ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FUEL FOR LIFE

Η υψηλή αξίωση που θέτετε για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας είναι για εμάς η κατευθυντήρια γραμμή για τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι η δημιουργία και η διατήρηση της βάσης για μια αξιόπιστη επιχειρηματική σχέση με τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσεκτικά, για συγκεκριμένο σκοπό, σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας και τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Στις ενότητες που ακολουθούν, οι υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων της Fuel For Life περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η BMW AG συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της και των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life.

Λάβετε υπόψη ότι οι παραπομπές στις παρούσες υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων της Fuel For Life στον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 („ΓΚΠΔ“) – συμπεριλαμβανομένων άλλων αναφορών για την ΕΕ – ισχύουν μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Αυτές οι παραπομπές δεν είναι τελικές στον βαθμό που ισχύουν και άλλοι νόμοι, ιδιαίτερα οι νόμοι του τόπου διαμονής σας.

Προσέχετε τις «Ειδικές υποδείξεις» για την Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, τον Καναδά, το Μεξικό και τη Σερβία στο τέλος των παρουσών υποδείξεων περί προστασίας δεδομένων. Αυτές οι «Ειδικές υποδείξεις» ισχύουν εάν είστε μόνιμα εγκατεστημένοι σε αυτές τις χώρες.

+ Συνέχεια ανάγνωσης
Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων;

Η Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (καλούμενη εφεξής «BMW AG», «BMW» ή «εμείς», «εμάς»), οδός Petuelring 130, 80788 Μόναχο, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ.

Η BMW AG είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου BMW Group και λειτουργεί τον ιστότοπο www.fuelforlife.bmw-motorrad.comFuel For Life»). Η Fuel For Life προσφέρει διάφορες Experiences από τις κατηγορίες «Travel», «Training», «Event», «Rental» και «Routes» που παρέχονται από τους συνεργάτες της Fuel For Life ή/και της Rent A Ride:

Η BMW είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω της Fuel For Life. Οι συνεργάτες της Fuel For Life και της Rent A Ride είναι αυτόνομα υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν από εμάς σε σχέση με τις διάφορες Experiences μέσω της Fuel For Life ή που έχετε εσείς θέσει απευθείας στη διάθεση στο πλαίσιο των θεμάτων σας και για την εξυπηρέτηση πελατών ή τον συνεργάτη της Rent A Ride. Στην περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων, περιλαμβάνονται εδώ και περαιτέρω διαβιβάσεις στον αντίστοιχο τρίτο πάροχο από συνεργάτες της Fuel For Life ή της Rent A Ride.

Εκτός από την επεξεργασία των δεδομένων σας από την BMW, στις παρούσες υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων της Fuel For Life περιγράφονται επίσης επεξεργασίες των δεδομένων σας από συνεργάτες της Fuel For Life και της Rent A Ride. Ωστόσο, οι συνεργάτες της Fuel For Life και της Rent A Ride ενδέχεται να επεξεργάζονται πρόσθετα προσωπικά δεδομένα. Η BMW δεν αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα των ενεργειών επεξεργασίας από τους συνεργάτες και, στην περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων, από τρίτα μέρη και δεν φέρει ευθύνη ως προς αυτό υπό την έννοια του ΓΚΠΔ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από συνεργάτες της Fuel For Life και της Rent A Ride μπορείτε να βρείτε στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου συνεργάτη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της BMW AG είναι τα εξής:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München
Germany
Email: datenschutz@bmw.de

Πότε συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η πλατφόρμα Fuel For Life;

Στην Fuel For Life, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, π.χ. μέσω του ιστοτόπου μας.
 • Όταν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορούμε να υποβάλουμε ένα αίτημα επικοινωνίας στον σχετικό συνεργάτη της Fuel For Life που έχετε επιλέξει.
 • Όταν προβαίνετε σε μια διαδικασία κράτησης για μια Rental-Experience (Rent A Ride) στον ιστότοπό μας.
 • Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβαστούν σε εμάς από συνεργάτες της Fuel For Life και της Rent A Ride, τρίτους παρόχους, εθνικές θυγατρικές της BMW ή άλλες εταιρείες του ομίλου BMW Group, επιχειρηματικούς μας εταίρους ή τρίτα μέρη, εάν και στον βαθμό που πληρούνται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων (π.χ. για να απαντήσουμε στο αίτημά σας που διαβιβάστηκε σε εμάς για την Fuel For Life).
Ποια δεδομένα που αφορούν σε εσάς μπορούν να συλλέγονται;

Οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών και των διαύλων επικοινωνίας που περιγράφονται στις εν λόγω υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων της Fuel For Life:

