AANWIJZINGEN INZAKE DE GEGEVENSBESCHERMING BIJ FUEL FOR LIFE

De hoge eisen die u stelt aan de eigenschappen van onze producten en dienstverleningen, is voor ons de richtlijn voor de omgang met uw gegevens. Daarbij streven we ernaar de basis te creëren en in stand te houden voor een vertrouwensvolle zakelijke relatie met onze klanten en belangstellenden. De vertrouwelijkheid en de integriteit van uw persoonsgegevens ligt ons bijzonder nauw aan het hart. Daarom zullen wij uw gegevens zorgvuldig, doelgericht, of volgens uw toestemming en de wettelijke bepalingen inzake de gegevensbescherming verwerken en gebruiken.

De aanwijzingen inzake de gegevensbescherming bij Fuel For Life beschrijven in de volgende hoofdstukken hoe BLW AG op het internetplatform van Fuel For Life persoonsgegevens van haar klanten en belangstellenden verzamelt, verwerkt en gebruikt.

Houd er rekening mee dat de verwijzingen in deze Fuel For Life aanwijzingen inzake de gegevensbescherming naar de EU-basisverordening 2016/679 inzake de gegevensbescherming („AVG“) – inclusief andere EU-specifieke verwijzingen – alleen binnen het toepassingsgebied van de AVG gelden. Deze verwijzingen zijn niet beperkend, voor zover andere wetten, vooral wetten voor uw verblijfsplaats, eveneens gelden.

Let op de “Bijzondere aanwijzingen” Groot Brittanië, Australië, Canada, Mexico en Servië aan het eind van deze aanwijzingen inzake de gegevensbescherming. Deze “Bijzondere aanwijzingen” gelden bovendien als u daar verblijft.

+ Meer lezen
Wie is de verantwoordelijke instantie voor de procedés inzake de gegevensverwerking?

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (hierna „BMW AG“, „BMW“ of „wir“, „uns“), Petuelring 130, 80788 München is de verantwoordelijke instantie in de zin van de AVG voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

BMW AG is de moedermaatschappij van de BMW Group en exploiteert de website www.fuelforlife.bmw-motorrad.com („Fuel For Life“). Via Fuel For Life worden diverse Experiences uit de categorieën „Travel“, „Training, „Event“, „Rental“ en „Routes“ door onze Fuel For Life- of Rent A Ride-partner aangeboden:

Voor de verwerking van uw gegevens via Fuel For Life is BMW als enige verantwoordelijk. Fuel For Life- en Rent A Ride-partner zijn autonoom verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze in samenhang met de diverse Experiences via Fuel For Life van ons ontvangen of die door u rechtstreeks ter beschikking worden gesteld in samenhang met uw verzoek en de klantenservice of uw Rent A Ride-partner; voor Experiences van derde aanbieders omvat dit ook het doorsturen naar de betreffende derde aanbieders door Fuel For Life- of Rent A Ride-partners.

In deze Fuel For Life aanwijzingen inzake de gegevensbescherming worden naast de verwerking van uw gegevens door BMW ook enige verwerkingen van uw gegevens door Fuel For Life- en Rent A Ride- partners beschreven. Maar Fuel For Life- en Rent A Ride-partners verzamelen mogelijk verdere persoonsgegevens. BMW beslist niet over de doelen en middelen voor de verwerkingsactiviteiten door de partners en, voor Experiences van derde aanbieders en is desbetreffend niet de verantwoordelijke instantie in de zin van de AVG.

In de aanwijzingen inzake de gegevensbescherming van de betreffende partner vindt u meer informatie over de verwerking van uw gegevens door de Fuel For Life- en Rent A Ride-partners.

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens van BMW AG zijn als volgt:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München
Duitsland
E-mail: datenschutz@bmw.de

Wanneer verzamelt en verwerkt Fuel For Life persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens op Fuel For Life onder meer in de volgende gevallen:

 • Als u ons rechtstreeks contacteert, bijv. via onze website.
 • Als u uw persoonsgegevens ter beschikking stelt, zodat wij een contactaanvraag aan de betreffende, door u gekozen Fuel For Life-partner kunnen doorgeven.
 • Als u op onze website een boeking voor een Rental-Experience (Rent A Ride) invult.
 • Als uw persoonsgegevens door Fuel For Life- en Rent A Ride-partners, derde aanbieders, onze nationale BMW-ondernemingen of andere concernondernemingen van het BMW-groep, onze gesprekspartners of derden aan ons worden doorgegeven, als en voor zover de hiervoor noodzakelijke wettelijke voorwaarden inzake de gegevensbescherming vervuld zijn (bijvoorbeeld om uw aanvraag in de context van Fuel for Life die aan ons werd doorgestuurd, te beantwoorden).
Welke gegevens kunnen over u verzameld worden?

