživateli a společností BMW, které upravují užívání služby Fuel For Life uživateli (dále jen „podmínky“). Společnost BMW může například rozhodnout o (i) omezení nebo zablokování viditelnosti obsahu uživatele (např. informací o nabídkách pronájmu), (ii) úplném či částečném přerušení nebo ukončení poskytování služeb uživatelům, (iii) odstavení nebo uzavření uživatelského účtu, (iv) omezení možností monetizace pro obsah uživatele a/nebo (v) odepření přístupu ke službě Fuel For Life partnerovi Rent A Ride, pokud společnost BMW nemůže tohoto partnera Rent A Ride identifikovat (dohledat) tak, jak předepisuje DSA. Společnost BMW se může také rozhodnout, že nebude reagovat na hlášení uživatelů (například zákazníků) o potenciálně ilegálním obsahu nebo obsahu, který porušuje naše podmínky.

11.3.2 INFORMACE K INTERNÍMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ

Pokud není uživatel srozuměn s rozhodnutím ve smyslu odstavce 11.3.1, může uživatel prostřednictvím interního systému stížností společnosti BMW zdarma vznést proti rozhodnutí společnosti BMW stížnost. Stížnost lze vznést e-mailem na adresu DSA_RentARide@list.bmw.com do šesti měsíců po doručení napadeného rozhodnutí. Pokud bude společnost BMW ke zpracování stížnosti potřebovat další informace, mohou zaměstnanci společnosti BMW stěžovatele kontaktovat. Stížnosti jsou zpracovávány rychle, nediskriminujícím způsobem, pečlivě a bez zvůle pod dohledem kvalifikovaného personálu. Společnost BMW stěžovateli neprodleně oznámí odůvodněné rozhodnutí společnosti BMW ohledně informací, kterých se stížnost týká, a upozorní stěžovatele na možnost mimosoudního řešení sporu. Výše uvedené informace neomezují práva uživatelů na uplatnění jejich nároků vůči společnosti BMW soudní cestou.

+ Pokračovat ve čtení

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZÁKAZNÍKY V KONKRÉTNÍCH ZEMÍCH

Následující zvláštní ustanovení se vztahují na zákazníky usazené v některé ze zemí vyjmenovaných v tomto odst. 12, kteří uzavírají smlouvu s BMW na základě těchto OP. Pokud dojde k rozporu se zvláštními ustanovení podle tohoto odst.12 nebo jinými ustanoveními těchto obecných smluvních podmínek, mají přednost zvláštní ustanovení tohoto odst. 12.

12.1 Austrálie

12.1.1  OCHRANA ÚDAJŮ

Pro účely odst. 5 (Ochrana údajů) těchto OP zahrnuje platná zákonná úprava ochrany údajů také zákon o ochraně soukromí (Privacy Act 1988, Cth) a australské zásady ochrany soukromí (Australian Privacy Principles) tvořící Přílohu 1 zákona o ochraně soukromí).

Dodatkově k záležitostem upraveným v odst. 5 (Ochrana údajů) těchto OP platí následující:

-        Osobní údaje zákazníka ukládá společnost BMW AG v Německu a jsou umístěny v úložišti na cloudovém serveru Amazon Web Services v Evropské unii. Osobní údaje zákazníků mohou být v závislosti na povaze zapojení zákazníků do služby Fuel For Life sdíleny s partnery Rent A Ride, partnery Fuel for Life a/nebo poskytovateli třetích stran, kteří se mohou nacházet kdekoli na světě.

-        Zásady ochrany soukromí pro službu Fuel for Life (Fuel For Life Privacy Policy) obsahují informace o způsobu, jímž mohou zákazníci uplatnit svá práva na ochranu soukromí, včetně jejich práva vyžádat si přístup ke svým osobním údajům a/nebo jejich úpravu, a dále práva podat stížnost na ochranu soukromí.

12.1.2 ODPOVĚDNOST

Pro zákazníky v Austrálii platí dodatkově k záležitostem upraveným v odst. 7.3 (Vyloučení omezení odpovědnosti) těchto OP:

Záměrem omezení odpovědnosti v odst. 7.2 (Obecná zásada) těchto OP není vyloučit ani omezit dostupnost práv a opravných prostředků, které jsou k dispozici podle australského spotřebitelského zákona tvořícího Přílohu 2 zákona o hospodářské soutěži a spotřebitelích (Australian Consumer Law being Schedule 2 to the Competition and Consumer Act 2010, Cth), pokud produkt nebo služba nesplňuje zákonnou záruku.

12.1.3 VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA

Odst. 9 (Volba rozhodného práva) těchto OP se tímto jako celek ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Tyto OP se řídí zákony platnými pro australský stát Victoria a vykládají se v souladu s nimi.

12.1.4 SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Odst. 11.1 (Soudní příslušnost) těchto OP se tímto jako celek ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zákazníci se neodvolatelně podrobují nevýhradní soudní příslušnosti soudů australského státu Victoria, pokud jde o řešení veškerých sporů vzniklých v rámci těchto OP.

12.2 Kanada

Pro kanadské rezidenty se odst. 9 (Volba rozhodného práva) těchto OP tímto jako celek ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Za podmínky dodržení platných zákonů (což může zahrnovat provincii Québec) se tyto OP řídí zákony provincie Ontario a tamtéž platnými kanadskými zákony.

POSLEDNÍ REVIZE: LEDEN 2024

+ Pokračovat ve čtení
Otázky?

Dotazy nebo připomínky?

  

Jak vám můžeme pomoci?

Zadejte prosím svou zprávu.

Jak vás můžeme kontaktovat?

*Povinné pole

An error occurred. Please try again later.

Děkujeme za vaši zprávu.

Na vaši zprávu odpovíme co nejdříve.

spinner