Εάν χρησιμοποιείτε την Fuel For Life για Rental-Experiences (Rent A Ride), μπορεί να γίνεται συλλογή των ακόλουθων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ► Προσφώνηση, φύλο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός οικίας, προσθήκη στη διεύθυνση/εταιρεία (προαιρετικά), ταχυδρομικός κώδικας, δήμος/πόλη, πολιτεία/επαρχία (προαιρετικά), χώρα), αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικά), διεύθυνση email.
 • Άλλα προσωπικά δεδομένα ► Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σχετικά με την ημερομηνία γέννησής σας, την κατηγορία άδειας οδήγησης, τη διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης.
 • Εάν ο μισθωτής και ο οδηγός δεν είναι το ίδιο άτομο: Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κατηγορία άδειας οδήγησης και διάρκεια ισχύος άδειας οδήγησης του οδηγού.
 • Συμβατικά δεδομένα ► Αριθμοί κράτησης, αριθμοί τιμολογίων.
 • Χρήση ιστοσελίδων και επικοινωνία ► Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας και το κατά πόσον ανοίγετε ή προωθείτε γνωστοποιήσεις από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ στις οδηγίες μας για τα cookies της Fuel For Life.
 • Δεδομένα συναλλαγών και αλληλεπίδρασης ► Πληροφορίες σχετικά με τη μίσθωση μοτοσικλετών BMW, εξοπλισμού οχημάτων, εξοπλισμού οδήγησης ή τιμολογίων ασφάλισης, αλληλεπιδράσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Rent A Ride (αιτήματα και καταγγελίες σας) και τους συνεργάτες της Rent A Ride καθώς και συμμετοχή σε μελέτες έρευνας αγοράς.

Εάν χρησιμοποιείτε την Fuel For Life για Travel-Experiences και Trainings-Experiences, μπορεί να συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ► Φύλο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός οικίας, προσθήκη στη διεύθυνση/εταιρεία (προαιρετικά), ταχυδρομικός κώδικας, δήμος/πόλη, χώρα), αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικά),
  διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα (προαιρετικά).
 • Άλλες κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που καταχωρείτε στο έντυπο επικοινωνίας για τη διαβίβαση στον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life (όπως μέγεθος μπλούζας, ικανότητα οδήγησης, πληροφορίες άδειας οδήγησης και άλλες πρόσθετες πληροφορίες).
 • Χρήση ιστοσελίδων και επικοινωνία ► Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας και το κατά πόσον ανοίγετε ή προωθείτε γνωστοποιήσεις από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ στις οδηγίες μας για τα cookies της Fuel For Life.
 • Δεδομένα συναλλαγών και αλληλεπίδρασης ► Πληροφορίες σχετικά με το αίτημα επικοινωνίας σας, αλληλεπιδράσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Fuel For Life (αιτήματα και παράπονά σας) και τους συνεργάτες της Fuel For Life καθώς και συμμετοχή σε μελέτες έρευνας αγοράς.
Για ποιους σκοπούς και υπό ποια νομική βάση γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την Fuel For Life υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς και υπό τις νομικές βάσεις που αναφέρονται παρακάτω.

A. Σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης

Παροχή Rental-Experiences (Rent A Ride).  Η BMW διαμεσολαβεί για τις προσφορές μίσθωσης των συνεργατών της Rent A Ride μέσω της Fuel For Life. Οι πελάτες συνάπτουν χωριστές συμβάσεις με αυτούς τους συνεργάτες της Rent A Ride, για τις οποίες διαμεσολαβεί μόνο η BMW. Σε περίπτωση κράτησης, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης απευθείας μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου συνεργάτη της Rent A Ride. Η BMW αποτελεί εδώ απλά τον μεσάζοντα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης και σύναψης της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου συνεργάτη της Rent A Ride, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ► Φύλο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός οικίας, ταχυδρομικός κώδικας, δήμος/πόλη, πολιτεία/επαρχία (προαιρετικά), χώρα), αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email.
 • Άλλα προσωπικά δεδομένα ► Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σχετικά με την ημερομηνία γέννησής σας, την κατηγορία άδειας οδήγησης, τη διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης.
 • Εάν ο μισθωτής και ο οδηγός δεν είναι το ίδιο άτομο: Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κατηγορία άδειας οδήγησης και διάρκεια ισχύος άδειας οδήγησης του οδηγού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης για την αντίστοιχη Rental-Experience στην Fuel For Life, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο συνεργάτη της Rent A Ride.

Νομική βάση για την επεξεργασία βάσει του ΓΚΠΔ: Η νομική βάση για τις παραπάνω δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιεί η BMW είναι η «εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων» ή η «εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων» (Άρθρο 6(1) (β) ΓΚΠΔ).