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen over u worden verzameld voor de dienstverleningen en contactkanalen die in deze aanwijzingen inzake de gegevensbescherming van Fuel For Life staan vermeld:

Als u Fuel For Life voor Rental-Experiences (Rent A Ride) gebruikt, kunnen we de volgende categorieën van uw persoonsgegevens verzamelen:

 • Uw contactgegevens ► Aanspreking, voornaam, familienaam, adres (straat, huisnummer, extra adresgegevens/firma (optioneel), postcode, gemeente/stad, bondsstaat/provincie (optioneel), land), telefoonnummer (optioneel), e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens ► Door u meegedeelde gegevens over uw geboortedatum, rijbewijsklasse, geldigheidsduur rijbewijs.
 • Voor zover de huurder en de bestuurder niet dezelfde persoon zijn: Voornaam, familienaam, geboortedatum, rijbewijsklasse, geldigheidsduur van het rijbewijs van de bestuurder.
 • Contractgegevens ► boekingsnummers, rekeningnummers.
 • Gebruik van websites en communicatie► Informatie over de manier waarop u de website gebruikt en of u mededelingen van ons opent of doorgeeft, waaronder gegevens die worden verzameld via cookies en andere tracking-technologieën. Hier vindt u in onze Fuel For Life Cookie-richtlijnen meer informatie daarover.
 • Transactie- en interactiegegevens► Informatie over het huren van BMW motorfietsen, voertuiguitrustingen, bestuurdersuitrustingen of verzekeringstarieven, interacties met de Rent A Ride klantendienst (uw aanvragen en klachten) en Rent A Ride-partner alsook de deelname aan marktonderzoeken.

Als u Fuel For Life voor Travel-Experiences en Trainings-Experiences gebruikt, kunnen we de volgende categorieën van uw persoonsgegevens verzamelen:

 • Uw contactgegevens ► Geslacht, voornaam, familienaam, adres (straat, huisnummer, extra adresgegevens/firma (optioneel), postcode, gemeente/stad, land), telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit (optioneel).
 • Overige categorieën van uw persoonsgegevens die u in het contactformulier ingeeft om te worden doorgestuurd naar de betreffende Fuel For Life-partner (zoals T-shirtmaat, uw rijcapaciteiten, informatie over uw rijbewijs en andere bijkomende informatie).
 • Gebruik van websites en communicatie► Informatie over de manier waarop u de website gebruikt en of u mededelingen van ons opent of doorgeeft, waaronder gegevens die worden verzameld via cookies en andere tracking-technologieën. Hier vindt u in onze Fuel For Life Cookie-richtlijnen meer informatie daarover.
 • Transactie- en interactiegegevens ► Informatie over uw contactaanvraag, interacties met de klantendienst van Fuel For Life (uw aanvragen en klachten) en Fuel For Life-partners, alsook de deelname aan marktonderzoeken.
Voor welke doeleinden en op welke juridische basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De in verband met Fuel For Life verzamelde gegevens worden voor de hieronder vermelde doeleinden en op de hieronder vermelde juridische basis verwerkt.

A. Sluiten en afhandelen van contracten

Bemiddeling van Rental-Experiences (Rent a Ride).  BMW bemiddelt via Fuel For Life de huuraanbiedingen van de Rent A Ride-partners. Klanten sluiten afzonderlijke en door BMW uitsluitend bemiddelde contracten met deze Rent A Ride-partners af. Bij een boeking wordt een huurcontract rechtstreeks tussen de klant en de betreffende Rent A Ride-partner afgesloten. BMW is hierbij uitsluitend de bemiddelaar.

In verband met de boekingsprocedure en het afsluiten van een contract tussen de klant en de betreffende Rent A Ride-partner worden door ons volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw contactgegevens ► Geslacht, voornaam, familienaam, adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente/stad, bondsstaat/provincie (optioneel), land), telefoonnummer, e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens ► Door u meegedeelde gegevens over uw geboortedatum, rijbewijsklasse, geldigheidsduur rijbewijs.
 • Voor zover de huurder en de bestuurder niet dezelfde persoon zijn: Voornaam, familienaam, geboortedatum, rijbewijsklasse, geldigheidsduur van het rijbewijs van de bestuurder.

Met het afsluiten van de boekingsprocedure voor de betreffende Rental-Experience op Fuel For Life geven wij uw persoonsgegevens door aan de betreffende Rent A Ride-partner.

Rechtsbasis voor de verwerking volgens de AVG: De rechtsbasis voor de hierboven vermelde verwerkingsactiviteiten van BMW is de “vervulling van een contract waarbij de contractuele partij de betreffende persoon is”, respectievelijk de “uitvoering van precontractuele maatregelen” (Artikel 6(1)(b) AVG).

Overmaken van een contactaanvraag voor Travel-Experiences en Trainings-Experiences aan de betreffende Fuel For Life-partner.  Experiences uit de categorieën„Travel“ en „Trainings“ kunnen niet direct op Fuel For Life worden geboekt. De functionaliteit van Fuel For Life is in zoverre beperkt tot het ter beschikking stellen van algemene informatie over de Experiences die door Fuel For Life-partners worden aangeboden. Op aanvraag van de klant aan een Travel-Experience of Trainings-Experience legt BMW het contact tussen de klant en de betreffende Fuel For Life-partner. BMW verwerkt uw persoonsgegevens evenwel om een contactaanvraag aan de betreffende Fuel For Life-partner te bezorgen, voor zover u dit uitdrukkelijk wenst.

