Algemene Voorwaarden van Fuel For Life

  

+ Meer lezen

1 Onderwerp van het contract

De Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, zetel en registergerecht: München HRB 42243 (hierna “BMW AG” of “BMW”) exploiteert onder de naam “Fuel For Life” op de website fuelforlife.bmw-motorrad.com een Internetplatform (hierna “Fuel For Life”). Via Fuel For Life kunnen deelnemende aanbieders (hierna “Fuel For Life Partner”) diverse belevenissen uit de categorieën “Rental” (Rent A Ride), “Travel”, “Trainings” (hierna telkens “Experiences”) aan natuurlijke personen en rechtspersonen (hierna telkens een “klant”) aanbieden. Klanten kunnen op Fuel For Life de diverse Experiences van de Fuel For Life Partners zoeken en het voor hun individuele behoeften passende aanbod kiezen.

Fuel For Life staat overeenkomstig deze algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden voor Fuel For Life (hierna “AVW”) ter beschikking van de klant. De actuele versie van deze AVW kan op de website fuelforlife.bmw-motorrad.com worden ingekeken, opgeslagen en afgedrukt.

Gelieve de “Bijzondere bepalingen voor klanten in bepaalde landen” in acht te nemen Artikel 12 van deze AVW. Deze “bijzondere bepalingen” gelden bovendien voor klanten die zich op het tijdstip dat het contract met BMW wordt gesloten op basis van deze AVW in een land bevinden dat vermeld staat onder Artikel 12 van deze AVW.

1.1 Bemiddeling van Rental-Experiences (Rent A Ride)

Experiences uit de categorie “Rental” (Rent A Ride) kunnen door de klant direct op Fuel For Life worden geboekt. BMW handelt in zoverre als bemiddelaar van contracten tussen de klant en de betreffende aanbieder van Rental (Rent A Ride) Experiences. Fuel for Life Partners die Rental (Rent A Ride) Experiences aanbieden, worden hierna ook “Rent A Ride Partners” genoemd. BMW is niet verantwoordelijk voor de dienstverlening van de Rent A Ride Partners (zie Artikel 2 van deze AVW).

Rent A Ride Partners zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgevende vereisten die voor de betreffende huuraanbiedingen gelden. Dit omvat alle registratie-, kwalificatie, goedkeurings- en/of toelatingsvereisten. BMW is niet verantwoordelijk voor de niet-naleving van dergelijke regelgevende vereisten door Rent A Ride Partners.

1.2 Contactname voor de boeking van Travel- en trainings-experiences buiten Fuel For Life

Experiences uit de categorieën “Travel” en “Trainings” kunnen niet direct op Fuel For Life worden geboekt. Fuel For Life is geen distributieplaats in de zin van Artikel 3 lid 15 van de richtlijn voor pakketreizen 2015/2302/EU voor Experiences uit de categorieën “Travel” en “Trainings”. Fuel for Life beperkt zich in zoverre tot het beschikbaar stellen van informatie over boekingsaanbiedingen en prijzen in het algemeen. Voor zover klanten belangstelling hebben voor een Experience uit de categorieën “Travel” en “Trainings”, legt BMW op verzoek van de klant het contact tussen de klant en de betreffende Fuel for Life Partner via een contactformulier. BMW bemiddelt hierdoor echter niet voor de realisatie van de betreffende Experience tussen klanten en de betreffende Fuel For Life Partner. BMW handelt ook niet als bemiddelaar voor contracten voor pakketreizen of bemiddelaars van verbonden reisprestaties. Het sluiten van een contract via de levering van de betreffende Experience gebeurt buiten Fuel For Life direct tussen de klant en de betreffende Fuel For Life Partner. BMW is niet verantwoordelijk voor de dienstverlening van de Fuel For Life Partner (zie Artikel 3 van deze AVW).

Sommige Experiences worden niet door de betreffende Fuel For Life Partner zelf gepresteerd, maar door een derde onderneming (hierna “Derde aanbieder”); de betreffende Fuel For Life Partner handelt in zoverre als vertegenwoordiger of bemiddelaar van de betreffende derde aanbieder met betrekking tot dergelijke Experiences (hierna “Derde aanbieder Experience(s)”). Voor zover een Fuel For Life Partner bij de klant bemiddelt betreffende derde aanbieder-Experiences, zijn de bepalingen in dit Artikel 1.2. en Artikel 3 van deze AVW eveneens van toepassing.

Fuel For Life Partners en eventueel ingezette derde aanbieders zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgevende vereisten die voor de betreffende Experiences gelden. Dit omvat alle registratie-, kwalificatie, goedkeurings- en/of toelatingsvereisten. BMW is niet verantwoordelijk voor de niet-naleving van dergelijke regelgevende vereisten door Fuel For Life Partners e Derde aanbieders.

+ Meer lezen

2 Bemiddeling bij Rental Experiences (Rent A Ride)

2.1 BMW als bemiddelaar van Rental-Experiences

Op Fuel For Life kunnen klanten zoeken naar aanbiedingen voor de verhuring van BMW-motorfietsen en toebehoren voor BMW-motorfietsen en fietsuitrustingen (hierna “Huurvoorwaarden”), die door Rent A Ride Partners op Fuel For Life worden aangeboden (hierna “Huuraanbiedingen”) en overeenkomstige huurcontracten sluiten.