Διαβίβαση αιτήματος επικοινωνίας για Travel-Experiences και Trainings-Experiences στον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life.  Δεν μπορείτε να κάνετε κράτηση σε Experiences από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings» απευθείας στην Fuel For Life. Από αυτή την άποψη, η λειτουργία της Fuel For Life περιορίζεται στην παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τις Experiences που προσφέρουν οι συνεργάτες της Fuel For Life. Εάν ο πελάτης ζητήσει μια Travel-Experience ή μια Trainings-Experience, η BMW θα δημιουργήσει την επαφή μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου συνεργάτη της Fuel For Life. Η επεξεργασία των δεδομένων σας λαμβάνει χώρα με σκοπό την αποστολή ενός αιτήματος επικοινωνίας στον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life, εφόσον αυτό ζητηθεί ρητά.

Εάν λάβουμε το αίτημα επικοινωνίας σας και το προωθήσουμε στον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life, επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ► Φύλο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός οικίας, προσθήκη στη διεύθυνση/εταιρεία (προαιρετικά), ταχυδρομικός κώδικας, δήμος/πόλη, χώρα), αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικά), διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα (προαιρετικά).
 • Άλλες κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που καταχωρείτε στο έντυπο επικοινωνίας για τη διαβίβαση στον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life (όπως μέγεθος μπλούζας, πληροφορίες άδειας οδήγησης και άλλες πρόσθετες πληροφορίες).

Ο συνεργάτης της Fuel For Life μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παράσχει τη σχετική Experience και να διαπραγματευτεί, να συνάψει και να εκτελέσει μια σύμβαση μαζί σας για την παροχή της Experience. Στην περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων – δηλαδή όταν ο συνεργάτης της Fuel For Life δεν παρέχει ο ίδιος τη σχετική Experience αλλά ενεργεί ως εκπρόσωπος ή διαμεσολαβητής ενός τρίτου παρόχου – ο συνεργάτης της Fuel For Life μπορεί να διαβιβάζει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα στον τρίτο πάροχο προκειμένου να σας παρέχει τη σχετική Experience του τρίτου παρόχου και να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να εκτελεί μια σύμβαση μαζί σας για την παροχή της Experience τρίτου παρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από συνεργάτες της Fuel For Life ή/και της Rent A Ride μπορείτε να βρείτε στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου συνεργάτη.

Νομική βάση για την επεξεργασία βάσει του ΓΚΠΔ: Η νομική βάση για τις παραπάνω δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιεί η BMW είναι η «εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων» ή η «εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων» (Άρθρο 6(1) (β) ΓΚΠΔ).

B. Εξυπηρέτηση πελατών

Η BMW, ο αντίστοιχος συνεργάτης της Fuel For Life ή/και της Rent A Ride και, στην περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων, ο αντίστοιχος τρίτος πάροχος χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουν μαζί σας στο πλαίσιο της επεξεργασίας της κράτησής σας ή του αιτήματος επικοινωνίας που περιγράφεται παραπάνω ή για την επεξεργασία ενός αιτήματος που έχετε διατυπώσει. Η BMW, ο αντίστοιχος συνεργάτης της Fuel For Life ή/και της Rent A Ride ή, στην περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων, ο αντίστοιχος τρίτος πάροχος, μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας της σύμβασης ή της επεξεργασίας ενός αιτήματος. Αυτό μπορεί να πραγματοποιείται γραπτώς, τηλεφωνικώς, μέσω της υπηρεσίας Messenger ή μέσω email, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δώσει.

Νομική βάση για την επεξεργασία βάσει του ΓΚΠΔ: Ανάλογα με τις περιστάσεις, η νομική βάση για τις παραπάνω διαδικασίες επεξεργασίας που πραγματοποιεί η BMW είναι είτε (i) «η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων» ή η «εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων» (Άρθρο 6(1)(β) ΓΚΠΔ) ή (ii) «νόμιμα συμφέροντα» της BMW, του συνεργάτη της Fuel For Life ή, στην περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων, του σχετικού τρίτου παρόχου (Άρθρο 6(1)(στ) ΓΚΠΔ).

C. Τήρηση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται η BMW

Τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται, επίσης, σε επεξεργασία στο πλαίσιο διασφάλισης της λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ. Η διασφάλιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Διασφάλιση και αποκατάσταση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συστήματα ΤΠ.
 • Καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ.
 • Εντοπισμός και πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα συστήματα ΤΠ.

Η BMW υπόκειται σε πληθώρα περαιτέρω νομικών υποχρεώσεων. Για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον βαθμό που είναι αναγκαίο και, κατά περίπτωση, τα διαβιβάζουμε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων.