Als we uw contactaanvraag ontvangen en aan de betreffende Fuel For Life-partner doorgeven, verwerken wij de navolgende gegevenscategorieën:

 • Uw contactgegevens ► Geslacht, voornaam, familienaam, adres (straat, huisnummer, extra adresgegevens/firma (optioneel), postcode, gemeente/stad, land), telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit (optioneel).
 • Overige categorieën van uw persoonsgegevens die u in het contactformulier ingeeft om te worden doorgestuurd naar de betreffende Fuel For Life-partner (zoals T-shirtmaat, uw rijcapaciteiten, informatie over uw rijbewijs en andere bijkomende informatie).

De Fuel For Life-partner kan de hierboven vermelde persoonsgegevens gebruiken om u de betreffende Experience aan te bieden en een contract te bedingen, te sluiten en te vervullen over de realisatie van de Experience. In het geval van Derde aanbieder-Experiences - dus als de Fuel For Life-partner de betreffende Experience niet zelf levert, maar als vertegenwoordiger of bemiddelaar van een derde aanbieder handelt - mag de Fuel For Life-partner de hiervoor vermelde persoonsgegevens aan de derde aanbieder doorgeven, om u de betreffende Derde aanbieder-Experience aan te bieden en een contract over de realisatie van de Derde Aanbieder-Experience met u te bedingen, af te sluiten en te vervullen.

In de aanwijzingen inzake de gegevensbescherming door de Fuele For Life- of Rent A Ride-partner vindt u meer informatie over de verwerking van uw gegevens door de betreffende partner.

Rechtsbasis voor de verwerking volgens de AVG: De rechtsbasis voor de hierboven vermelde verwerkingsactiviteiten van BMW is de “vervulling van een contract waarbij de contractuele partij de betreffende persoon is”, respectievelijk de “uitvoering van precontractuele maatregelen” (Artikel 6(1)(b) AVG).

B. Klantendienst

BMW, de betreffende Fuel For Life-partner en, in het geval van Derde Aanbieder-Experiences, de betreffende derde aanbieder gebruiken uw persoonsgegevens voor de aanspraak in het kader van de afhandeling van de hiervoor beschreven boeking respectievelijk de contactaanvraag of voor de afhandeling van een door u geformuleerd verzoek. BMW, de betreffende Fuel For Life-partner of, in het geval van Derde Aanbieder-Experiences, de betreffende derde aanbieder kunnen u over alle aspecten van de contractuele afhandeling of de afhandeling van een verzoek aanspreken. Dit kan schriftelijk, telefonisch, per messengerdienst of per e-mail gebeuren, afhankelijk van de contactgegevens die u hebt aangegeven.

Rechtsbasis voor de verwerking volgens de AVG: Afhankelijk van de betreffende situatie is de rechtsbasis voor de hierboven vermelde verwerkingsactiviteiten van BMW ofwel (i) de „vervulling van een contract waarvan de contractuele partij de betreffende persoon is“ respectievelijk de „Uitvoering van precontractuele maatregelen” (Artikel 6(1)(b) AVG) of (ii) een „legitiem belang“ van BMW, uw Fuel For Life-partners of, in het geval van Derde Aanbieder-Experiences, de betreffende Derde aanbieder (Artikel 6(1)(f) AVG).

C. Vervulling van de wettelijke verplichtingen waaraan BMW onderhevig is

Verzamelde gegevens worden ook verwerkt om de werking van IT-systemen veilig te stellen. Onder veiligstelling worden onder meer de volgende activiteiten verstaan:

 • Zekering of herstel van gegevens die in IT-systemen worden verwerkt.
 • Logging en monitoring van transacties om de correcte werking van de IT-systemen te controleren.
 • Herkenning en afweer van onbevoegde toegang tot persoonsgegevens.
 • Incident en Problem Management voor het verhelpen van storingen in IT-systemen.

BMW is onderhevig aan tal van andere wettelijke verplichtingen. Om deze verplichtingen na te leven, verwerken we uw gegevens in de noodzakelijke omvang en geven deze indien nodig in het kader van wettelijke meldplichten aan de verantwoordelijke overheidsinstanties door.

Verder verwerken we uw gegevens eveneens bij een rechtsgeschil als het rechtsgeschil een verwerking van u gegevens noodzakelijk maakt.

Rechtsbasis voor de verwerking volgens de AVG: De rechtsbasis voor de hierboven vermelde verwerkingsactiviteiten van BMW is de „naleving van een juridische verplichting“ (Artikel 6(1)(c) AVG).

D. Gegevensoverdracht binnen de BMW Group

BMW AG behoort tot de BMW Group. Af en toe sturen wij na een zorgvuldige controle uw gegevens door aan andere ondernemingen binnen de BMW Group die deze als enige verantwoordelijke verder verwerken. Een dergelijke gegevensoverdracht kan eventueel plaatsvinden als dit nodig is om uw aanvragen te beantwoorden.

