Tiráž

Túto stránku prevádzkuje spoločnosť Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Mníchov.

Elektronický kontakt: fuelforlife@bmw-motorrad.com

Pon – Pia od 08:00 do 17:00 hod (SEČ)

Spoločnosť BMW AG zastupuje predstavenstvo (Oliver Zipse (predseda), Ilka Horstmeier, Walter Mertl, Milan Nedeljković, Pieter Nota, Joachim Post, Frank Weber).

Predsedom dozornej rady je Norbert Reithofer.

Sídlo a registračný súd: Mníchov HRB 42243.

Identifikačné číslo DPH: DE 129273398.

Webové stránky Fuel For Life môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré zákazníkovi umožňujú opustiť webové stránky Fuel For Life a dostať sa priamo na prepojenú webovú stránku. Hypertextové odkazy sa poskytujú ako podpora pre zákazníkov. Prijatie hypertextového odkazu neznamená, že spoločnosť BMW schválila alebo schválila prepojenú webovú stránku. Spoločnosť BMW nemá žiadnu kontrolu nad prepojenými webovými stránkami a nie je zodpovedná ani za ich obsah ani za hypertextové odkazy v rámci týchto internetových stránok, ani za prenosy, ktoré pochádzajú z prepojených webových stránok.

Riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s nariadením (EÚ) 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online zriadila Európska komisia internetovú platformu na online riešenie sporov medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi. Túto platformu nájdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

+ Čítať ďalej

Questions or feedback?

How can we help you?

Please enter a message.

How can we get in touch?

*Mandatory

Thank you for getting in touch.

We will answer your message as soon as possible.

Questions?
spinner