Επεξεργαζόμαστε, επίσης, τα δεδομένα σας, εάν είναι απαραίτητο, σε περίπτωση νομικής αντιδικίας, εάν η αντιδικία απαιτεί την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Νομική βάση για την επεξεργασία βάσει του ΓΚΠΔ: Η νομική βάση για τις παραπάνω δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιεί η BMW είναι η «εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης» (Άρθρο 6(1)(γ) ΓΚΠΔ).

D. Διαβίβαση δεδομένων εντός του ομίλου BMW Group

Η BMW AG είναι μέρος του ομίλου BMW Group. Περιστασιακά, μετά από προσεκτική επαλήθευση, αποστέλλουμε τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες εντός του ομίλου BMW Group, οι οποίες επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα ως αρμόδιοι. Μια τέτοια διαβίβαση δεδομένων μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για να απαντηθούν τα ερωτήματά σας.

Νομική βάση για την επεξεργασία βάσει του ΓΚΠΔ: Η νομική βάση για τις παραπάνω διαδικασίες επεξεργασίας που πραγματοποιεί η BMW είναι «η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων» ή η «εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων» (Άρθρο 6(1)(β) ΓΚΠΔ) ή (ii) «νόμιμα συμφέροντα» της BMW, του συνεργάτη της Fuel For Life ή, στην περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων, του σχετικού τρίτου παρόχου (Άρθρο 6(1)(στ) ΓΚΠΔ).

E. Διαβίβαση δεδομένων σε επιλεγμένους τρίτους

Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες επιχειρήσεις, εφόσον και στον βαθμό που πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων:

 • Στον συνεργάτη της Fuel For Life για να προωθήσει το αίτημα κράτησης. Στην περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων, ο συνεργάτης σας της Fuel For Life ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας στον σχετικό τρίτο πάροχο.
 • Στον συνεργάτη της Rent A Ride για να διεκπεραιώσει τη σύμβασή σας με τον αντίστοιχο συνεργάτη της Rent A Ride.
 • Σε προσεκτικά επιλεγμένους και ελεγμένους παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει μόνο εάν έχουμε επιβάλει αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις στον εκάστοτε παραλήπτη για τη λεγόμενη επεξεργασία δεδομένων παραγγελίας.
 • Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες δραστηριότητες της BMW AG πωληθούν σε εταιρεία στην οποία μεταβιβάζουμε τα δικαιώματά μας, τηρώντας όλες τις συμφωνίες με εσάς.
 • Σε άλλους τρίτους (π.χ. δημόσιους φορείς) στον βαθμό που μας επιβάλλεται εκ του νόμου.
Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για την προστασία και τη διατήρηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα ασφαλείας (όπως π.χ. τεχνικές κρυπτογράφησης και επαλήθευσης ταυτότητας τελευταίας τεχνολογίας).

Πλήρης προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης δεν μπορεί να διασφαλιστεί όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου ή ενός ιστοτόπου, αλλά εμείς από κοινού με τους παρόχους υπηρεσιών και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω σύγχρονων φυσικών, ηλεκτρονικών και προσανατολισμένων στην εκάστοτε διαδικασία προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, λαμβάνουμε τα ακόλουθα μέτρα:

 • Αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας για την πρόσβαση στα δεδομένα σας σύμφωνα με την αρχή «need to know» (περιορισμός σε όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα) και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό.
 • Διαβίβαση συλλεγμένων δεδομένων μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Αποθήκευση εμπιστευτικών δεδομένων αποκλειστικά σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Ασφάλεια τείχους προστασίας για συστήματα ΤΠ έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (π.χ. από χάκερ), και
 • συνεχής παρακολούθηση της πρόσβασης σε συστήματα ΤΠ για τον εντοπισμό και την πρόληψη της κατάχρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιείται η επεξεργασία. Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα για διάφορους σκοπούς, αυτά διαγράφονται αυτόματα ή αποθηκεύονται σε μορφότυπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίηση του προσώπου σας μετά την εκπλήρωση του τελευταίου ειδικού σκοπού. Για να διασφαλιστεί η διαγραφή όλων των δεδομένων σας σύμφωνα με την αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων, η BMW έχει αναπτύξει ένα εσωτερικό σχέδιο διαγραφής. Οι βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες αυτό το σχέδιο διαγραφής προβλέπει τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων παρατίθενται παρακάτω.