Rechtsbasis voor de verwerking volgens de AVG: De rechtsbasis voor de hierboven vermelde verwerkingsactiviteiten van BMW is de „vervulling van een contract waarvan de contractuele partij de betreffende persoon is“ respectievelijk de „Uitvoering van precontractuele maatregelen” (Artikel 6(1)(b) AVG) of (ii) een „legitiem belangen“ van BMW, uw Fuel For Life-partners of, in het geval van Derde aanbieder-Experiences, de betreffende derde aanbieder (Artikel 6(1)(f) AVG).

E. Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden

Uw gegevens worden onder meer doorgegeven aan de volgende ondernemingen als en voor zover voldaan is aan de voorwaarden de hiervoor noodzakelijke voorwaarden inzake de gegevensbescherming:

 • Aan Fuel For Life-partners, om uw boekingsaanvraag door te geven. In het geval van Derde Aanbieder-Experiences kan uw Fuel For Life-partner uw gegevens aan de betreffende Derde aanbieder doorgeven.
 • Aan Rent A Ride-partners, om uw contract met de betreffende Rent A Ride-partner af te handelen.
 • Aan zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde dienstverleners en zakenpartners waarmee we samenwerken om uw producten en dienstverleningen te kunnen aanbieden. Dit gebeurt alleen voor zover wij de betreffende ontvanger strenge contractuele verplichtingen over de zogenaamde verwerking van opdrachtgegevens hebben opgelegd.
 • Bij verkoop van een of meerdere activiteitstakken van BMW AG aan een onderneming waaraan we onze rechten overdragen, onder naleving van alle met u bestaande overeenkomsten.
 • Aan overige derden (bijv. openbare instanties), voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn.
Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We hanteren diverse veiligheidsmaatregelen (zoals coderings- en authenticatietools volgens de laatste nieuwe stand van de techniek), om de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en in stand te houden.

Een honderd procent bescherming tegen onbevoegde toegang bij gegevensoverdrachten via het internet of een website kan niet worden gegarandeerd, maar wij doen samen met onze dienstverleners en zakenpartners ons uiterste best om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake de gegevensbescherming door fysische, elektronische en organisatorische veiligheidsvoorzieningen volgens de laatste nieuwe stand van de techniek te beschermen. We nemen onder meer de volgende maatregelen:

 • Strenge criteria voor het recht van toegang tot uw gegevens volgens het “Need-to-know-principe” (beperking tot zo min mogelijk personen) en uitsluitend voor het vermelde doel.
 • Doorgeven van de verzamelde gegevens uitsluitend in gecodeerde vorm.
 • Opslag van vertrouwelijke gegevens uitsluitend in gecodeerde vorm.
 • Firewall-beveiliging van IT-systemen voor de bescherming tegen toegang door onbevoegden (bijv. door hackers) en
 • permanente controle van de toegangen tot IT-systemen voor het herkennen en vermijden van misbruik van persoonsgegevens.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We zullen uw gegevens uitsluitend bewaren zo lang dit nodig is voor de betreffende doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken. Als we gegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden ze automatisch verwijderd of in een formaat opgeslagen dat geen directe gevolgtrekkingen betreffende uw persoon toelaat, zodra het laatste specifieke doel is verwezenlijkt. Om er zeker van te zijn dat al uw gegevens overeenkomstig het principe van de gegevensminimalisering weer worden verwijderd, heeft BMW een intern verwijderconcept ontworpen. De elementaire beginselen volgens dewelke dit verwijderconcept het verwijderen van uw persoonsgegevens voorziet, worden hierna vermeld.

Gebruik voor de vervulling van een contract

Om de contractuele verplichtingen na te leven, kunnen de over u verzamelde gegevens worden bewaard zolang het contract van kracht is en, afhankelijk van het karakter en de draagwijdte van het contract tot 6 of 10 jaar daarna, om aan de wettelijke bewaarplichten te voldoen en om eventuele aanvragen of aanspraken na afloop van het contract af te handelen.

Gebruik voor de controle van aanspraken

Gegevens die naar onze mening noodzakelijk zullen zijn om aanspraken ten aanzien van ons te controleren, af te wenden of tegen u, ons of derden een strafrechtelijke vervolging in te stellen of aanspraken te presenteren, kunnen door ons worden bewaard zo lang een overeenkomstige procedure kan worden ingespannen.

Wanneer geven wij internationaal toegang tot uw gegevens en hoe beschermen wij deze daarbij?

BMW is een wereldwijd actieve onderneming. Persoonsgegevens worden door BMW-medewerkers, nationale distributiebedrijven, Fuel For Life- of Rent A Ride-partners en door ons aangestelde dienstverleners bij voorkeur binnen de Europese Gemeenschap (EG) of de Europese Economische Ruimte (EER) of van het Verenigd Koninkrijk (VK) verwerkt. Aangezien via Fuel For Life Experiences wereldwijd door onze internationale Fuel for Life- of Rent A Ride-partners worden aangeboden, kan het zijn dat er een internationale toegang tot uw gegevens is. In deze gevallen beschermt BMW uw gegevens als volgt:

Voor sommige landen buiten de EU/EER of het VK, zoals Canada en Zwitserland, heeft de EG al een vergelijkbaar (dus “adequaat”) niveau voor de gegevensbescherming vastgesteld. Op grond van dit adequate niveau inzake de gegevensbescherming zijn voor de gegevensoverdracht in deze landen geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig.