Bij een boeking wordt een huurcontract rechtstreeks gesloten tussen de klant en de betreffende Rent A Ride Partner die de door de klant geselecteerde huurvoorwerpen op Fuel For Life aanbiedt. BMW is hierbij uitsluitend de bemiddelaar.

BMW is dus niet de contractuele partij van het huurcontract tussen de klant en de Rent A Ride Partner en heeft geen invloed op de individuele huurvoorwaarden en prijzen van de betreffende Rent A Ride Partner.

2.2 Rent a Ride Partners als contractuele partners van de klant

BMW biedt zijn klanten de mogelijkheid om op het internetplatform Fuel For Life informatie op te zoeken over huuraanbiedingen en bij een Rent A Ride Partner huurvoorwerpen te huren. De klant voert op het internetplatform Fuel For Life aan zoekopdracht uit die aan zijn wensen voldoet.

De huuraanbiedingen van Rent A Ride Partners die door Fuel For Life op basis van deze zoekopdracht worden weergegeven, kunnen onder omstandigheden afwijken van de zoekcriteria, vooral als er geen huurvoorwerpen beschikbaar zijn die exact voldoen aan de zoekcriteria van de klant. De huuraanbiedingen van Fuel For Life geven alleen de mogelijkheden weer voor het huren van huurvoorwerpen die door Rent A Ride Partners worden aangeboden.

2.3 Huurcontracten

De contractuele basis voor de huurcontracten van het door de klant geselecteerde huuraanbod zijn de individuele huurvoorwaarden van de betreffende Rent A Ride Partner.

De huuraanbiedingen op het internetplatform Fuel For Life zijn inhoudelijk samengesteld op basis van de informatie die de betreffende Rent A Ride Partner hiervoor in een overeenkomstig Fuel For Life systeem heeft ingesteld en voor publicatie heeft vrijgegeven.

De exclusieve verantwoordelijkheid voor de inhoud van de aangeduide informatie, in het bijzonder over de beschikbaarheid, de prijzen en overige huurvoorwaarden, berust bij de Rent A Ride Partners. Uitgezonderd daarvan zijn algemene inhoud over het overkoepelende programma van Fuel For Life, selectiecriteria van de zoekrasters, rasters voor de invoer van persoonlijke gegevens en voertuigbeschrijvingen voor de individuele modellen.

2.4 Sluiting van het contract

2.4.1 Boekingsproces

Om een huurvoorwerp te huren, kiest de klant eerst het gewenste huurvoorwerp op het internetplatform. Dan geeft de klant zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres en gegevens, informatie over de afhandeling van de betaling), alsook de huurduur en eventuele opties. De klant heeft de mogelijkheid alle gegevens nogmaals te controleren en indien nodig te corrigeren. Door op de knop “Nu betaalplichtig boeken” (of een knop met een dergelijke inhoud) te klikken, verklaart de klant rechtsgeldig ten aanzien van de overeenkomstige Rent A Ride Partner dat hij het door hem gekozen huurvoorwerp wil huren en dit volgens de huurvoorwaarden van de betreffende Rent A Ride Partner.

2.4.2 Bevestiging van de boeking voor huuraanbiedingen zonder aanbetalingsplicht

Als een Rent A Ride Partner volgens zijn huurvoorwaarden geen aanbetaling voor de reservering verlangt, gebeurt de boeking als volgt: Door op de knop “Nu betaalplichtig boeken” (of een knop met een dergelijke inhoud) te klikken, belast de klant BMW om met de Rent A Ride Partner te bemiddelen over een specifiek huurcontract.

De klant moet de boeking via zijn e-mailadres binnen de 24 uur via een e-maillink bevestigen door te klikken op “Boeking nu bevestigen” (of een knop met een dergelijke inhoud) (“E-mailbevestiging van de klant”). Als de e-mailbevestiging van de klant echter niet binnen 24 uur gebeurt, zal het internetplatform Fuel For Life de boeking verwijderen.

Als de klant de e-mailbevestiging tijdig verstuurt, bevestigt Fuel For Life in naam van de Rent A Ride Partner onmiddellijk de ontvangst van de boeking op het e-mailadres dat de klant heeft aangegeven in het kader van het boekingsproces (“Bevestiging van de boeking”). Met deze bevestiging van de boeking komt tegelijk een huurcontract tot stand tussen de klant en de Rent A Ride Partner.over de betreffende huurvoorwerpen.

2.4.3 Bevestiging van de boeking voor huuraanbiedingen met aanbetalingsplicht

Als een Rent A Ride Partner volgens zijn huurvoorwaarden een aanbetaling voor de reservering verlangt, gebeurt de boeking als volgt: Door op de knop “Nu betaalplichtig boeken” (of een knop met een dergelijke inhoud) te klikken, geeft de klant BMW de opdracht te bemiddelen voor het vermelde huurcontract met de Rent A Ride Partner. Fuel for Life bevestigt in naam van de Rent A Ride Partner onmiddellijk de ontvangst van de boeking op het e-mailadres dat de klant heeft aangegeven in het kader van het boekingsproces (“Bevestiging van de boeking”).

Met deze bevestiging van de boeking komt tegelijk een huurcontract tot stand tussen de klant en de Rent A Ride Partner.