Χρήση για την εκπλήρωση μιας σύμβασης

Για τη συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς μπορούν να διατηρούνται για όσο διάστημα ισχύει η σύμβαση και, ανάλογα με τη νομική φύση και το αντικείμενο της σύμβασης, για 6 ή 10 έτη μετά, προκειμένου να τηρούνται οι εκ του νόμου υποχρεώσεις διατήρησης και να διευκρινίζονται τυχόν αιτήματα ή αξιώσεις μετά τη λήξη της σύμβασης.

Χρήση για την επαλήθευση αξιώσεων

Τα δεδομένα που θεωρούμε αναγκαία για τη διερεύνηση, υπεράσπιση αξιώσεων ή την κίνηση ποινικής διαδικασίας εναντίον σας, εμάς ή τρίτων μπορούν να διατηρούνται από εμάς για όσο διάστημα θα μπορούσε να κινηθεί η εν λόγω διαδικασία.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας διεθνώς και πώς τα προστατεύουμε;

Η BMW είναι μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από συνεργάτες της BMW, εθνικές εταιρείες πωλήσεων, συνεργάτες της Fuel For Life ή/και της Rent A Ride και εξουσιοδοτημένους από εμάς παρόχους υπηρεσιών, κατά προτίμηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ). Δεδομένου ότι τα Fuel For Life Experiences προσφέρονται παγκοσμίως από τους διεθνείς συνεργάτες μας της Fuel for Life ή/και Rent A Ride, ενδέχεται να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα σας διεθνώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η BMW προστατεύει τα δεδομένα σας ως εξής:

Για ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ή του ΗΒ, όπως ο Καναδάς και η Ελβετία, η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει ένα συγκρίσιμο (δηλ. «κατάλληλο») επίπεδο προστασίας δεδομένων. Χάρη σε αυτό το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων, η διαβίβαση δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί πρόσθετα προληπτικά μέτρα.

Εάν ο σχετικός συνεργάτης της Rent A Ride ή της Fuel For Life που έχετε επιλέξει έχει έδρα σε χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ή του ΗΒ και η ΕΕ ή/και το ΗΒ δεν έχει ακόμη καθορίσει εάν η χώρα αυτή διασφαλίζει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (Άρθρο 45(3) και 45(9) ΓΚΠΔ), η BMW μπορεί παρόλα αυτά να διαβιβάζει τα δεδομένα σας στον αντίστοιχο συνεργάτη της Rent A Ride ή της Fuel For Life, εάν και εφόσον η διαβίβαση αυτή είναι απαραίτητη για την «εκπλήρωση μιας σύμβασης» ανάμεσα σε εσάς και την BMW ή/και απαιτείται «για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων» κατόπιν αιτήματός σας (Άρθρο 49(1)(β) ΓΚΠΔ). Εάν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται με άλλον τρόπο σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ για τις οποίες δεν έχει ακόμη καθοριστεί κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων, η BMW AG χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβάσεις ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Για προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, η BMW έχει συνάψει τυπικές συμβάσεις ΕΕ με ένα ειδικό παράρτημα για αυτές τις μεταφορές δεδομένων («Προσάρτημα για Ηνωμένο Βασίλειο»).

Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των κάτωθι στοιχείων επικοινωνίας, εάν επιθυμείτε να δείτε τα σχετικά μέτρα προστασίας για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλες χώρες.

Πώς μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε διαδικτυακά τις ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων σας;

Προβολή δεδομένων που σχετίζονται με Rental-Experiences (Rent A Ride). 

Μπορείτε να δείτε διαδικτυακά τα προσωπικά δεδομένα που δώσατε για μια κράτηση στην Fuel For Life, αλλά δεν μπορείτε να τα αλλάξετε μόνοι σας. Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Fuel For Life στην ηλεκτρονική διεύθυνση fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Προβολή δεδομένων που σχετίζονται με Travel/Training-Experiences. 

Δεν μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε διαδικτυακά τα δεδομένα σας στην πλατφόρμα Fuel For Life, καθώς δεν τα αποθηκεύουμε, αλλά απλά τα προωθούμε στον συνεργάτη της Fuel For Life. Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Fuel For Life στην ηλεκτρονική διεύθυνση fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας, τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων και το δικαίωμά σας για υποβολή ένστασης σε μια αρχή προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της BMW AG. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στα κάτωθι στοιχεία:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München
Germany
Email: datenschutz@bmw.de

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ και άλλων σχετικών κανονισμών προστασίας δεδομένων. Η ακόλουθη ενότητα Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων περιλαμβάνει επεξηγήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ. Ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο του αιτήματός σας, παρακαλείσθε όπως το αποστείλετε γραπτώς.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Βάσει του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε ειδικότερα τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι της BMW:

Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ): Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε πληροφορίες για τα δεδομένα που διαθέτουμε σχετικά με εσάς. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, την προέλευση των δεδομένων, σε περίπτωση που δεν τα έχουμε συλλέξει απευθείας από εσάς, και, κατά περίπτωση, τους αποδέκτες στους οποίους έχουμε διαβιβάσει τα δεδομένα σας. Μπορείτε να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των δεδομένων σας από εμάς. Εάν ενδιαφέρεστε για περαιτέρω αντίγραφα, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος χρέωσης των υπόλοιπων αντιγράφων.

Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας. Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση των δεδομένων σας, τα οποία φυλάσσουμε και επεξεργαζόμαστε συνεχώς, ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα, με βάση τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.

Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατά άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • Ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η εκάστοτε επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης,
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εάν:

 • Αμφισβητείτε την ακρίβεια των στοιχείων και, μάλιστα, για την περίοδο που χρειαζόμαστε για να επαληθεύσουμε την ορθότητα των δεδομένων,
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας ζητώντας, αντιθέτως, τον περιορισμό χρήσης,
 • Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, αλλά τα χρειάζεστε εσείς για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις.
 • Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία και δεν έχει διαπιστωθεί εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ): Κατόπιν αιτήματός σας, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα είναι στη διάθεσή σας μόνο εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας, μπορείτε, επίσης, να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα απευθείας σε έναν άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας που θα καθορίσετε.

Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ): Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στα έννομα συμφέροντά μας ή σε συμφέροντα τρίτου. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας. Αυτό δεν ισχύει εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Προθεσμίες για την πλήρωση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων

Προσπαθούμε, κατά βάση, να απαντάμε σε όλα τα αιτήματα εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί κατά περίπτωση να παρατείνεται για λόγους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων ή την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.

Περιορισμός των πληροφοριών σχετικά με την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας δώσουμε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα σας λόγω νομικών διατάξεων. Εάν το αίτημά σας για παροχή πληροφοριών πρέπει να απορριφθεί σε μια τέτοια περίπτωση, σας ενημερώνουμε ταυτόχρονα για τους λόγους της απόρριψης.

Καταγγελία στις εποπτικές αρχές

Η BMW AG λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τα δικαιώματά σας. Ωστόσο, εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε εξετάσει επαρκώς τις καταγγελίες ή τις ανησυχίες σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Πληροφορίες πελατών της ΕΕ

Ο μέσος μηνιαίος αριθμός ενεργών χρηστών του ιστοτόπου FUEL FOR LIFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογιζόμενος ως μέσος όρος των τελευταίων έξι μηνών, ανέρχεται σε 50.000 (Άρθρο 24 Παρ. 2 του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών). Κατάσταση 31/8/2023

Ειδικές πληροφορίες για το Ηνωμένο Βασίλειο

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

DataPrivacyOfficer@bmw.co.uk

Ειδικές υποδείξεις για την Αυστραλία

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο με κύριο τόπο διαμονής την Αυστραλία, ισχύουν για εσάς οι ακόλουθες πρόσθετες ειδικές υποδείξεις:

Εφαρμοστέο δίκαιο

Εκτός του ΓΚΠΔ, τον οποίο η BMW AG οφείλει να τηρεί, ισχύει επίσης ο Νόμος περί Απορρήτου του 1988 [Privacy Act] (Cth) για τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται ή αποθηκεύονται από την BMW AG στο πλαίσιο της Fuel For Life.

Μεταβιβάσεις δεδομένων στο εξωτερικό

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την BMW AG στο πλαίσιο της Fuel For Life αποθηκεύονται εκτός Αυστραλίας.

Ο φορέας λειτουργίας της Fuel For Life είναι η BMW AG με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της Fuel For Life, τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται σε συνεργάτες της Rent A Ride, συνεργάτες της Fuel for Life και τρίτους παρόχους, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο.

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστή cloud της Amazon Web Services («AWS») εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η AWS προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων προϊόντων που βασίζονται σε cloud, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, μνημών, βάσεων δεδομένων, αναλύσεων, δικτύων, κινητών, εργαλείων προγραμματιστών, εργαλείων διαχείρισης, IoT, ασφάλειας και εταιρικών εφαρμογών.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων

Οι Αυστραλιανές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («APPs») στο Παράρτημα 1 του Νόμου περί Απορρήτου του 1988 [Privacy Act] παρέχουν προς εσάς πολλά δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης

Σύμφωνα με τις Αυστραλιανές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η BMW AG ή/και να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. Μπορείτε να ασκείτε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της BMW AG:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München
Germany
Email: datenschutz@bmw.de

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα απαντήσει στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων απορρίψει το αίτημά σας, θα λάβετε γραπτή αιτιολόγηση για την απόρριψη και θα ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να παραπονεθείτε για την απόρριψη.