Als de betreffende, door u gekozen Rent A Ride-partner of Fuel For Life-partner in een land buiten de EU/EER of het VK nog niet heeft vastgesteld of dit land een adequaat niveau voor de gegevensbescherming waarborgt (Artikel 45(3) en 45(9) AVG), mag BMW uw gegevens aan de betreffende Rent A Ride-partner of Fuel For Life-partner toch doorgeven als en voor zover deze overdracht voor de „vervulling van een contract“ tussen u en BMW of „voor het nemen van precontractuele maatregelen“ op uw aanvraag noodzakelijk is (Artikel 49(1)(b) AVG). Voor zover persoonsgegevens elders worden doorgegeven in landen buiten de EU/EER, waarvoor nog niet werd vastgesteld dat ze een adequaat niveau van gegevensbescherming waarborgen, gebruikt BMW AG zogenaamde EU-standaardcontracten, inclusief geschikte technische en organisatorische maatregelen om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens overeenkomstig het Europese niveau voor de gegevensverwerking worden verwerkt. Voor persoonsgegevens die onderhevig zijn aan het nationale recht van het VK inzake de gegevensbescherming, heeft BMW EU standaardcontracten met een speciale bijlage voor gegevensoverdrachten (“VK-addendum”) gesloten.

Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens als u de concrete veiligheidsmaatregelen voor de overdracht van uw gegevens in andere landen wilt inkijken.

Hoe kunt u uw instellingen inzake de gegevensbescherming online inkijken en wijzigen?

Inzage van gegevens in samenhang met Rental-Experiences (Rent A Ride). 

U kunt uw persoonsgegevens die u ter beschikking hebt gesteld in samenhang met een boek op Fuel For Life online inkijken, maar niet autonoom wijzigen. Bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens of als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, kunt u zich per e-mail via fuelforlife@bmw-motorrad.com tot de klantendienst van Fuel For Life wenden.

Inzage van gegevens in samenhang met Travel/Training-experiences. 

U kunt uw gegevens op Fuel For Life niet online inkijken of wijzigen, omdat wij deze niet opslaan, maar uitsluitend aan de Fuel For Life-partner doorgeven. Bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons kunt u zich het best per e-mail aan fuelforlife@bmw-motorrad.com tot de klantendienst van Fuel For Life wenden.

Onze contactgegevens, uw rechten inzake de gegevensbescherming en uw recht om klacht in te dienen bij de officiële instantie inzake de gegevensbescherming

Bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u zich tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van BMW AG wenden. Deze vindt u onder de volgende contactgegevens:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München
Duitsland
E-mail: datenschutz@bmw.de

Als persoon betrokken bij de verwerking van uw gegevens kunt u volgens de Duitse AVG en overeenkomstig andere toepasselijke bepalingen inzake de gegevensbescherming bepaalde rechten bij ons doen gelden. Het volgende hoofdstuk Rechten van de betreffende partij bevat toelichtingen over uw rechten als betreffende partij volgens de AVG. Afhankelijk van de aard en de omvang van uw aanvragen zullen we u verzoeken deze schriftelijk aan ons te richten.

Rechten van de betrokkenen

Volgens de Duitse AVG hebt u ten aanzien van BMW in het bijzonder de volgende rechten als betrokken persoon:

Recht op informatie (art. 15 van de AVG): U kunt van ons te alle tijde informatie vragen over de gegevens die wij u over u hebben. Deze informatie betreft onder meer de door ons verwerkte gegevenscategorieën, over de doeleinden waarvoor wij deze verwerken, de herkomst van de gegevens, als we deze niet rechtstreeks van u hebben ontvangen en eventueel de ontvangers aan wie wij uw gegevens hebben doorgegeven. U kunt van ons een gratis kopie van uw gegevens ontvangen. Als u belangstelling hebt voor meer kopies, hebben wij het recht om de extra kopies te factureren.

Recht van correctie (art. 16 van de Duitse AVG): U kunt bij ons de correctie van uw gegevens vragen. We zullen aangepaste maatregelen nemen om de gegevens die we over u houden en doorlopend verwerken, juist, volledig en actueel te houden, op basis van de meest actuele informatie waarover wij beschikken.

Recht van verwijdering (art. 17 van de Duitse AVG): U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen, voor zover de wettelijke voorwaarden hiertoe voldaan zijn. Dit kan in overeenstemming met art. 17 van de Duitse AVG het geval zijn als:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op andere wijze werden verwerkt;
 • Als u uw toestemming, die de basis voor de gegevensverwerking vormt, herroept en er geen andere rechtsbasis voor de verwerking is;
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen prioritair gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn, of als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking voor doeleinden van direct marketing;
 • als de gegevens onrechtmatig werden verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 van de Duitse AVG): U kunt van ons de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als:

 • U de juistheid van de gegevens betwist en weliswaar voor de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van uw gegevens weigert en in de plaats daarvan de beperking van hun gebruik vraagt;
 • wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtspraken geldig te maken, uit te oefenen of te verdedigen;
 •  U bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, zolang nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde gronden primeren op de uwe.