Verder wordt de klant op het Fuel For Life internetplatform onmiddellijk doorverwezen naar de betaalprocedure. Als de klant de aanbetaling niet binnen 24 uur na het aanklikken van de knop “Nu betaalplichtig boeken” (of een knop met een dergelijke inhoud), wordt de boeking automatisch door Fuel For Life geannuleerd.

2.5 Overdracht van de verklaring als bode

BMW handelt bij de boeking van de verklaring als bode in opdracht van de klant en geeft de verklaring van de klant door aan de betreffende Rent A Ride Partner. Een behoorlijke afhandeling van de boeking kan BMW daarbij alleen garanderen voor zover de klant de noodzakelijke gegevens, in het bijzonder zijn contactgegevens, de duur van de huur, het voertuigmodel en eventuele bijkomende huurvoorwerpen juist en volledig heeft ingegeven.

2.6 Opslag

De boekingsgegevens worden door BMW of een aangestelde dienstverlener opgeslagen. De boekingsgegevens en de algemene voorwaarden van de Rent A Ride Partner blijken nogmaals uit de bevestiging van de boeking en kunnen door de klant in bestandsvorm worden afgedrukt.

2.7 Betaling en aanbetaling

2.7.1 Geen vergoeding aan BMW

BMW rekent de klant geen bemiddelingskosten aan.

2.7.2 Huurprijs aan Rent A Ride Partner

De betaling van de verschuldigde huurprijs aan de Rent A Ride Partner richt zich naar de huurvoorwaarden van de Rent A Ride Partner die de contractuele partner van de klant wordt.

2.7.3 Aanbetaling en betaalmiddel

Volgens de huurvoorwaarden van de betreffende Rent A Ride Partner kan voor het sluiten van een huurcontract een aanbetaling aan de betreffende Rent A Ride Partner noodzakelijk zijn. De juiste voorwaarden voor de aanbetaling kunnen voor de definitieve boeking in de huurvoorwaarden van de Rent A Ride Partner worden ingekeken. Als de klant de aanbetaling niet verricht binnen de 24 uur na het klikken op de knop “Betaalplichtig boeken” (of een knop met een dergelijke inhoud),wordt de boeking automatisch door Fuel For Life geannuleerd en wordt het huurcontract tussen de klant en de Rent A Ride Partner beëindigd. Na een succesvolle aanbetaling verschijnt een aanwijzing op het internetplatform dat de aanbetaling gedaan is. Bovendien wordt de aanbetaling van de klant per e-mail bevestigd. De aanbetaling moet de klant verrichten volgens de betaalweg die door het Fuel For Life internetplatform is voorzien, d.w.z. waarnaar in het kader van de boekingsprocedure wordt verwezen. Voor het sluiten van het contract geldt Artikel 2.4.3. van deze AVW.

Als de klant de kredietkaart als betaalmiddel voor de aanbetaling kiest, geeft hij de Rent A Ride Partner de uitdrukkelijke machtiging om het verschuldigde geldbedrag via het kredietkaartnummer van de klant te innen. In het kader van dergelijke boekingen verklaart de klant zich ermee akkoord dat zijn kredietkaart rechtstreeks wordt belast met het boekingsbedrag dat vermeld staat in de boekingsdialoog, of het totale bedrag, incl. eventuele belastingen en taksen. Fuel For Life ontvangt geen toegang tot de door de klant betaalde bedragen.

Als de klant als betaalwijze voor de aanbetaling de weg via PayPal kiest, voert de klant de betaling zelf uit via de link waarnaar hij via het internetplatform van Fuel For Life wordt verwezen.

2.8 Annulering of wijziging van het huurcontract

2.8.1 Annulering van het huurcontract

De klant heeft de mogelijkheid om via een annuleringslink In de door Fuel For Life aan hem gestuurde bevestiging van de boeking tot het verstrijken van de annuleringstermijn die in de toepasselijke huurvoorwaarden geregeld is, een annulering uit te voeren. Volgens de huurvoorwaarden van de betreffende Rent A Ride Partner kan de klant na het sluiten van het contract tot een betaling van een passende annuleringsvergoeding verplicht zijn. De gedetailleerde annuleringsvoorwaarden staan vermeld in de huurvoorwaarden van de betreffende Rent A Ride Partner die voor de klant in het kader van het boekingsproces worden weergegeven. Verdergaande rechten van de klant blijven hierdoor onaangetast.

2.8.2 Wijziging van het huurcontract

Of een wijziging van het huurcontract mogelijk is, blijkt uit de huurvoorwaarden van de betreffende Fuel For Life Partner. Als de klant het huurcontract wil wijzigen, moet hij de Rent A Ride Partner via e-mail of telefonisch contacteren via de contactgegevens die vermeld staan in de algemene voorwaarden van de Rent A Ride Partner.

+ Meer lezen

3 Travel en Trainings-Experiences: alleen contact

3.1 OVERZICHT

Op Fuel For Life kunnen Klanten zoeken naar Experiences in de categorieën “Travel” en “Trainings” die worden aangeboden door Fuel For Life-Partners (hierna “Boekingsaanbiedingen” genoemd) en het relevante Boekingsaanbod selecteren dat past bij hun individuele voorkeuren. 