Δικαίωμα καταγγελίας

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα εξετάσει πρώτα την καταγγελία σας για να καθορίσει εάν πρέπει να ληφθούν απλά ή άμεσα μέτρα για την επίλυση της καταγγελίας σας. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει γρήγορα τη διερεύνηση της καταγγελίας σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία σας και το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων συνήθως συλλέγει σχετικά στοιχεία, εντοπίζει και εξετάζει σχετικά έγγραφα και μιλά με τους εμπλεκόμενους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα διερευνήσει την καταγγελία σας και θα απαντήσει γραπτώς εντός 30 ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας. Εάν το θέμα είναι πιο περίπλοκο ή η εξέταση διαρκεί περισσότερο, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα σας ενημερώσει σχετικά.

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντηση της BMW AG στην καταγγελία σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο του Αυστραλιανού Επιτρόπου Πληροφοριών («OAIC»). Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο του Αυστραλιανού Επιτρόπου Πληροφοριών (OAIC) τηλεφωνικά στο 1300 363 992 ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπο www.oaic.gov.au.

Ειδικές υποδείξεις για τον Καναδά

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο με κύριο τόπο διαμονής τον Καναδά, ισχύουν για εσάς οι ακόλουθες πρόσθετες ειδικές υποδείξεις:

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η BMW AG είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την BMW AG υπόκειται στους ομοσπονδιακούς και επαρχιακούς νόμους περί προστασίας δεδομένων του Καναδά, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών και Ηλεκτρονικών Εγγράφων [Personal Information Protection and Electronic Documents Act].

Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μεταβιβάζονται (ή διατίθενται με άλλον τρόπο) σε τρίτους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Χρησιμοποιούμε παρόχους για την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της φιλοξενίας του ιστοτόπου, της αποστολής γνωστοποιήσεων, της επεξεργασίας πληρωμών και της παροχής υπηρεσιών διαφήμισης, ανάλυσης και μάρκετινγκ.

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών) ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση, να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε με οιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα εκτός του Καναδά (για κατοίκους του Κεμπέκ: εκτός του Κεμπέκ), συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν απαιτείται ή εξουσιοδοτηθεί να το πράξουμε από την ισχύουσα νομοθεσία ή νομική διαδικασία. Εδώ περιλαμβάνεται η νόμιμη πρόσβαση από ξένα δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κυβερνητικές αρχές στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών εκτός Καναδά) επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, επικοινωνείτε μαζί μας όπως ορίζεται στην ενότητα «Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας, τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων και το δικαίωμά σας για υποβολή ένστασης σε μια αρχή προστασίας δεδομένων».

Τα δικαιώματά σας

Για τους κατοίκους του Κεμπέκ: Με την επιφύλαξη περιορισμένων εξαιρέσεων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα διακοπής της διαβίβασης, το δικαίωμα απολογισμού και το δικαίωμα εκ νέου ευρετηρίασης επιπλέον των δικαιωμάτων που ορίζονται στην ενότητα «Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων» παραπάνω. Ενδέχεται να ζητήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα του αιτούντος.

Ειδικές υποδείξεις για το Μεξικό

Η BMW AG παρέχει τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες σε άτομα εντός ή εκτός Μεξικού, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ή αποθηκεύονται από την BMW, www.fuelforlife.bmw-motorrad.com ή οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου:

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την BMW AG υπόκειται στον Ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) και στους σχετικούς κανονισμούς και τις οδηγίες (εφεξής «Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων του Μεξικού»).

Βασικοί σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την BMW AG για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Διαδικασία κράτησης και καταγραφή του πελάτη με σκοπό τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης με τον συνεργάτη της πλατφόρμας Rent A Ride που έχει επιλέξει ο πελάτης.
 • Προώθηση ενός αιτήματος επικοινωνίας στον συνεργάτη της Fuel For Life που έχει επιλέξει ο πελάτης.
 • Διασφάλιση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής.
 • Για οποιαδήποτε άλλη σχετική υπηρεσία.

Δευτερεύοντες σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως:

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Η BMW AG μπορεί να συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Προσωπικά δεδομένα: δεδομένα που περιγράφονται στην ως άνω ενότητα «Ποια δεδομένα που αφορούν σε εσάς μπορούν να συλλέγονται;».
 • Οικονομικά δεδομένα ή περιουσιακά στοιχεία: Πληροφορίες συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με εκκρεμείς πληρωμές στους συνεργάτες μας και ύποπτες συναλλαγές.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων του Μεξικού, ως υποκείμενο δεδομένων έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή ένστασης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής «Δικαιώματα ARCO»), καθώς και το δικαίωμα ανάκλησης μιας χορηγημένης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων. Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν υποβάλλοντας ένα αίτημα στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της BMW AG χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω στην ενότητα «Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας, τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων και το δικαίωμά σας για υποβολή ένστασης σε μια αρχή προστασίας δεδομένων». Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η άσκηση των δικαιωμάτων ARCO είναι μεν δωρεάν, αλλά η BMW AG μπορεί να χρεώσει εύλογα έξοδα αποστολής και αντιγραφής.

Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομά σας, την πλήρη διεύθυνσή σας ή άλλα μέσα επικοινωνίας, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό, έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας καθώς και σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στα οποία επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε, στοιχεία ή έγγραφα στα οποία ενδέχεται να βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα και τους λόγους για τους οποίους ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να ενημερωθούν, να διορθωθούν ή να διαγραφούν.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η BMW AG ενδέχεται να σας αρνηθεί την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να μην είναι σε θέση να διορθώσει, να διαγράψει, να κλειδώσει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ή να φέρει αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων του Μεξικού, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν ο αιτών δεν είναι ο κάτοχος των προσωπικών δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος.
 • Εάν τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος δεν βρίσκονται στη βάση δεδομένων.
 • Εάν παραβιάζονται τα δικαιώματα τρίτων.
 • Εάν υπάρχει νομική απαγόρευση ή απόφαση αρμόδιας αρχής που περιορίζει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή δεν επιτρέπει τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους ή οποιαδήποτε ένσταση.
 • Εάν η διόρθωση, η διαγραφή ή η ένσταση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Η BMW AG θα λάβει απόφαση το αργότερο εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας για ενημέρωση, διόρθωση ή ένσταση. Εάν η απόφαση επιβεβαιώσει την εγκυρότητα του αιτήματός σας, τότε τούτο θα τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων 15 ημερών από την απάντησή μας.

Τροποποιήσεις των υποδείξεων περί προστασίας δεδομένων της Fuel For Life

Όλες οι τροποποιήσεις των παρουσών υποδείξεων περί προστασίας δεδομένων της Fuel For Life δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της BMW και στα γραφεία της εταιρείας μας. Είναι ευθύνη του υποκειμένου των δεδομένων να ενημερώνεται τακτικά για το περιεχόμενο των υποδείξεων περί προστασίας δεδομένων στον ιστότοπο www.fuelforlife.bmw-motorrad.com.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με παραβίαση της μεξικανικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της BMW AG που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα «Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας, τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων και το δικαίωμά σας για υποβολή ένστασης σε μια αρχή προστασίας δεδομένων» των παρουσών υποδείξεων περί προστασίας δεδομένων της Fuel For Life. Θα απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, θα διερευνήσουμε τις καταγγελίες σας και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα προς ικανοποίησή σας.

Εθνικό Ινστιτούτο για την Πρόσβαση σε Πληροφορίες και την Προστασία Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Εθνικό Ινστιτούτο για την Πρόσβαση σε Πληροφορίες και την Προστασία Δεδομένων (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) (εφεξής «INAI») ή έναρξης μιας διαδικασίας για την προστασία των δικαιωμάτων ARCO, εάν πιστεύετε ότι επηρεάζονται τα δικαιώματα απορρήτου σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του INAI αναφέρονται στον ακόλουθο ιστότοπο: www.inai.org.mx. Παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε πρώτα μαζί μας για την απευθείας γνωστοποίηση των προβληματισμών σας.

Ειδικές υποδείξεις για τη Σερβία

Μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται από τη Δημοκρατία της Σερβίας σε χώρες που δεν διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων υπό την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Σερβίας, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις της παρούσας παραγράφου: Η BMW συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς όρους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει (i) επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και (ii) κατάλληλο επίπεδο προστασίας. Όπου απαιτούνται τέτοια μέτρα, αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν (α) την εφαρμογή τυπικών συμβατικών ρητρών εγκεκριμένων από τον Επίτροπο Πληροφοριών Δημόσιας Σημασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection), (β) δεσμευτικούς κανόνες εταιρικής προστασίας δεδομένων ή (γ) παρόμοια μέτρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Fuel For Life στην ηλεκτρονική διεύθυνση fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την BMW, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο Πληροφοριών Δημόσιας Σημασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection) – https://www.poverenik.rs/.

Ερωτήσεις;

Ερωτήσεις ή σχόλια;

  

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παρακαλώ εισάγετε το μήνυμά σας.

Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;

*Υποχρεωτικό πεδίο

An error occurred. Please try again later.

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.

Θα απαντήσουμε στο μήνυμά σας το συντομότερο δυνατό.

spinner