Recht van overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 van de Duitse AVG): Op uw aanvraag zullen we uw gegevens – voor zover dit technisch mogelijk is – aan een andere verantwoordelijke overdragen. Dit recht komt u echter alleen toe voor zover de gegevensverwerking op uw toestemming berust of noodzakelijk is om een contract uit te voeren. In de plaats van een kopie van uw gegevens te ontvangen, kunt u ons ook verzoeken dat we de gegevens rechtstreeks aan een andere, door u concreet aangestelde verantwoordelijke doorgeven.

Recht van verzet (art. 21 van de Duitse AVG): U kunt ten alle tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien, voor zover de gegevensverwerking op uw toestemming of op onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde berust. In dit geval zullen we uw gegevens niet meer verwerken. Dit laatste geldt niet voor zover we dringende beschermenswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die primeren op uw belangen, of als we uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Termijnen voor de naleving van betreffende rechten

We doen in principe ons best om alle aanvragen binnen de 30 dagen af te handelen. Deze termijn kan indien nodig echter worden verlengd om redenen die betrekking hebben op het specifieke recht van de betrokkene, of op de complexiteit van uw aanvraag.

Informatiebeperking bij de naleving van de rechten van de betrokkenen

In bepaalde situaties kunnen we u op grond van wettelijke voorschriften wellicht geen informatie over al uw gegevens verstrekken. Als we uw vraag om informatie in een dergelijk geval moeten weigeren, zullen we u tegelijk over de redenen voor de weigering informeren.

Bezwaren bij de toezichthoudende instanties

BMW AG neemt uw bezwaren en rechten zeer ernstig. Als u echter van mening bent dat we niet voldoende aandacht besteed hebben aan uw bezwaren of bedenkingen; hebt u het recht een klacht bij een bevoegde instantie voor de gegevensbescherming in te dienen.

EU-klantinformatie

Het gemiddelde maandelijkse aantal actieve gebruikers van de FUEL FOR LIFE website in de Europese Unie, berekend als gemiddelde van de vorige zes maanden, bedraagt 50.000 (Art. 24 lid 2 van wet over digitale diensten). Stand 31.08.2023

Specifieke informatie voor het Groot Brittanië

Als u vragen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de relevante functionaris voor gegevensbescherming:

DataPrivacyOfficer@bmw.co.uk

Bijzondere aanwijzingen voor Australië

Als u een natuurlijke persoon met hoofdverblijfplaats in Australië bent, gelden voor u de volgende bijkomende bijzondere aanwijzingen:

Toepasselijk recht

Naast de AVG die BMW AG moet naleven, geldt ook de Privacy Act 1988 (Cth) voor uw persoonsgegevens die door BMW AG in verband met Fuel For Life worden verzameld of opgeslagen.

Overzeese gegevensoverdracht

Persoonsgegevens die door BMW AG in verband met Fuel For Life worden verzameld, orden buiten Australië opgeslagen.

De exploitant van Fuel For Life is BMW AG met zetel in München, Duitsland. Afhankelijk van de manier waarop u Fuel For Life gebruikt, worden uw persoonsgegevens uitgewisseld met Rent A Ride-partners, Fuel For Life-partners en Derde aanbieders die zich overal ter wereld kunnen bevinden.

Persoonsgegevens worden op een cloudserver van Amazon Web Services („AWS“) binnen de Europese Unie opgeslagen. AWS biedt een breed pallet van globale cloud-gebaseerde producten aan, zoals computers, geheugen, databanken, analyses, netwerken, mobiele apparaten, ontwikkelaartools, managementtools, loT, veiligheids- en bedrijfstoepassingen.

Uw rechten inzake de gegevensbescherming

De Australian Privacy Principles („APPs“) in Bijlage 1 van de Privacy Act 1988 waarborgen u verschillend rechten:

Recht van inzage en correctie

Volgens de APPs hebt u het recht informatie te vragen over uw persoonsgegevens die BMW AG zijn opgeslagen en/of om deze te laten corrigeren. U kunt deze rechten uitoefenen door u te wenden tot de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens van BMW AG:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München
Duitsland
E-mail: datenschutz@bmw.de

De verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens zal uw aanvraag binnen een passende termijn beantwoorden. Als de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens uw aanvraag afwijst, ontvangt u een schriftelijke motivering voor de afwijzing en verneemt u hoe u een klacht kunt indienen tegen deze afwijzing.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht om een bezwaar bij de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens in te dienen.

De verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens zal uw bezwaar eerst onderzoeken om vast te stellen of eenvoudige of onmiddellijke maatregelen kunnen worden genomen om uw bezwaar te verhelpen. De verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens zal zijn best doen om de controle van uw klacht snel af te sluiten. Het is mogelijk dat u wordt verzocht om verdere informatie over uw bezwaren en het door u gewenste resultaat te leveren. De verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens zal dan in de regel relevante feiten samenbrengen, toepasselijke documenten zoeken en controleren en met de betreffende personen spreken.