Boekingsaanbiedingen kunnen niet rechtstreeks op Fuel For Life worden geboekt. Fuel For Life is dus geen “verkooppunt” voor Boekingsaanbiedingen uit de categorieën “Travel” en “Trainings” in de zin van artikel 3, lid 15 van Richtlijn 2015/2302/EU betreffende pakketreizen. De functionaliteit van Fuel For Life met betrekking tot Boekingsaanbiedingen is beperkt tot het verstrekken van algemene informatie over Boekingsaanbiedingen en prijzen.

Als een Klant geïnteresseerd is in een Boekingsaanbod, legt BMW, op verzoek van de Klant, contact tussen de Klant en de respectieve Fuel For Life-Partner via een contactformulier, echter zonder bemiddeling van BMW of het faciliteren van het contract voor de levering van de respectieve Experience tussen de Klant en de respectieve Fuel For Life-Partner. BMW verzendt de Aanvraaggegevens alleen naar het e-mailadres van de Fuel For Life-Partner (zie artikel 3.2.2 van deze AV) en slaat deze niet op.

Daarom is BMW noch een agent, noch een partij in het respectieve contract tussen de Klant en de respectieve Fuel For Life-Partner voor de levering van de Experience met betrekking tot het relevante Boekingsaanbod. 

BMW heeft ook geen invloed op de individuele voorwaarden en prijzen van de respectieve Fuel For Life-Partner.

Dit artikel 3.1 en de bepalingen in artikel 3.2 van deze AV zijn ook van toepassing als de Fuel For Life-Partner optreedt als bemiddelaar voor Experience(s) van Derde Onderneming(en) aan de Klant.

3.2 CONTACT OPNEMEN MET FUEL FOR LIFE-PARTNER

3.2.1 OPZOEKEN EN WEERGEVEN VAN BOEKINGSAANBIEDINGEN

Op Fuel For Life biedt BMW Klanten de mogelijkheid om te bladeren door Experiences uit de categorieën “Travel” en “Trainings”. Een Klant kan een individuele zoekopdracht uitvoeren op Fuel For Life. Op basis van deze zoekopdracht toont Fuel For Life Boekingsaanbiedingen voor Experiences die door Fuel For Life-Partners aan de Klant worden aangeboden.

De weergegeven Boekingsaanbiedingen zijn slechts een overzicht van de Experiences uit de categorieën “Travel” en “Trainings” die in principe beschikbaar zijn voor boeking volgens de informatie die door Fuel For Life-Partners wordt verstrekt. 

De inhoud van de Boekingsaanbiedingen op het online platform Fuel For Life is gebaseerd op de informatie die aan BMW is verstrekt en die door de relevante Fuel For Life-Partner is vrijgegeven voor publicatie op Fuel For Life.

BMW heeft geen kennis van de daadwerkelijke beschikbaarheid en reserveerbaarheid van de betreffende Experiences of hun kwaliteit. De Fuel For Life-Partners zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de weergegeven informatie met betrekking tot het desbetreffende Boekingsaanbod, in het bijzonder voor de beschikbaarheid, prijzen en andere contractuele voorwaarden. Uitzonderingen gelden voor algemene informatie over het programma Fuel For Life als geheel, selectiecriteria van zoekvensters, schermen voor het invoeren van persoonsgegevens en voertuigbeschrijvingen voor afzonderlijke modellen. 

De weergave van Boekingsaanbiedingen op Fuel For Life vormt geen aanbod om een contract af te sluiten jegens BMW, noch een aanbod om een contract af te sluiten jegens de respectieve Fuel For Life-Partner.

3.2.2 CONTACTVERZOEK AAN FUEL FOR LIFE-PARTNER

Om contact op te nemen met de Fuel For Life-Partner die verantwoordelijk is voor het betreffende Boekingsaanbod, kan de Klant eerst het gewenste Boekingsaanbod op Fuel For Life selecteren en de gewenste periode en het gewenste aantal deelnemers opgeven en beschikbare aanvullende diensten selecteren. 

De Klant kan dan zijn of haar persoonsgegevens (geslacht, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit), eventuele bijkomende Experience-specifieke informatie (zoals informatie over rijvaardigheden en de relevante rijbewijscategorie), eventuele gewenste aanvullende diensten en betalingsinformatie (hierna “Aanvraaggegevens” genoemd) invullen.

De Klant heeft de mogelijkheid om alle informatie te controleren en zo nodig correcties aan te brengen. Door te klikken op de knop “Nu aanvragen” (of een knop met een gelijkwaardige aanduiding), geeft de Klant BMW de opdracht om een niet-bindend contactverzoek, inclusief alle Aanvraaggegevens, door te sturen naar de respectieve Fuel For Life-Partner, inclusief het verzoek om contact op te nemen met de Klant via de communicatiemiddelen die als onderdeel van de Aanvraaggegevens ter beschikking zijn gesteld (hierna “Contactverzoek” genoemd). BMW treedt op als boodschapper van de Klant.

Fuel For Life stuurt het Contactverzoek onmiddellijk door naar de Fuel For Life-Partner. Nadat het Contactverzoek is doorgestuurd naar de relevante Fuel For Life-Partner, stuurt BMW per e-mail een bevestigingsbericht naar de Klant (hierna “Bevestigingsbericht” genoemd).