In de meeste gevallen zal de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens uw klacht onderzoeken en binnen de 30 dagen na ontvangst van uw klacht schriftelijk antwoorden. Als de aangelegenheid complexer zou zijn of de controle langer zou duren, zal de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens u hierover informeren.

Als u met het antwoord van BMW AG op uw klacht niet tevreden bent, kunt u zich tot de Office of the Australian Information Commissioner („OAIC“) wenden. De OAIC kan telefonisch op het nummer 1300 363 992 of via de contactgegevens op de website www.oaic.gov.au worden gecontacteerd.

Bijzondere aanwijzingen voor Canada

Als u een natuurlijke persoon met hoofdverblijfplaats in Canada bent, gelden voor u de volgende bijkomende bijzondere aanwijzingen:

Toepasselijk recht

BMW AG is voor uw persoonsgegevens verantwoordelijk. De verwerking van persoonsgegevens door BMW AG is onderhevig aan de wet inzake de gegevens van de federatie en de provincies in Canada, inclusief de Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden (of elders ter beschikking gesteld) die in onze opdracht diensten leveren. We doen een beroep op dienstverleners om diensten te leveren, vooral voor de hosting van de website, de verzending van mededelingen, de bewerking van betalingen en de beschikbaarstelling van reclame-, analyse- en marketingdiensten.

Wij en onze dienstverleners (inclusief verbonden ondernemingen) kunnen gebruik maken van persoonsgegevens van buiten Canada (voor inwoners van Quebec: buiten Quebec) en persoonsgegevens buiten Canada (voor inwoners van Quebec: buiten Quebec) opslaan en elders verwerken, ook in Verenigde Staten van Amerika en in de Europese Unie. Wij, onze verbonden ondernemingen en onze dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens openbaren als we daartoe door een geldend recht of een gerechtsprocedure worden verplicht of gerechtigd zijn; dit omvat de rechtmatige toegang door buitenlandse rechtbanken, openbare ministeries of andere overheidsinstanties in de landen waarin wij of onze dienstverleners actief zijn. Voor informatie over de manier waarop wij of onze dienstverleners (inclusief dienstverleners buiten Canada) persoonsgegevens verwerken, kunt u zich tot ons wenden, zoals vermeld in het hoofdstuk „Onze contactgegevens, uw rechten inzake de gegevensbescherming en uw recht om klacht in te dienen bij de officiële instantie inzake de gegevensbescherming“ vermeld staat.

Uw rechten

Voor inwoners van Quebec: Onder voorbehoud van begrensde uitzonderingen volgens het toepasselijk recht kunt u naast de hierboven in het hoofdstuk „Rechten van de betreffende“ vermelde rechten het recht hebben op instelling van de verspreiding, het recht van de-indexering het recht van nieuwe indexering. We kunnen bepaalde persoonsgegevens opvragen om de identiteit van de aanvragende persoon te controleren.

Bijzondere aanwijzingen voor Mexico

BMW AG stelt de volgende aanvullende informatie ter beschikking voor personen in of uit Mexico, van wie de persoonsgegevens door BMW, www.fuelforlife.bmw-motorrad.com of gelijk welke groepsonderneming werden verzameld of opgeslagen:

Toepasselijk recht

De verwerking van uw persoonsgegevens door BMW AG is onderhevig aan de federale wet voor de bescherming van persoonsgegevens (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) en de bijbehorende verordeningen en richtlijnen (hierna „Mexicaanse wetten inzake de gegevensbescherming“).

Hoofddoelen van de gegevensverwerking

Wij informeren u erover dat uw persoonsgegevens door BMW AG voor de volgende doeleinden kunnen worden gebruikt:

 • Boekingsproces en opname van klanten met het oog op het afsluiten van een huurcontract met de door de klant gekozen Rent A Ride-partner.
 • Overdracht van een contactaanvraag aan de door de klant gekozen Fuel For Life-partner.
 • ·Beveiliging van de werking van IT-systemen.
 • Voor alle andere daarmee verbonden dienstverleningen.

Secundaire doeleinden van de gegevensverwerking

Wij informeren u erover dat uw persoonsgegevens voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt dan voor het leveren van onze diensten, zoals:

Gevoelige persoonsgegevens

BMW AG kan de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Persoonsgegevens: de in het bovenstaande hoofdstuk „Welke gegevens kunnen over u verzameld worden??“ beschreven persoonsgegevens.
 • Financiële gegevens of vermogensgegevens: Transactiegegevens, inclusief informatie over uitstaande betalingen aan onze partners en over verdachte transacties.

Rechten van de betreffende personen

Volgens de Mexicaanse wetten inzake de gegevensbescherming hebt u als betreffende persoon te allen tijde het recht van inzage in, correctie of schrapping van of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna „ARCO-rechten“ ), alsook het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te herroepen. Deze rechten kunnen door een aanvraag aan de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens van BMW AG worden uitgeoefend via de contactgegevens die in het hoofdstuk „Onze contactgegevens, uw rechten inzake de gegevensbescherming en uw recht om klacht in te dienen bij de officiële instantie inzake de gegevensbescherming“ vermeld staan. Houd er rekening mee dat de uitoefening van de ARCO-rechten weliswaar kosteloos is, maar dat BMW AG gerechtvaardigde kosten voor de verzending en het reproduceren kan aanrekenen.