3.3 CONTRACT VOOR DE LEVERING VAN DE EXPERIENCE, ENKEL MET FUEL FOR LIFE-PARTNER

BMW is niet verantwoordelijk voor activiteiten die verder gaan dan de overdracht van het Contactverzoek aan de relevante Fuel For Life-Partner. BMW is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor de bemiddeling van een specifiek contract voor de levering van de relevante Experience uit de categorieën “Travel” en “Trainings” tussen de Klant en de relevante Fuel For Life-Partner. Dit geldt ook voor Experience(s) van Derde Onderneming(en).

Het sluiten van een contract voor de levering van de respectieve Experience uit de categorieën “Travel” en “Trainings” is de verantwoordelijkheid van de Klant en de relevante Fuel For Life-Partner. Fuel For Life biedt geen functionaliteit die het mogelijk maakt om een contract te sluiten tussen de Klant en de relevante Fuel For Life-Partner voor de levering van Experiences uit de categorieën “Travel” en “Trainings”. Dit geldt ook voor Experiences van Derde Onderneming(en).

De relevante Fuel For Life-Partner is exclusief verantwoordelijk voor de uitvoering van de boeking en de levering van de Experience. De levering van een door de Klant geselecteerde Experience wordt altijd uitsluitend geregeld door de relevante contractuele voorwaarden van de relevante Fuel For Life-Partner. De mogelijkheid om de boeking te annuleren wordt uitsluitend geregeld door het relevante contract voor de levering van de Experience tussen de Klant en de relevante Fuel For Life-Partner; of in het geval van een Experience van een Derde Onderneming, door het relevante contract voor de levering van de respectieve Experience van een Derde Onderneming tussen de Klant en de respectieve Derde Onderneming.

De relevante Fuel For Life-Partner of, in het geval van een Experience van een Derde Onderneming, de relevante Derde Onderneming, als potentiële contractuele partner van een contract voor de levering van de respectieve Experience of Experience van een Derde Onderneming, is verplicht om de Klant alle precontractuele informatie te verstrekken die wettelijk vereist is.

3.4 GEGEVENSOPSLAG

De Aanvraaggegevens worden opgeslagen door BMW of een geautoriseerde dienstverlener. Deze AV worden opnieuw weergegeven in het Bevestigingsbericht en kunnen als bestand worden gedownload.

3.5 BETALING

3.5.1 GEEN KOSTEN VAN BMW

BMW brengt geen kosten in rekening voor de verzending van het Contactverzoek aan de betreffende Fuel For Life-Partner.

3.5.2 COMPENSATIE VAN DE FUEL FOR LIFE-PARTNER

Elke betaling van een vergoeding aan de Fuel For Life-Partner wordt geregeld door de relevante contractuele voorwaarden van de Fuel For Life-Partner of, in het geval van een Experience van een Derde Onderneming, van de Derde Onderneming die de contractuele partner van de Klant is. BMW heeft hier geen invloed op.

3.5.3 GEEN AANVAARDING VAN BETALINGEN DOOR DE KLANT BETREFFENDE COMPENSATIE VAN DE RELEVANTE FUEL FOR LIFE-PARTNER

BMW accepteert geen betalingen van de Klant voor een compensatie van de betreffende Fuel For Life-Partner en/of een Derde Onderneming, en BMW is hiertoe niet bevoegd.

+ Meer lezen

4. Informatie over Huuraanbiedingen en Boekingsaanbiedingen op Fuel For Life

4.1 VERHUURAANBIEDINGEN EN BOEKINGSAANBIEDINGEN

De informatie het internetplatform van Fuel For Life over huuraanbiedingen (Artikel 2.1 van deze AVW) en boekingsaanbiedingen (Artikel 3.1 van deze AVW), inclusief de betreffende prijsaanduidingen, komen overeen met de verstrekte gegevens van de betreffende Fuel For Life Partner. BMW heeft hierop geen invloed en draagt bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor hun juistheid. Uitgezonderd daarvan zijn algemene inhoud over de voertuigmodellen en de inhoud over het overkoepelende programma van Fuel For Life, selectiecriteria van de zoekrasters, rasters voor de invoer van persoonlijke gegevens en voertuigbeschrijvingen voor de individuele modellen.

4.2 Volgorde van de weergave van de Huuraanbiedingen

De resultaten van het zoeken naar huuraanbiedingen worden aan de klant, afhankelijk van de vrijgave van zijn standplaats, op het internetplatform van Fuel For Life als volgt getoond:

  • Bij toegestane vrijgave van de standplaats: Sortering op afstand tot de dichstbijzijnde handelaar (Rent A Ride Partner)
  • Zonder vrijgave van de standplaats: Alfabetische volgorde van de deelstaten (A-Z)

De klant kan de automatische volgorde op “Deelstaat” (Z-A)” met een dropdown veranderen.

Als geen huuraanbiedingen aanwezig zijn die aan de filtercriteria voldoen, worden aan de klant huuraanbiedingen voorgesteld die gelijkaardig zijn als de filtercriteria.

Als geen Rent A Ride Partner geselecteerd zou zijn, worden de huuraanbiedingen van de eerste 20 Rent A Ride Partner in de hierboven vermelde volgorde(s) weergegeven. Deze beperking is nodig om een snelle laadprestatie te waarborgen. De klant wordt bovendien gewezen op verdere aanbiedingen als een Rent A Ride Partner wordt geselecteerd.

4.3 Volgorde voor de weergave van de Boekingsaanbiedingen

Fuel For Life biedt een zoekraster waarmee de klant Experiences kan zoeken aan de hand van de volgende selectiecriteria:

1.     Selectie van en categorie va Experiences,

2.     Aanduiding van een bepaalde tijdruimte,

3.     Definiëren van het aantal deelnemers en

4.     Selectie van een prijsspanne.

De resultaten van het zoeken naar boekingsaanbiedingen worden aan de klant als volgt getoond op het internetplatform van Fuel For Life:

De volgorde van de Experiences wordt bepaald door de beheerder in de ontwikkelingsomgeving van het Back-End van Fuel For Life. Deze volgorde worden aan de klant ook in het Front-End van Fuel For Life weergegeven. Fuel For Life Partners kunnen de weergavevolgorde van de boekingsaanbiedingen door het instellen van een vergoeding beïnvloeden.

+ Meer lezen

5 Gegevensbescherming

BMW verzamelt, bewaart en gebruikt de door de klant aangegeven persoonsgegevens in het kader van de wettelijke bepalingen, voor zover dit voor de motivering, de inhoudelijke vormgeving of de wijziging van de contractuele verhouding (bestandsgegevens) en de opeising en afrekening (gebruiksgegevens) van de daaronder bemiddelde boekingen en contracten of voor de bewerking an de betreffende contactaanvraag noodzakelijk is.

BMW heeft het recht alle noodzakelijke gegevens, inclusief de door de klant aangegeven persoonsgegevens zoals de naam en contactgegevens aan de Fuel For Life Partner door te geven, voor zover dit nodig is voor de motivering, de uitvoering, de wijziging of de beëindiging van de betreffende contractuele verhouding tussen de klant en de betreffende Rent A Ride Partner of voor de overdracht van de betreffende contactaanvraag.

Voor het overige verwerkt BMW persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake de gegevensbescherming.

De Fuel For Life aanwijzingen inzake de gegevensbeveiliging hebben via de overeenkomstige link op het internetplatform Fuel For Life internetplatform onder https://www.fuelforlife.bmw-motorrad.com/de/public-pool/content-pool/privacy.html kunnen door de klant worden afgeroepen. De aanwijzingen van Fuel For Life inzake de gegevensbescherming en dienen uitsluitend voor informatiedoelen en vormen geen bestanddeel van deze AVW of van een contract tussen de klant en BMW.

+ Meer lezen

6 Gegevensveiligheid

De servers van BMW AG zijn volgens de laatste nieuwe stand van de techniek, in het bijzonder door Firewalls beveiligd; het is de klant evenwel bekend dat voor alle contractuele partijen het gevaar bestaat dat overgedragen gegevens tijdens de overdrachtweg kunnen worden afgeluisterd of onderschept.

De servers van BMW AG zijn volgens de laatste nieuwe stand van de techniek, in het bijzonder door Firewalls beveiligd; het is de klant evenwel bekend dat voor alle contractuele partijen het gevaar bestaat dat overgedragen gegevens tijdens de overdrachtweg kunnen worden afgeluisterd of onderschept.

Dit geldt niet alleen voor de uitwisseling van informatie via E-mails die het systeem verlaten, maar ook voor geïntegreerde toepassingen zoals weblogs, user-messages etc. en voor alle overige gegevensoverdrachten. De vertrouwelijkheid van de gegevens die worden doorgegeven in het kader van het gebruik van het internetplatform van Fuel For Life kan daarom niet worden gewaarborgd.

+ Meer lezen

7 Aansprakelijkheid

7.1 GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FUEL FOR LIFE-PARTNERS

BMW aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van contracten en/of andere handelingen door Fuel For Life-Partners. Fuel For Life-Partners en/of Derde Ondernemingen zijn geen vertegenwoordigers van BMW.

7.2 ALGEMEEN PRINCIPE

Elke aansprakelijkheid van BMW voor schade geleden door Klanten, ongeacht de rechtsgrond (met name contract, onrechtmatige daad, contractbreuk of andere verplichtingen [schuldovereenkomst], schadeloosstelling), wordt hierbij afgewezen en uitgesloten, tenzij anders vermeld in artikel 7.3 van deze AV.

Voor Klanten die bij het aanvaarden van deze AV als consument optreden, is de beperking van aansprakelijkheid onder dit artikel 7.2 alleen van toepassing voor zover toegestaan onder de toepasselijke lokale wetgeving.

7.3 GEEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De beperking van de aansprakelijkheid in artikel 7.2 van deze AV is niet van toepassing op (i) opzettelijke of grove nalatigheid, (ii) schade aan leven, lichaam of gezondheid, (iii) frauduleus verborgen gebreken, (iv) aansprakelijkheid uit hoofde van een garantie (in welk geval de aansprakelijkheidsbepalingen die op de garantie van toepassing zijn, beslissend zijn), (v) eventuele vorderingen uit hoofde van productaansprakelijkheidsbepalingen, (voor zover van toepassing) en/of (vi) alle schade die voortvloeit uit een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen [kardinale verplichtingen], d.w.z. verplichtingen die, gezien de voorwaarden en het doel van het contract als geheel, precies bedoeld zijn om te worden gedragen door BMW, of waarvan de uitvoering een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract, en op de naleving waarvan Klanten redelijkerwijs en in het algemeen kunnen vertrouwen.