Uw aanvraag moet minstens uw naam, uw volledig adres, respectievelijk een ander communicatiemiddel voor ons antwoord op uw aanvraag, documenten die uw identiteit bevestigen en duidelijke en nauwkeurige vermelding van uw persoonsgegevens waarvoor u toegang, correctie, actualisering of schrapping wenst,bevatten en moet de redenen aangeven waarom u toegang wenst tot uw persoonsgegevens, of waarom u van mening bent dat uw persoonsgegevens moeten worden geactualiseerd, gecorrigeerd of geschrapt.

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat BMW AG u de toegang tot uw persoonsgegevens weigert of niet in staat is om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende Mexicaanse wetten inzake de gegevensbescherming te corrigeren, te schrappen, te blokkeren of om verzet aan te tekenen tegen de verwerking, in het bijzonder in de volgende gevallen:

 • Als de aanvrager niet de eigenaar van de persoonsgegevens is, of de wettelijke vertegenwoordiger niet behoorlijk daartoe gevolmachtigd is.
 • Als de persoonsgegevens van de aanvrager niet in de databank te vinden zijn.
 • Als de rechten van derden werden geschonden.
 • Als een wettelijk verbod of de beslissing van een bevoegde overheidsinstantie voorhanden is dat/die de toegang tot persoonsgegevens beperkt of hun correctie of schrapping, of een verzet niet toelaat.
 • Als de correctie, de schrapping of het verzet al is gebeurd.

BMW AG zal binnen maximaal 20 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van uw aanvraag om informatie, correctie of verzet een beslissing nemen. Als de beslissing bevestigt dat uw aanvraag geldig is, zal ons antwoord binnen de 15 dagen van kracht worden.

Wijzigingen van de aanwijzingen inzake de gegevensbescherming van Fuel For Life

Alle wijzigingen van deze aanwijzingen inzake de gegevensbescherming worden voor het publiek en in onze kantoren toegankelijk verklaard op de website van BMW. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende persoon om regelmatig informatie in te winnen op www.fuelforlife.bmw-motorrad.com.

Onze contactgegevens

U kunt met ons contact opnemen, of een klacht indienen over een schending tegen Mexicaanse wet inzake de gegevensbescherming, door de contactgegevens van de hoofdverantwoordelijke voor de gegevensbeveiliging te gebruiken die bovenaan in het hoofdstuk „Onze contactgegevens, uw rechten inzake de gegevensbescherming en het recht van klachten bij een instantie voor de gegevensbescherming“ van deze aanwijzingen inzake de gegevensbescherming worden genoemd. We zullen uw aanvragen beantwoorden, uw klachten onderzoeken en ons best doen om alle problemen tot uw tevredenheid op te lossen.

Nationaal instituut voor de toegang tot informatie en de gegevensbescherming

U hebt het recht om bij het Nationaal Instituut voor de toegang tot informatie en de gegevensbescherming(Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) (hierna „INAI“) een klacht in te dienen of een proces in te leiden betreffende de bescherming van de ARCO-rechten als u van mening bent dat uw rechten inzake de gegevensbescherming geraakt zijn. De contactgegevens van de INAI vindt u op het volgende adres: www.inai.org.mx. Wij verzoeken u zich rechtstreeks tot ons te wenden om uw bedenkingen te bespreken.

Bijzondere aanwijzingen voor Servië

Gegevensoverdracht aan derde landen

Indien persoonsgegevens vanuit de Republiek Servië worden doorgegeven aan landen die geen passend niveau van gegevensbescherming waarborgen in de zin van de Servische wet op de bescherming van persoonsgegevens, zijn de volgende bepalingen van dit lid van toepassing: BMW zal voldoen aan alle relevante voorwaarden en zal alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om (i) adequate garanties te geven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (ii) een aangepast beschermniveau te waarborgen. Voor zoverre maatregelen noodzakelijk zijn, kunnen deze maatregelen (a) het gebruik van standaard contractuele clausules die werden goedgekeurd door de verantwoordelijke voor informatie van openbaar belang en de gegevensbescherming (Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection) , (b) bindende voorschriften inzake de gegevensbescherming binnen het bedrijf of (c) gelijksoortige maatregelen omvatten. Voor nadere details kunt u zich per e-mail tot fuelforlife@bmw-motorrad.com aan de klantendienst van Fuel For Life wenden.

Bevoegde toezichthoudende instanties

In het geval van een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens door BMW kunnen de getroffen personen hun wettelijke rechten uitoefenen, inclusief het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke voor informatie van openbaar belang en de commissaris voor gegevensbescherming (Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection) – https://www.poverenik.rs/.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

  

Hoe kunnen we je helpen?

Voer uw bericht in.

Hoe kunnen we contact met je opnemen?

*Verplicht veld

An error occurred. Please try again later.

Bedankt voor je bericht.

We zullen je bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

spinner