Niettemin is elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door contractbreuk als gevolg van gewone nalatigheid beperkt tot redelijkerwijs voorzienbare schade.

7.4 AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEGEVENSVERLIES

Bij gegevensverlies kan BMW aansprakelijk worden gesteld (i) met inachtneming van de voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid en (ii) alleen als het verlies van gegevens niet had kunnen worden voorkomen door middel van redelijke maatregelen voor gegevensback-up door de Klant.

7.5 AANSPRAKELIJKHEID VOOR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN AGENTEN

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing op schadeclaims die door een Klant worden ingediend tegen een wettelijke vertegenwoordiger, agent of werknemer van BMW.

7.6 HYPERLINKS

De websites van Fuel For Life kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die Klanten in staat stellen de websites van Fuel For Life te verlaten en rechtstreeks naar de gelinkte website te gaan. De hyperlinks zijn bedoeld om Klanten te helpen en het opnemen van een hyperlink betekent niet dat BMW de gelinkte website onderschrijft of heeft goedgekeurd. BMW heeft geen controle over gelinkte websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud ervan of voor enige hyperlink binnen dergelijke websites, of voor enige overdracht ontvangen van gelinkte websites.

+ Meer lezen

8 Contact

Bij vragen kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van Fuel For Life via fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Contactgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot het telefoonnummer en de uren dat de klantenservice van Fuel For Life bereikbaar is, zijn beschikbaar op fuelforlife.bmw-motorrad.com.

 

+ Meer lezen

9 Rechtskeuze

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing zoals dat geldt tussen de Duitse onderdanen. Ten gunste van een consument primeren evenwel voor hem gunstigere, dwingende normen van het recht dat van toepassing is in zijn gebruikelijke woonplaats op het Duitse recht.

+ Meer lezen

10 Taal van het contract

In overeenstemming met de door de klant gekozen taal bij het initiëren van de boeking of de contactaanvraag, is de contractuele taal voor het contract tussen de klant en BMW op basis van deze AVW de taal die de klant heeft gekozen op Fuel For Life bij het initiëren van de boeking of de contactaanvraag. Fuel For Life en deze AVW zijn in de volgende talen beschikbaar: Duits, Engels, Frans, Grieks, Nederlands, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Servisch, Slovaaks, Spaans en Tsjechisch. Deze talen zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract tussen de klant en BMW op basis van deze AVW.

+ Meer lezen

11 Bevoegde Rechtbanken en Arbitrage

11.1 BEVOEGDE RECHTBANK

Voor zover de klant een rechtspersoon is in de zin van het Duitse recht, zijn voor alle tegenwoordige en toekomstige aanspraken uit de zakelijke relatie uitsluitend de rechtbanken van München bevoegd.

11.2 Arbitrage

Volgens de verordening (EU) 524/2013 over de arbitrage online van geschillen tussen consumenten heeft de Europese commissie een internetplatform ingericht voor de online-beslechting van geschillen tussen ondernemingen en consumenten. Dit platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Voor consumenten buiten Finland: BMW zal niet deelnemen aan een arbitrageproces voor een arbitrage-instantie voor de beslechting van consumentengeschillen in de zin van de Duitse wet op de deelname van consumenten (VSBG), respectievelijk de richtlijn 2013/11/EU over de alternatieve geschillenregeling met consumenten en is hiertoe ook niet verplicht.

Alleen voor consumenten in Finland: Als een geschil tussen BMW en een consument niet door onderlinge onderhandelingen tussen BMW en de consument kan worden bijgelegd, kan de consument de aangelegenheid die aanleiding heeft gegeven voor het geschil ter beslechting indienen bij de Consumer Dispute Board (Finse instantie voor de beslechting van consumentengeschillen https://www.kuluttajariita.fi/fi/). Voor de consument de betwiste aangelegenheid bij de Consumer Dispute Board indient, moet hij contact hebben opgenomen met een adviesdienst voor de consumenten (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).

11.3 INFORMAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE EUROPEA SUI SERVIZI DIGITALI ("DSA")

Ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali - Digital Services Act, di seguito “DSA”), BMW mette a disposizione dei clienti con filiale o sede nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo le seguenti informazioni sulla moderazione dei contenuti e sul sistema interno di gestione dei reclami di BMW. Vi segnaliamo che le seguenti informazioni valgono per le offerte di noleggio visualizzate su Fuel For Life, ma non per le offerte di prenotazione.

11.3.1 INFORMAZIONI SULLA MODERAZIONE DEI CONTENUTI

BMW può prendere determinate decisioni restrittive in relazione ai contenuti o agli account degli utenti di Fuel For Life, in particolare dei partner Rent A Ride che possono caricare informazioni relative a offerte di noleggio sulla piattaforma Fuel For Life, (di seguito "utenti") se BMW ritiene che gli utenti abbiano violato la legge o i contratti tra utenti e BMW che regolano l'utilizzo di Fuel For Life da parte degli utenti (di seguito "condizioni"). Ad esempio, BMW può decidere di (i) limitare o bloccare la visibilità di contenuti degli utenti (ad esempio, informazioni relative a offerte di noleggio), (ii) sospendere o terminare totalmente o in parte la fornitura dei servizi agli utenti, (iii) sospendere o chiudere l'account utente, (iv) limitare le opportunità di monetizzazione dei contenuti degli utenti e/o (v) se BMW non è in grado di identificare (tracciare) un partner Rent A Ride come richiesto dal DSA, negare a tale partner Rent A Ride l'accesso a Fuel For Life. BMW può anche decidere di non reagire a una segnalazione inviata da utenti (ad esempio clienti) a causa di un contenuto che è potenzialmente illegale o viola le nostre condizioni.

11.3.2 INFORMAZIONI SUL SISTEMA INTERNO DI GESTIONE DEI RECLAMI

Se un utente non è d'accordo con una decisione ai sensi del paragrafo 11.3.1, può sporgere reclamo gratuitamente contro la decisione di BMW tramite il sistema interno di gestione dei reclami di BMW. Il reclamo può essere presentato, entro sei mesi dalla comunicazione della decisione adottata, inviando un’e-mail a DSA_RentARide@list.bmw.com. Se BMW necessita di ulteriori informazioni per la gestione del reclamo, il soggetto che ha sporto il reclamo può essere contattato da collaboratori di BMW. I reclami vengono trattati tempestivamente, senza discriminazioni, con cura e senza discrezionalità, sotto la supervisione di personale qualificato. BMW informerà immediatamente il soggetto che ha sporto il reclamo in merito alla decisione motivata di BMW in relazione alle informazioni a cui il reclamo si riferisce e gli segnalerà la possibilità di una composizione stragiudiziale della controversia. Le informazioni di cui sopra non limitano il diritto degli utenti di far valere i loro diritti in sede legale nei confronti di BMW.

+ Meer lezen

12 Bijzondere Bepalingen voor Klanten in bepaalde Landen

De navolgende bijzondere bepalingen gelden voor klanten die zich op het tijdstip dat het contract met BMW wordt gesloten op basis van deze AVW in een land bevinden dat vermeld staat in dit Artikel 12. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de bijzondere bepalingen in dit Artikel 12 en een andere bepaling in deze AVW primeren de bijzondere bepalingen in dit Artikel 12.

12.1 Australië

12.1.1 Gegevensbescherming

Voor de doeleinden van Artikel 5 (Gegevensbescherming) van deze AVW omvat het toepasselijke recht inzake de gegevensbescherming ook de Privacy Act 1988 (Cth) en de die Australian Privacy Principles (te vinden in Bijlage 1 van de Privacy Act).

Naast de punten vermeld in Artikel 5 (Gegevensbescherming) van deze AVW geldt:

  • De persoonsgegevens van de klanten worden door BMW AG in Duitsland bewaard en op een Amazon Web Services Cloud Server binnen de Europese Unie opgeslagen. De persoonsgegevens van klanten kunnen volgens de aard van de samenwerking worden doorgegeven aan Fuel For Life, Rent A Ride Partners, Fuel For Life Partners en/of derde aanbieders die zich overal ter wereld kunnen bevinden.
  • De aanwijzingen inzake de gegevensbescherming bij Fuel For Life bevatten informatie hoe de klanten hun rechten inzake de gegevensbescherming kunnen uitoefenen, met inbegrip van hun recht om inzage te vragen in hun persoonsgegevens en deze te laten corrigeren en om een klacht inzake de gegevensbescherming in te dienen.

12.1.2 Aansprakelijkheid

Voor klanten in Australië gelden bovendien de in Artikel 7.3 (Geen aansprakelijkheidsbeperking) van deze AVW vermelde punten:

De aansprakelijkheidsbeperking Artikel 7.2 (Principe) van deze AVW mag de rechten en rechtsmiddelen volgens de Australische consumptiewet (Australian Consumer Law) in Bijlage 2 van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) niet uitsluiten of beperken als een product of een dienstverlening niet voldoet aan een wettelijke garantie (statutory guarantee).

12.1.3 Rechtskeuze

Artikel 9 (Rechtskeuze) van deze AVW wordt hiermee volledig geschrapt en door de volgende tekst vervangen:

Deze AVW zijn onderhevig aan het recht van de bondsstaat Victoria en moeten dusdanig worden geïnterpreteerd.

12.1.4 Bevoegde rechtbanken en arbitrage

Artikel 11.1 (Bevoegde rechtbanken) van deze AVW wordt hiermee volledig geschrapt en door de volgende tekst vervangen:

De klant onderwerpt zich onherroepelijk aan de non-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat Victoria, Australië, voor het bijleggen van geschillen die uit deze AVW voortvloeien.

12.2 Canada

Artikel 9 (Rechtskeuze) van deze AVW wordt hiermee volledig geschrapt en door de volgende tekst vervangen:

Onder voorbehoud van het toepasselijke recht (waartoe de provincie Quebec kan behoren) zijn deze AVW onderhevig aan de wetten van de provincie Ontario en de daar geldende wetten van Canada.

STAND: JANUARI 2024

+ Meer lezen
Vragen?

Vragen of opmerkingen?

  

Hoe kunnen we je helpen?

Voer uw bericht in.

Hoe kunnen we contact met je opnemen?

*Verplicht veld

An error occurred. Please try again later.

Bedankt voor je bericht.

We zullen je bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

spinner